Archiv rubriky: Knihy a pomůcky

Knihy a pomůcky


Má nová kniha „Proč jsme tady 5.“

Tato kniha vám podává povznášející popisy vašeho vzestupu v páté dimenzi zlatého Kristova věku. Úkol je to nesnadný, ale na této nové cestě velmi základní. Je nutné, abychom si zpracovali všechny vjemy naši minulosti a počali tak tvořit novou přítomnost. Když nebudeme pracovat každý sám na sobě, nemůžeme vytvořit období nového pokračování a rozvoje této doby. V dimenzionální říši duší jsme se rozhodli posunout hranice tvorby života zde na planetě Zemi, neboť my jako duše, jsme si tuhle cestu dobrovolně vybraly a vykonat ji sem na matku Zemi přišly. Přijměme, prosím, tohle tvoření nové doby, neboť záleží na každém z nás, jak budeme pokračovat zde na planetě Zemi, abychom se mohli vědomím přiblížit k vesmírným civilizacím.

…Přání celé nebeské sféry je, abychom se láskou rozsvítili, srdce své otevřeli a novou křišťály posetou cestou do vesmírné říše vstoupili. Krásná pátá dimenze zlatého Kristova věku nám svoji náruč otevírá do nadějného roku 2021-27, abychom se znovuzrodili a své životy v láskyplném souznění již žili. Neboť jen pokud přijmeme vzácnost tohoto nového věku, opět otevřeme zemskou bránu našeho osvícení, abychom všichni společně ve spokojenosti mohli tvořit naše čisté a krásné životy, které jsme si v dimenzi duší přijali. Démonický svět roku 2020 již se prosvětluje a negativní působení již od nás odstupuje. Buďme si vědomi této vzácné doby, kterou po několikráte již tvoříme…

1. DVD

Na tomto DVD najdete jemné povídání i meditace, které vám tímto podávám jako motivaci, aby jste se uvolnili, sami sobě i všem ostatním lidským duším odpustili. Tímto do klidného života opět vstoupili a lásku i pohodu v sobě rozsvítili. V této nelehké době je zapotřebí uzavřít svoji karmickou minulost v tomto současném Zlatém Kristovém věku, který vám posvátnou bránu otevřel. Procházejte si uvolnění všech bloků i poklesků své minulosti přes naše původní čakry fyzického těla, které jsem vám v tomto svém díle podala, aby jste nezůstali stát na staré nedokončené cestě, současné reinkarnace – tedy současného života. Zabránili by jste si sami sobě vystoupit na novou křišťály posetou cestu, která vás s otevřenou náručí očekává. mohlo by se stát, že nedokončíte překážky své minulosti – mnohých reinkarnací, ale naopak by jste si je opět přenesli do dimenzionální říše duší. Dejte odpuštění konečně sami sobě a rozhostěte v sobě všudypřítomnou lásku, která rozpustí pouta i z dávné minulosti i u ostatních lidských duší, s kterými jste minulost sdíleli. Ať se momentálně nachází zde na matce zemi či v dimenzionální říši duší. Poděkujme i naší matce zemi, neboť bez ní bychom těžce přežili a příště se kam vrátit neměli.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/kategorie-iframe/jana-lysonkova-69/

2. DVD

Na tomto DVD najdete krásnou spolupráci s archanděly, kteří vždy vám podají pomocnou ruku k vašemu znovuzrození. Vy sami, by jste nedokázali projít transformací bez této drahé pomoci, která vám poskytuje cnostné energie i drahocenné vědomosti v této všudypřítomnosti. Jak z celé andělské i nebeské říše. Od všech živlových i světelných bytostí, tak i svatých osob z nebeské říše, kteří v každém věku při vás stojí a nádherným poselstvím vás podporují. Tyhle láskyplné poselství i meditace vám uleví a největší posvátností nové Kristové doby vás provází. Aby jste za jejich cnostné pomoci vše ustáli ve svém životě i rodinách opět pohodu, klid i lásku pocítili a všechny duchovní úkoly této doby, tak z lehkostí zvládali. Znají vaši dlouhověkou minulost a vězte, že si přejí i dobře ví, co si zasloužíte a co vám náleží. Neobávejte se této nádherné spolupráce a přijměte tyhle dary, aby ve vás se opět něžně rozezněly zvony obnovy i čistoty, neboť Bůh – tedy Otec nebeský vše v největší čistotě stvořil, tak jako původně nás neposkvrněné duše, naší matku zemi, tak i celou galaxii. Ukažme, že jsme si uvědomili moudrost prastarých zaniklých světů, která v této posvátné době se rozhořela v nás.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/kategorie-iframe/jana-lysonkova-69/

