Požehnané vánoce a šťastný Nový rok.

Dovoluji si Vás mí nejdražší oslovit v tomto vánočním čase – abych z upřímného a láskyplného srdce Vám všem popřála nádherné Vánoční svátky, vyplněné spoustou nezapomenutelných zážitků a splnění všech Vašich tajných přání. Ať s hřejivou pohodou, pevným zdravím, srdcem na dlani a čistou myslí vstoupíme do Nového roku 2014. Přijměme nádhernou pátou dimenzi Zlatého věku, která nám otevřela svoji náruč. Ať Vás oblaží Zlatý déšť ze zlatého poháru Kristova světla, jenž nám byl darován Boží prozřetelností, velkým zástupem andělů a jejich pomocníků. Nastává krásný čas oddechnutí a vyčištění naší ustarané a utrápené mysli. Nyní všichni pocítíte klidnější období naplněné jemnou tišivou a uvolňující energií s pocitem být si všichni více blízcí. Někdy stačí nádherná myšlenka láskyplného přání a naše vědomí se spojí v jeden celek. Tímto si dokážeme rozsvítit paprsky hřejivého sluníčka i když nesvítí, aby nás hřejivé světlo doprovázelo až do Velikonočního znovuvzkříšení Ježíše Krista syna Božího. I jeho společnice Jana doprovázela Ježíše podle evangelia. Den po velikonocích stála u prázdného Ježíšova hrobu. Tato Jana se stala svědkem vzkříšení Ježíše Krista syna Božího. I já jako Jana – jménem řečeno znamená „Milostivý dar Boží“, sama projevuji neskonalé díky a hlubokou úctu k Vám všem ostatním duším. V hluboké pokoře se skláním a děkuji Bohu otci Nebeskému za zlatou pečeť, kterou nás všechny duše oblažil, abychom obstáli a dokázali bez zbytečných šrámů na duši a ztráty drahé energie pokračovat dál. Zlatá pečeť nám byla dána, aby posílila naši ochranu, aby jsme nebojácně a s velkou oddaností všichni pokračovali dál na své životní pouti. Tento dar je nám dán za moudrost, kterou jsme projevili při zrodu Nového věku 21. 12. 2012.

Taktéž mí drazí zapaluji bílou svíci, aby duše, které s námi až doposud sdílely zemskou dimenzi a nyní již odešly v tento čas do nebeské dimenze, neboť si to zaslouží, aby společně s námi prožily krásnou vánoční pohodu v lásce a v nebeském klidu, protože všichni jsme děti Boží! Ráda bych si přála, abychom společně kráčeli v plné síle, moudře a s láskou se podíleli na nové době, která se utváří.

                               Tímto přijměte prosím mé přání.

                               S hlubokou úctou a láskou v srdci

                                                 Vaše

                                                              Jana Lysoňková

         22. prosince 2013                           Křižanovice u Vyškova