Mé nové působiště v Brně. Jana Lysoňková

 

V roce 2017 se budeme setkávat na nové adrese v Brně, ulice Hrnčířská č. 5, byt číslo 5. Objednávky máte možnost od 15.00 hod. na telefonním čísle 602 562 733.

Možné vstupy: přes Restauraci COMODO – kde se můžete občerstvit a přes chodbu kolem WC přejít do 1. patra, nebo vchodem do domu – velká vrata, zvonek – Jana Lysoňková a přes dvůr do prvního patra.

Parkování: Hrnčířská Obchodní centrum, další možnost Podzemní garáže SWINX.

Spojení: z Hlavního nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice a vystoupíte pátou zastávkou, přejdete přes koleje a kolem lékárny na rohu, nebo tramvají č. 6. směr Královo Pole a vystoupíte čtvrtou zastávkou.

 

JANA LYSOŇKOVÁ – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Krásné vánoce roku 2016 – kdy nás Boží devítkou doprovází v páté dimenzi Zlatého věku pod Ježíšovými zlatými paprsky září, abychom vstoupili do zklidňujícího období a pokračovali v roce 2017, který pod svou počáteční jedničkou nové změny nám přináší.

Prosím přijměte i mé skromné přání, neboť jej vnímám od Boha i andělů jako požehnání.

Zapalte prosím posvátnou bílou svíci pro tento hmotný svět, aby všechny duše se mohli připojit a na nové obnově podílet.

Otec nebeský i andělé si přejí, abyste v této krásné vánoční době, láskou se naplnili a své srdce i vědomí radosti otevřeli. Do svého vědomí přijměte krásný cit, neboť je cenností našeho života a pomůže nám vše naplnit. Neobávejte se stísněnosti a bolesti této negativní přechodné současné rychlé doby, která nás zaplavuje nespokojeností, neklidem i spěchem. Je jen součástí daného přechodného období. Snažte se vše tvořit čistě a laskavě, aby vaše úsilí působilo bez tlaku a násilí, tím poznáte krásné energie již současného období. Více již nevstřebávejte neklid a spěch, neboť je naší zkouškou dalších let. Ukažte, že jste klidné a krásné děti Boží, zářící láskou, něhou, pochopením i upřímností. Sami poznáte v současné době, že jste čistí i svobodní, jen se prosím na chvíli zastavte a vnímejte vše. Když se zadíváte čistým laskavým pohledem, poznáte sami, že tlak či nekorektní chování některých duší jest jenom zloba jich samotných v obleku starých emocí. Nepodléhejte jejich ovlivnění, neboť jsou to stupínky nízkých energií. Vaše duše i srdce naplněné harmonií i klidem všechny vás vedou, abyste své poznání a blahodárné energie vysílali až do dálek celým současným světem všem ostatním. Přijměte radost i porozumění jeden k druhému, ať vaše čisté myšlenky můžou společně splynout a do nové doby vás přijmout. Již spoustu zářících duší nyní chápe, že není jen hmotný svět, ve kterém leč nyní prozatím žijeme. Pro mnohé duše však prozatím důležitý jest. Je sice smutné, že mnozí se do něj přišli jen uschovat, neboť svoji radost, pokoru i ctnost se obávají ukázat. Však vy ostatní si předáváte nádhernou pochodeň krásných vyslaných čistých přání, plné laskavých myšlenek, míru i klidu a sami již poznáte, že to jest pravé Boží poselství i požehnání. Za pomoci Boha i andělů, ale i našim vlastním přičiněním. Vše zvládneme bez emocí, zloby i bolesti našich fyzických těl, neboť je to jen důležitá fáze všech duší, aby jsme přešli bez úhony a ukončili starý svět. Přidáváme se tak čistí k nastávajícímu novému zrození.

Tímto přijměte mé skromné přání, neboť jen na každém z nás se otevírá nová cesta poznání.

S hlubokou úctou a láskou v srdci

Vám všem Vaše Jana Lysoňková, Turzová

  1. 12. 2016

Kontakt:

Poradenství a výklad karet

Jana Lysoňková

Křižanovice 21
u Vyškova
Hrnčířská 5
Brno
tel.: +420 602 562 733

Napsat komentář