Knihy

 

Mí drazí klienti, spousta z vás mě již léta dobře zná. Mnozí z vás čtou mé články a mají mé knihy, které jsem si dovolila napsat abych vám pomohla, nést mnohdy těžké břemeno, které na vás život klade. Hlavním přáním bylo vysvětlit vám, kde se nacházíme, proč takový život žijeme nebo řešíme různé problémy, které nás potkávají a že je chtě nechtě musíme řešit. Spousta z vás z mých knih pochopila, kdo jsme a čím se máme ubírat a hlavně co se máme naučit. Tímto způsobem, přes tento krásný časopis a se svolením paní Manolevské, si přeji i ostatním, kteří zatím mé knihy neznají, dát tuto možnost nového náhledu a vysvětlení, které v nich naleznete. Mám velkou radost, že vás mé knihy dovedly ke správnému řešení prekérních situací, spoustě vám nalily čistou energii do žil a vědomí. Opět jste dokázali najít sami sebe, stoupnout si na nohy a kolikráte i přes nepřízně osudu postoupit dál.

V mé první knize „Proč jsme tady“ najdou ti, kteří potřebují změnit chaos svého života v pořádek a řád, aby nás naše konání všechny dovedlo na pravou cestu, po které máme kráčet. Pro mně je velmi důležité, abyste se dokázali posunout na cestě poznání. To jest i krásné přání Boha a našich ochránců. Pomůže nám všem, abychom každý zaseli do našeho každodenního konání semínko lásky, které odbourá veškeré zlo, abychom vytvořili nový a krásný svět pro nás i ostatní. Každý v této knize může nalézt potřebnou část pro svůj růst a rozvoj své duše. Chápu, že žádný z nás zde nemá procházku růžovou zahradou. Procházíme spoustou spletitých a těžkých situací, abychom dospěli k poznání pravdy. Pochopením a vyzrálostí každý z nás otvírá dveře do tajné komnaty. Vše nečitelné začíná být čitelným a zavřené otevřeným. Neexistujeme jenom my, ale i spoustu andělů strážných a ostatních bytostí, které se s námi podílejí na tvorbě tohoto světa. Zmiňuji zde andělské bytosti a síly, které nám napomohou všemu zde ve fyzické dimenzi. Píši i o živlových bytostech a duchovních stupních vyzrálosti každé duše. Popisuji zde povídky, abyste si mohli porovnat, co prožíváte ve svých životech. Najdete zde i ochrany a prosby, barvy svíček, které můžete využít při odstraňování různých překážek. Naleznete zde i obrázky, které vám pomohou nastolit cestu uzdravení. Seznamuji vás i o smrti našeho fyzického těla a odchodu naší duše do nebeské sféry.

V mé druhé knize „Proč jsme tady 2“ mě vedlo přání seznámit vás, co se nyní odehrává, jaké období nás očekává a hlavně jaký je důvod toho, co se nyní děje. I když prožíváme katastrofy, které nás a celý svět sužují a potrápí až do roku 2012. Avšak nenecháme se zastrašit, neboť vše se opět zase zlepší, obnoví a dá do pořádku. Procházíme sice těžkými zkouškami osudu, ale kladným duším a karmicky očištěným nehrozí žádný konec světa. Tímto vysvětlením a popisem vám chci také napomoci, abyste přešli most, neboť naše duše jsou věčné. Opět začneme nový čistý život, který nás očekává, hlavně naše děti a další generace, kterým opět položíme základní kámen pokračování života. Sužují nás katastrofy a tmavá černá clona, která se nyní rozprostírá a vytváří šedivost dnů. Přesto se po čase roztrhne a opět nás ozáří očekávané krásné zářící slunce, které rozjasní naše tváře a zahojí všechny rány. Dále vás v této knize seznamuji s průběhem světů, které jsou důležitou součástí našeho dalšího pokračování a žití. Nemohu opomenout rostliny, zvířata, ale i vše, co živé jest, i naše duše. Přírodní bytůstky, jiné bytosti, jiné světy nebo dimenze duší. Popisuji starý končící svět, hrůzy a propady, abychom byli všichni připraveni. Zdůrazňuji zde nový zrod, který přinese obnovu a nové fungování. Náhledem vás provázím i novým zrozením nových přicházejících duší, kde setrvávají a jaké je rozdělení mezi nimi. Naleznete zde opět povídky, které vám přináší mnohé vysvětlení k daným tématům, jako jsou různá karmická zatížení a co daná duše musí podstoupit a učinit, aby mohla očistit a postoupit dál. Popsala jsem vám stručné rozdělení duší a zařazení. Tím můžete nahlédnout pod závoj, který mnohým zůstává ještě zahalen. Opět zde naleznete obrázky, které jsou podané pro léčbu ducha, duše i fyzického těla. Mé srdce je naplněno velkou radostí a úctou vůči vám všem, což vy všichni dobře víte. Mým přáním je společně opět obnovit tento krásný svět a začít na čistém podloží. Nová obnova chvíli potrvá, ale opět zazáří čistými energiemi. Všichni společně otevřeme nové dveře budoucnosti.

