Rok 2021

Mí drazí.

Vždy k vám promlouvám, aby jste se zklidnili, nepodléhali emocím svých starých konání a rozhodnutí. V tuto dobu jsem vám zmiňovala, aby jsme začali tvořit nový svět, tudíž žili jako kdyby jsme měli nebe na zemi. Vždy když staré období končí a nové začíná, vše prochází obnovou i změnami. Ve všech mých knižních dílech se vždy vyjadřuji, že i v dávných dobách se děli přírodní katastrofy, neboť naše matka Gája se musí taktéž zbavit karmických špinavých zatížení, tak jako my svých nemocí či jakýchkoliv potřísnění, buď sami u sebe či jiných lidských duší. Tvořme naši čistou krásnou planetu Zemi a nenechejme se zatahovat do nekalých úmyslů negativních duší. Vyjadřovala jsem se nejen o přírodních jevech, ať jsou to sopky, hurikány či přívaly vody nebo ohně. Tak jako vichry, které pročisťují matku zemi od všech bojů, násilností či prokletí minulosti, či této doby. I my mnozí jsme v předešlých životech nekonali vždy čistě a správně. Vždy zdůrazňuji odpusťme sami sobě i všem ostatním lidským duším a vydejme se společnou cestou Boží lásky, která v tuto novou dobu nás nabádá, aby jsme se nehádali a vše s pokorou, vírou i láskou v srdci přijali. Již jsem zmiňovala, drahocenné krystaly se rozsvěcují a posilují nás, aby pradávné moudro nám předaly. Tak jako draci i jednorožci z jiných dimenzí. Všechny světelné bytosti společně s anděli nás vedou na naší cestě transformace, tedy znovuzrození. Nenechejte se prosím ani v naší krásné slovanské zemi zatáhnout do ovlivnění těch, kteří to s námi čistě nemyslí. Ty lidské duše, které cítí pro svoji ochranu svého fyzického těla a chtějí se naočkovat, ať tak bez bázně učiní. Slyším to i od spousty mladých lidí, kteří si přejí žít v jiných zemích. Uvědomme si, že naše vědomí přijímá naše svobodné rozhodnutí a ty látky, které naše fyzické tělo nepotřebuje jednoduše samo vypustí. Tohle rozhodnutí slyším i od spousty mladých lidí, kteří si přejí žít, aby tohle období co nejdříve mohlo skončit a lásku do všeho vkládají. Přejí si cestovat, v jiných zemích pracovat i studovat. Uvědomme si, že i v dávných dobách ať mor či jakékoliv jiné nemoci nás potrápili. Aby nás současné události v brzké době opustili. Buďme si vědomi, že jaké energie proudí v našich přáních i vědomí, které prostě vedou až do zhmotnění. Obzvláště tahle příznivá doba nového tvoření nám podává posvátné možnosti nového pokračování. Matka Země mění své podloží a připravuje nás na lepší období, abychom se svou intuicí i srdcem řídili a nepodléhali negativnímu ovlivnění. Krásné Boží požehnání v této prosvětluje i naši slovanskou zemi, tak jako překrásné moravské území. Je jen na nás samotných, jestli dokážeme tuhle posvátnost přijmout či nikoli. Tohle bohatství je ukryté i v v duté zemi, jako poselství našich předků a provází nás až do nebeské sféry. Tohle poselství vám předávám já Pallas Athéna – Boží posel světla. Vnímejte i vzácné vjemy od všech duší z dimenzionální říše, kteří taktéž při nás stojí, Žijme v klidu i pravé víře ať můžeme mít nebe na zemi. Přijměte prosím má slova úcty i lásky nejen k andělům a k otci Stvořiteli, tak i vy s přáním lepší přítomnosti.

S úctou i láskou v mém srdci i duši k vám všem

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Mí drazí.

Připojte se, prosím k mému přání, které za pomoci Boha – Otce stvořitele i vzácných andělských pomocníků vám přináším. V tento čas již naši drahou matku Zemi opouští démonické duše, které spousty vás neustále blokovat se snažili. Pán podsvětí před Otcem nebeským se sklání a úctu výhry mu skládá. Již nyní se řadí jeho všichni sluhové na jejich cestu a začínají odplouvat do svých démonických hlubin, neboť jejich čas odsunu již nastal. My všichni svobodní se čerstvého vzduchu nadechnouti můžeme a všechny staré bloky i řetězy, kterými jsme byli i v dávné minulosti svázáni, se rychle rozpadají i rozpouští, aby zde na matce Zemi i jiných planetách zavládl čistý, láskyplný posvátný čas a my bez pochybností, strachu i emocí opět na tváři úsměv měli a radost i blaženost zaplavila nás. Tohle naše skromné, ale čisté přání dovedeme za pomoci nebeských paprsků do naplnění i zhmotnění až do vzácné tvořivosti. Ať září Boží světlo do všech míst na celé planetě Zemi. Za krátkou dobu pocítíte, jak mění se vaše vědomí i okolí v dalších lidských duších, které byly blokovány. Tvořme s láskou v srdci nový svět, neboť tyhle vzácné klenoty jsme si s dimenze duší na matku Zemi přinesli. Věřte tím budeme mít opět nebe na zemi. Kráčejme s našimi anděli a osviťme zářící hvězdou vše živé nekonečnou laskavostí. Královna nebes Panna Marie nás doprovází a na vzácnou novou cestu nám nebeským světlem svítí, abychom již nikde nebloudili. Žehná našemu novému konání. Já děkuji za tyhle Božské dary, abychom všichni opět svobodní i blažení se cítili.

