Mí drazí.

 Jsem velmi ráda, že nejen v naší České republice, ale i v jiných místech – tedy v jiných státech se začínáte konečně probouzet. Nyní se vyjadřuji nejenom k Vám mým klientům, ale i k zástupcům státu. To, že budeme procházet těžkými obdobími válečných konfliktů, přírodními problémy, neboť naše Matka Země prochází očistou a zbavuje se minulosti i historických starých událostí, jsme brali všichni jako samozřejmost ale, že jsme se my jako lidstvo podíleli na největší zkáze a její likvidaci, to už slyšet nehodláme i když jsem se v roce 2012 snažila k Vám mluvit a vyjadřovala jsem se ke všem záležitostem, které nás očekávají. Když jsem vystoupila jako kandidát na prezidenta České republiky, mnozí mě vyslechli, ale obávali se reakce mně podpořit. Ovšem ti co mně znají dlouhá léta ví velmi dobře, že se zabývám nejen pomocí lidem, ale taktéž věštbou, která vždy byla pravdivá a uskutečnila se. Hlavně zástupci státu se vyjadřovali nedůvěrou a spíše výsměchem, což bych já přiřadila k velmi nízkému chování. Můj zájem ze žádného důvodu nebyl se stát prezidentem, ale naopak to byla pro mě příležitost, abyste mně vyslechli a začali přemýšlet. Menšina Vás volila posměch a mnozí mi házeli klacky pod nohy. Samozřejmě z jakého důvodu byste měli mně vyslechnout a přemýšlet co, duchovně přemýšlející člověk říká – tedy o čem mluví. Z jakého důvodu byste se měli zamyslet! Že? Jen spoustu mých klientů, kteří jsou i v jiných státech se mnou souhlasili a spíše se styděli jak semnou někteří opovrhují. Již jsem mnohé popsala i na internetu i v mých knihách. Jaké události nás očekávají a co bude následovat, ještě dál napíši. Pokuste se prosím již zamyslet nad touto dobou neboť další léta pokud budeme nerozumně uvažovat a špatně rozhodovat o našem světě, budou velmi náročná. Již jsem mluvila i psala nejen o Evropské unii, co nám přinese a přinesla, ale i o přírodních událostech, válečných konfliktech a taktéž o muslimském národu. Z Německa zaznělo rozhodnutí, pojďte k nám – není jen jejich věc. To, že budou ohroženy další státy v té dané době, nikoho nezajímalo. O Evropské unii mluvit již nechci, protože se stává už minulostí, ale špatné rozhodování její rady za ostatní státy – tedy národy a přikazování či braní si do své kompetence rozhodování za ostatní národy, je špatné. Ovšem taktéž je špatné pokud daní zástupci daného národa bez ohledu na svůj národ věc přijmou. O pomoci muslimům jsem již psala a již psát nebudu, ale byla bych velmi ráda, kdyby jste všichni začali jinak přemýšlet – tedy jinak konat. Tak jako Británie, Turecko před nimi Řecko, Amerika, bude následovat Francie, Itálie i Slovanské země i další, jsme již mohli nastoupit na novou cestu dříve. Nemuseli by jsme se tím obávat teroristických útoků, které se dějí. Rozdělování našeho světa neustále na komunistické území, kapitalistické území, nebo demokratické území již musí začít být minulostí a začněme konečně všichni přemýšlet společně. Udělování sankcí Rusku a další nesmyslná rozhodnutí už by se taktéž měli stát minulostí. Proberme se už a začněme se chovat slušně a morálně. Vždyť všichni máme děti a mysleme i na další generace. Naše Matka Země již další hloupá rozhodnutí a devastaci trpět nebude. Važme si našich životů a ukažme, že máme v hlavě mozek. Nikdy není pozdě. Jsem hluboce věřící člověk v Boha, nikomu svoji víru nevnucuji, ale zamyslete se, jestli se nerouháme! Vstoupili jsme do nové duchovní doby Páté dimenze Zlatého věku. Jestli se nezačneme chovat lidsky a slušně jeden k druhému, ale i k naší Matce Zemi, poté přemýšlejte, jestli budeme jako lidstvo existovat. Spoustu mých klientů i ostatních lidí, kteří jsou duchovně velmi vyspělí, vědí velmi dobře, o čem zde mluvím. Je mým přáním, abyste tímto způsobem začali přemýšlet, neboť i představitelé všech států na světě, které si volíte, jsou taktéž lidé – tedy duše žijící s námi na naší Matce Zemi. Snažme se všichni společně náš svět zachovat. Ovšem to znamená podmínku, že přijmeme jiná pravidla. Ti, kteří si mně váží, mně chápou a o mých vyjádřeních se mnohokráte přesvědčili, tudíž nemají důvod pochybovat.

S velkou úctou k Vám všem i s čistým přáním v lepší život.

 

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova  dne: 23. 7. 2016.