S láskou a nadějí… ❤️❤️❤️

Jana Lysoňková

     Jana Lysoňková    

 
Mí drazí.

Nyní pracuji jen v Křižanovicích u Vyškova č. 21. Objednávat se můžete na telefonu u mé dcery, na telefonním čísle 602 562 733, prosím po patnácté hodině.

Pracuji:

v pondělí – přes telefon – tedy telefonní konzultace. Při objednání vám dcera sdělí všechny informace,

ve středu – mne již můžete navštívit, na osobní výklad, nebo jakoukoliv službu v Křižanovicích u Vyškova,

ve pátek – osobní návštěva u mne v Křižanovicích u Vyškova.

Poněvadž nyní procházíme těžkým obdobím, pracuji s vámi i s Boží pyramidou, aby jste již uzavřeli svoji minulost a vstoupili na novou cestu, znovuzrození. Zbavujete se tím nejen své minulosti, ale i zdravotních problémů, které se vám v současnosti dějí i když mnohé jsou zakódovány z vaší minulosti. Těším se na vás a hlavně na váš duchovní posun – tedy probuzení vaší duchovnosti.

S láskou a úctou k vám vaše
Jana Lysoňková – Turzová
Dne 30. 10. 2022.

Prosím nežehrejte, nenaříkejte a začněte na sobě pracovat. Nikdy jsem vás neponechala bez pomoci, všechny vás vnímám, taktéž s vašimi ochránci ochraňuji vás.
 
Těším se velmi na vás a hlavně na novou práci a novou Boží cestu, která se nám otevírá.
Přeji vám všem klid, trpělivost a s velkou láskou v srdci se budu těšit na naše nová setkání i spolupráci.
 
S velkou láskou v srdci vždy na Vás myslím a lásku vám všem posílám. 
 
Vaše Jana Lysoňková –  Turzová❤️❤️❤️
 
Nové video – Boží a andělské poselství všem světlonošům❤️🕊❤️ k zhlédnutí zde:

Nový zrod světa a zkáza světa starého❤️🌎❤️

Mí drazí.