S láskou v srdci i s hlubokou úctou k vám všem i s přáním pohody i vzácných prožitků do všech dalších období.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Mí drazí.

Blíží se k nám čas novoluní v Panně 7. 9. 2021, abychom nespěchali a svá přání si do dalších období nachystali. Od měsíce června jsem se vyjadřovala, že posvátné energie transformace, tedy čisté energie všudy přítomné lásky se oddělují od šedivého zamlžení našeho vědomí, abychom nespěchali a ve vzácné trpělivosti, tak jak nás matka galaxie, vzácná matka Marie vede, abychom se oddali svému znovuzrození. Vždy nám sděluje, že trpělivost nám růže z nebeské sféry přináší. I tento čas novoluní v Panně 7. 9. 2021, nás provází k novému myšlení, abychom nespěchali a všechny rodové zranění dávných časů si překódovali i přetvořili. Nebuďme netrpěliví, neboť všechny události do kompromisů i mírnosti máme uvésti. Tak jako různá zranění, zmatky či smutek, aby láskou jsme se mohli prosvítit, ať učinili jsme si je sami, či nám jiné lidské duše, neboť jen přehodnocení a zharmonizování v tuto dobu v nás spravedlnost rozsvítí a naši vzácnou čistou víru pozvedne. Jen moudrost, klid a láska v nás zahojí staré rány a my přijmeme s odvahou své duchovní úkoly, které jsme si na matku Zemi přinesli. Přijměte prosím osvícení překrásných krystalů, které v nás Božskou naději čistoty rozsvěcují a i naše vědomí i fyzické tělo uzdravují. Taktéž i portál změn Síria, který nás osvětluje a naše vědomí klidem i čistotou prosvětluje. My sami sobě otevřeme zlatem bránu a vylečme všechny osudové rány, virové či zánětlivé nákazy, či jakékoliv onemocnění nebo bolavé vztahy. Tímto vzácným obdobím je v sobě přeměníme. Věřte, že tohle novoluní nás vede k přetvoření DNA a uzdravení všeho s čím jsme se doposud potýkali. Zaměřte se prosím a rozsviťte krásnou, plejádu paprsků ze své čakry jasnovidění – tedy oka moudrosti, která vám odhalí všechny naše problémy a dodá vjemy, které pramení z jakéhokoliv období. V tuto dobu se vše propojí přes vaše vzácné srdce. Vaše vnitřní dítě vás zklidní, neboť je napojeno na vaši vzácnou duši. Poté najednou před vámi se vyjeví krásné obrazy a pomůžou vám poskládat správně všechny vaše plány na další období. Věřte, že jen v trpělivosti a vzácném uklidnění, poskládáte vše jako vzácné drahokamy, jedno přání za druhým, neboť spěchem bychom sami sobě mohli ublížit a i chyby do dalších let si mohli připravit. Povzneste se do vyšších duchovních úrovní, abychom tak jak původně jsme si přáli vše v řádu hojnosti i pohodě si naplánovali. Děkuji.

S láskou v mém srdci i hlubokou úctou k vám všem

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Mí drazí.

Spojme se všichni společně a vytvořme kolektivní vědomí, kterým se propojí ať zázraky se můžou dít. Vstupme prosím do nádherné Lví brány, která nás láskou vítá v projevení data 8. 8. letošního roku 2021. Aktivuje nás lidské duše i celou planetu Zemi, kdy cítíte, že jsme zaplaveni velkým množstvím energie posvátnosti. Vnímejte v tento čas, že vše staré se boří a vše nové se tvoří. Vstupme prosím na novou cestu do Božských výšin tohoto portálu, abychom posvátnou všudy přítomnou láskou naplněni byli, neboť nám přináší paprsky uzdravení. Boží déšť posvátnosti na nás v plné plejádě paprsků září a ze samotného vesmíru nám podává zprávy od našich hvězdných rodin i všech souznících duší. Celá matka Země, je zaplavena světlem, aby i naše DNA bylo plně aktivováno láskou, radostí i blaženosti, která je korunována splněním vítězstvím i zhmotněním všech našich přání. Je nám podáváno kouzlo života každého dne i noci, abychom mohli překódovat i vyléčit všechny vzorce prastarého myšlení našich rodových linií. Přijměme tak vysokou inteligenci našich duší. Po vstupu do této Lví brány, je do vás vkládána posvátná láska osvícení, aby jste svá čistá přání přetvořili na zázraky, aby mohli mít dlouhodobé působení jako hvězdy na nebi, neboť naše matka Země poté bude zářit kouzlem čisté mužské energie a my lidské duše jemností a čistou láskou kouzlem něžné ženské energie. Tahle Božská moc, která je do nás vkládána a posvátností prosvícena, podporuje v nás naši čistou víru v celé stvoření a ve všem se poté promítne i projeví. Ať nás všechny dlouhodobě provází tyhle zázraky, ať jsme všichni propojeni s naší matkou zemí i s vesmírem v hlubokém vzácném spojení. Ukažme svoji tvořivost, čistotu i vzácný poklad lásky v našich srdcích. Po nějaké krátké době těchto vzácných dnů, budeme obdarováni vzácnými meteorickými roji. Tedy padajícími hvězdami, které tyhle energie posvátnosti umocní naši lásku i vědomí. Vstupme do rajské posvátné čistoty nových věků ať máme již opět nebe na zemi.

S láskou v srdci i s hlubokou úctou k vám všem s přáním nového věku

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.