Přeji vám všem hodně štěstí a úspěchů na nové cestě.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/kategorie-iframe/jana-lysonkova-69/

 „Proč jsme tady 3“

V mém třetím díle „Proč jsme tady 3“, naleznete nové náhledy a poznání, abyste mohli bez jakýchkoliv obav vstoupit do páté dimenze Zlatého věku, neboť nové zrození nám otevřelo vesmírnou bránu, abychom bez obav vstoupili a připojili se tak k prastaré moudrosti k ostatním světům. Píši Vám zde postup událostí, kterými procházíme, pod jakými silami se události odehrávají. Popisuji Vám zde i ochrany, které pomůžou načerpat láskyplnou energii našich ochránců, andělů a živlových bytostí, abychom se spojili v jeden celek – tedy v jedno světlo. Máte zde ukázky znamení zvěrokruhu, proč jste se v nich zrodili a co máte jako ponaučení přijmout pro další zrod, učení a vyzrálost Vaší duše. Opět se vracím v krátkých povídkách, v kterých naleznete ponaučení a význam. Zmiňuji se i o andělských ochráncích, které můžete požádat o, samozřejmě prosbou a poděkováním, pro svoji pomoc a život.

V mých knihách Vám popisuji události, kterými všichni procházíme, aby jste dokázali pochopit svoji nynější reinkarnaci za fyzickou zemskou dimenzi – tedy příchod Vašich duší na Matku Zem. Ve všech třech dílech naleznete cenné poznatky, ponaučení i rady, které Vám dokážou pomoci zvládnout jakýkoli úkol dané reinkarnace, abyste zvládli svoji duchovní cestu duše, kterou máte kráčet a abyste dospěli k vyšší své duchovní vyzrálosti a postupovali na své čisté láskyplné cestě, protože každá duše má svůj duchovní stupeň moudrosti, inteligence a tím by měl přispět k znovu vytvoření čistého věku našeho světa, tedy vývoje národů do budoucnosti naší drahé Matce Zemi.

          S úctou Vaše Jana Lysoňková.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/kategorie-iframe/jana-lysonkova-69/