Přeměna – tedy zkáza starého světa již započala v roce 2010. Tak, jak jsem Vám v mé knize i v povídáních, podávala zprávy o obdobích, v kterých se budeme vyskytovat a jen na nás samotných záleží, jak budeme v našich životech pokračovat. Neboť lidské duše, které na planetu Zemi přišly, si tento krásný duchovní úkol přinesly. Dá se říci, že zkáza a dokončování nynějšího zdevastovaného a zničeného zemského světa, námi samotnými, nastala již ve 20. století. Opět jako mnohokráte v minulosti, tedy v minulých světech, se lidská populace v největší míře začala chovat nerozvážně a opět se podílela na devastaci tohoto světa. Nechali jsme se ovládnout chamtivostí, nenasytností i drancováním ve všech směrech. Dovolili jsme démonickému světu nás ovlivnit v takovém rozsahu, že jsme zapomněli na víru a lásku, kterou máme v našem srdci i duši. Opět jsme se nechali zatáhnout do nekalých praktik démonických duší, které jsou jejich devízou. Neboť závist, žárlivost, pohrdání, nenasytnost i nenávist, kterou tyhle mnohé duše mají, tak jako kletby, jsme přijali opět do svých životů i vědomí. Věděli velmi dobře, že přijde období, kdy doba dospěje do takové výše, že dostaneme do rukou veškeré vymoženosti této doby. Opět nad námi roztáhli své sítě a jsou schopni použít jakýkoliv prostředek, aby jsme selhali a nedopracovali se ke své spirituální moudrosti. Přišli jsme na planetu Zemi, aby jsme uzavřeli veškerou minulost našich chyb či rodových linií, špatných i násilných skutků, které se bohužel projevily i v našich životech i vědomí. Na místo tohoto úkolu, však mnozí z nás podlehli démonickým duším a nechali se zlákat, na pozlátko moci i bohatství. Na své duchovní bohatství jsme opět zapomněli. Přichází období, abychom začali opět budovat Nový svět – tedy nový zrod planety Země i když energeticky dimenzionálně již začal. Začínáme se opět pomalu posouvat, do obyčejných životů a tím rozpoznáváme ty správné hodnoty. I Ježíš Kristus Vás vždy vedl, k lásce a vážnosti si sami sebe a rozsvěcoval v nás plamen svobody. I příroda nám jasně dává najevo svoji sílu, velkými výkyvy počasí – klimatu i přechodu z vysokých teplot do chladných anebo suchem či vedrem. Tak jako ztrátou drahocenných stromů, celé zeleně, ale i úrody, která je pro náš život velkou základnou. Opomněli jsme i přírodní živlové bytosti, které nás taktéž probouzejí. Nyní se musíme ke všemu postavit čelem. Přichází období nejen vysoké inflace, ale i chudších let, abychom tyhle všechny výkyvy i energetické dimenzionální posuny pochopili i zvládli. Nastalo období změn i přeměn na mnoha územích, jak moří tak oceánů, taktéž pohyb a narušení tektonických desek, tedy pohybu zemského jádra, výbuchy sopek, tornáda, hurikány i v podmořských hlubinách. Tak jako oteplování přináší velký zmatek. Odlomením se velkého ledovce na Antarktidě, taktéž způsobí mnohé škody i propady. Ovšem nejsou to jen přírodní události, které budou následovat. Taktéž mnohá nedorozumění vládních struktur, změny bank, demonstrace, chaotická doprava nebo lety, změny různých společných podniků i institucí, tedy celých seskupení i komplexů. Tohle vše způsobí velký chaos mezi národy, které budou nuceny si nejdříve sami u sebe učinit nový řád ve svých oblastech a teprve poté přemýšlet o dané spolupráci. O válečných konfliktech ať Ukrajiny, Ruska a mnoha jiných územích před několika lety, jsem Vám psala v mé knize v roce 2010. Velmi dobře chápu, jak těžké je opětovné navracení a probuzení se ze zlého snu, neboť to není tak jednoduché. Je mi líto, že až tyhle všechny události zatřepou našimi životy, ať jsou to nemoci, problémy v rodinách, rozchody, klesající životní úroveň i nedorozumění, teprve poté mnohé lidské duše dokážou opět vstoupit nohama na zem , tedy do tvrdé reality. Ovšem nezapomínejme, že vše nám připomíná i historie a Bozi i Mistři, ať jsou v podzemské, zemské, andělské dimenzionální či Božské říši. Buďme vděčné duchovní duše – tedy děti Otce Stvořitele a dejme najevo, že se probouzíme a přejeme si, navrátit se k naši prastaré duchovní moudrosti, neboť všichni máme přání, aby drahá Matka Země se opět znovuzrodila, neboť je důležitou součástí pro znovuzrození nás všech. Tak jak je důležitá pro nás lidské duše, taktéž je důležitá i pro velkou část vesmíru, pro naše děti i další generace. Bůh vložil i do naši České slovanské země, Ducha posvátnosti, nejen z důvodu že jsme srdce Evropy, ale i z důvodu abychom ukázali, správné počínání i duchovní potenciál, který se v našem národě ukrývá. Podzemské, zemské, dimenzionální, andělské i Boží pyramidy se velkým světlem nyní rozsvěcují. Čím více Božího světla dostáváme, tím více se snaží démonický svět, bohužel, tmu nám vysílat. Jen prosím nebojujte. Rozsvěcujte všude Boží lásku, neboť to je ta pravá zbraň, která jim dokáže sílu odebrat. Ať může svítit nám všem blažená hvězda zrodu, naděje a světla na vytvoření nové planety Země.

S velkou láskou v srdci i s hlubokou úctou k Vám všem.

Vaše Jana Lysoňková- Turzová.

 

Mí drazí, připojte se prosím k mému přání.