„Proč jsme tady 4 “

V této mé knize vás provázím blahodárnou harmonizací vašeho fyzického těla, obnovení i přijmutí nových duchovních čaker, které jsou velkým základem našeho správného splynutí s dutou zemí, tak i s naší duší i duchem tak jako matka Země, kterou Otec Nebeský stvořil hmotnou, která si potřísněné území a uzavírá je. Leč jsme mnohé zničili, vytěžily i zdevastovali. Tvoří si celkové pročištění, obnovu přírody i s pomocí v živlových bytostí a taktéž i nové přírodní bohatství. Tímto způsobem se propojuje s vesmírnými vysokofrekvenčními energiemi-tedy z vyšším Božstvím opětovnému navázání k celé Božské galaxii. Samozřejmě za pomoci vesmírných andělů o kterých se zde zmiňuji. Při těchto událostech dochází i u nás lidí-tedy duší k změnám DNA-to jest překódování našeho fyzického těla, vědomí, ale i k cennému učení samozřejmě těch duší, které duchovně jsou vyspělé, chtějí se rozvíjet a pracovat na sobě. Je nám umožněno dospět k vysokému duchovnímu osvícení. Zbavit se tak starých karmických zátěží i prohřešků, za pomocí všech andělů, svatých osob, světelných bytostí i živlových bytostí o kterých se v knize zmiňuji. Máme si uvědomit vzácné období vstupu páté dimenze Zlatého Kristového věků, který nás posouvá velmi vysoko k novým schopnostem starých zaniklých světů. Mnozí mohou mít pocit, že žijí dva životy v jednom, neboť tahle nová posvátná doba nás přivádí na novou láskou naplněnou počínající cestu čisté a posvátné jedničky letošního roku. Musíme jen zvládnout přeměnu celého světa, jak přírodního tak ekonomického rázu, neboť bez očisty nemůže svět v čistém podloží se rozvinout natož dospět. V této knize popisuji i předpověď, která musí proběhnout, aby svět se zbavil všech negací. Průchod duchovním osvícením i obnovou vysoké spirituality se budeme dostávat k učení samoléčby a telepatického vnímání i přenosu. Nádherné jasnocítění, jasnoslyšení, jasnovidění i jasnovědění ke kterému se nám otevřela zlatá brána pro čisté duše je odměnou. Popisují zde zdokonalování těchto schopností na základě pomoci i spolupráce s anděli, aby jste se mohli propracovat k vysoké a čisté tvorbě zhmotňování vašich čistých přání i myšlenek. Ovšem získání vysokého řádu osvícení, bude vyžadovat vaši ctnost, pokoru, lásku i pochopení. Tak jak si dokážete vážit bez ega sami sebe, takové posvátné energie jste schopni předávat ostatním lidem – tedy duším i zhmotňovat je. Přijměte s otevřenou náručí, tyhle cenné dary a snažte se podle mé předlohy spolupracovat se všemi, neboť vaší odměnou bude osvícení, kterým můžete konat zázraky.

S úctou k Vám a nádhernou spolupráci s tímto dílem vám přeje

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/eshop/jana-lysonkova-69

Tarot archandělů a svatých osob.

            

V tomto díle vám přináším poselství, abyste úspěšně a moudře mohli na sobě pracovat. Uzavřít tak s klidným svědomím  své reinkarnační bloky i překážky své minulosti a posunuli se tak na své životní dráze. Tím uzavřete dveře své minulosti a nastoupíte svobodní na novou životní cestu. S touto knihou vám podávám i nádherné karty s jmény archandělů i svatých osob. Poselství, které přinášejí jsou základem i v této duchovní době Zlatého Kristového věku. Aby jste bez obav, strachu, úzkosti pracovali sami na sobě. Správně s láskou a vážností sami k sobě, ale tím i k všem ostatním lidem – tedy duším. Aby jste vytvořili společnou spolupráci a dokázali se tak připojit k novým úžasným schopnostem starých světů, které vás očekávají s otevřenou náručí. Buďte si vědomi, že tihle pomocníci, kteří s vámi budou vždy spolupracovat vás zavedou na správnou cestu, podají vám správný výklad, ochranu i inspiraci k uskutečnění vašich přání či cílů do krásné a nové budoucnosti. Kniha i tarot vám přináší s klidnění, laskavé energie které z něj proudí. Odpovědí i informace, které vám pomohou v současné době chaos vašeho dosavadního života seskládat do správného řádu. Neklid vaší duší i vědomí se vzápětí vytratí a rozhostí se ve vás klid i trpělivost.

S úctou k vám a nádhernou spoluprací s tímto dílem vám přeje

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/eshop/jana-lysonkova-69

POMŮCKY

Připravila jsem pro Vás krásnou pomůcku v podobě hrníčku, do kterého si můžete zalít jakýkoliv nápoj, pro Vaši pomoc. Ze dna i okraje vyzařuje nádherný vějíř posvátného Ježíšova deště v podobě energetické záře, která Vám nejen pomůže, ale čistí okolí, kde by proudily jakékoliv negativní energie. Povede Vás ke zklidnění čaker solar – plexu a zklidnění sakrální i základní čakry. Tento hrníček Vám dodá léčivou i energetickou sílu, budete ji potřebovat všude.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/eshop/jana-lysonkova-69

Připravila jsem pro Vás i další krásnou pomůcku a to peřinku s mým obrázkem a s přáním.

Pomůže Vám při jakémkoliv zákroku či zásahu do Vašeho fyzického těla. Tento polštářek Vám zklidní jakoukoliv bolest, neklid či nespavost. Naplní Vás posvátnou energií, tím Vaše vědomí přijme uklidňující blaženost, abyste pro další čas byli plni síly i pohody. Povede Vás k Vašemu vnitřnímu dítku a uvolní jak krční čakru, tak i moudrosti a korunní čakru.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu   https://www.azcd.cz/eshop/jana-lysonkova-69