Na počátku této nové doby, otevřeme srdce své a snažme se prosím začít přehodnocovat, co jsme se naučili. Posvátné požehnání dostáváme, abychom se rozpomenuli, co jsme si přáli před několika léty a kam jsme se dopracovali. Jen vy sami máte možnost zhodnotit co jste ve svém životě zvládli. V tomto roce 2022 na počátku velkých změn, je nám dána velká příležitost, přehodnotit všechny plány. I ty, které se vám ve vašem životě nesplnili, neboť ne vše je pro naše dobro, tak jak, by jste si mnozí přáli. Z některých se jen část má splnit o tom se přesvědčíte sami. Uvědomme si, že spoustu událostí navazuje i na naše rodové linie i staré kořeny nás samotných z naší minulosti. I tohle je důvod, proč se nám některé ukázky připomínají. Mnohé informace dostáváme i přes naše sny – tedy vize, pocity, ale i události, které se kolem nás dějí. Mnohé ukázky jsem vám popisovala i v mých knihách jako vysvětlení, aby jsme vše mohli pochopit i dokončit a na novou cestu se postavit.  Všichni andělé a hlavně váš anděl strážný vás doprovází po cestě vaší životní dráhy. Je jedno jestli jste již natolik vyspělí, aby jste jej vnímali či nikoli. I když nám všichni pomáhají rozhodnout se musíme jen my sami. Velmi dobře ví, jaké situace i plány si naše duše přišla na matku Zemi splnit, co má rozvinout, přehodnotit a v čem je zapotřebí se ještě zdokonalit, neboť rychlost předešlé doby, nás vedla, abychom úprkem spěchali a co nejvíce zvládli. Ale bohužel mnohdy jsme jen na hmotné zabezpečení mysleli a ne na duchovní bázi, která naší odměnou i postupem bude. Sami nyní můžete z dlouhé historie posoudit, neboť mnohé období se opakovaly, kde zlatý střed, tak jak vám vždy zmiňuji, se nachází. Letošní rok nám k tomu velké příležitosti přináší, protože každá lidská duše při této vzácné transformaci dostává intuitivní vjemy, co jest pravým úkolem naší duše a co jsme přišli na matku Zemi vykonat. Je nám ukázáno, jak máme hodnotit i zamýšlet se nad slovy jiných lidských duší. Vnímat i příležitosti, které kolem nás proudí. Poté sami podle své intuice všechna pro i proti přehodnotit a zvážit. Abychom získali odpovědi a věděli jaké mají být naše reakce i zamyšlení. Krásné ukázky se zobrazují i od našich předků, neboť spoustu z nich lásku a štěstí všem lidským duším přáli, tak jako naší drahé matce Zemi. V tomto roce spoustu planet i jiných úkazů nám nastavuje zamyšlení k správnému hodnocení. Nepřemýšlejme prosím nad těmi lidskými dušemi, které ještě soucit a srdce na dlani nemají, neboť je to jejich čas zrání. Přidávejme se jeden k druhému, aby jsme příležitosti staré doby zvládli a nové dostali. Ať naše matka Země rozkvete radostí i štěstím, které ve všem bude zářit i znít. Važme si i naší drahé České slovanské země, neboť skrývá spoustu vzácných pokladů, v kterých máme žít. Zaposlouchejme se do jemných tónů, které spoustu vás již slyší, ať máme nebe na zemi. Blahodárné slunce nás prosvítí a všechny naše rány i ze starých dob, tak jako současných, nám naše fyzické tělo uzdraví. Poté jemný šepot živé vody nám všechny rány očistí, tak jako neklid a emotivní rány zacelí. Zavřete své nádherné oči a zaposlouchejte se do jemné melodie vánku, který k nám mnohokráte jemně znící zvuky vysílá v každém období. Přináší nám vůni jara a čerstvého nadechnutí, abychom se novou cestou vydali. Někdy síla větru nám připomíná, abychom zanechali již nám nesloužící činnosti, ať se vše pročistí, veškeré bloky i nedorozumění a ať přijdou nové možnosti. Postupujeme jako naše matka Země, která si pročišťuje svá zasažená území. I my naplňme láskou srdce a odpusťme si špatná rozhodnutí, ať můžeme zářit štěstím, zdravím i radostí. Uvědomme si, že i nepochopením či špatným rozhodnutím se naše duše učí. Obnovme v sobě čistou víru sami v sebe, neboť tato ukázka je i pro andělskou i nebeskou říši ukázkou naší lásky, pokory i cnosti. Tvořme nový svět a stoupejme po zlatých schodech k nebeské říši, ať ukážeme, že respektujeme i rozumíme celému vesmírnému dění. Krásné krystaly, které mnohé až doposud byly z předešlých zániků hmotným zemským šatem zakryty, nyní se rozsvěcují na mnoha územích, abychom postupně společně souzněli a v jednotě splynuli i s jinými civilizacemi.

S hlubokou úctou a láskou k vám všem tuhle blaženou naději posílám.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Kontakt:

Poradenství a výklad karet

Jana Lysoňková

Křižanovice 21
u Vyškova
tel.: +420 602 562 733

 

Napsat komentář