Vstup do páté dimenze Zlatého věku nás podrobuje mnoha zkouškám.

 

Mí Drazí!

 

Oslovuji Vás vždy, kdy nastává správný čas Vás nejen potěšit, ale i s radostí v mé duši ocenit kolik Vás lidí – tedy duší velmi dobře postupuje na své duchovní cestě, tedy svém duchovním růstu. V mých knihách i v článcích Vám vždy popisuji události, které musí nastat na naší matce Zemi, abychom ukázali, jak hodláme nadále pokračovat v našich životech. Někteří z Vás iv dnešní době ještě dokážete oddělovat duchovní život – tím duchovní potenciál od života zde na matce Zemi. V této době všichni velmi dobře víte, že Bůh stvořil všechny světy i jiné galaxie i dimenze v rovnováze. Každý z nich nese pól bílé magie – čisté energie a pól černé magie - negativní energie. Vytvořil je v rovnováze, neboť velmi dobře věděl, že mi lidé – tedy duše budeme v určitých obdobích ovlivňovat buď jednu, nebo druhou část naším konáním. Tímto nám dal dar svobodné vůle a svobodného rozhodnutí, abychom se naučili o svých životech rozhodovat. Spoustu z Vás v dnešní době intuitivních a vyspělých duší tuhle rovnováhu již velmi dobře chápe. Toto poznání nás provází učením, abychom se uměli v určitých situacích správně zamyslet a rozhodnout. Dobře věděl, že bez osobního poznání se nepoučíme, ale taky ničeho nedosáhneme a nikam nedospějeme. Od některých z Vás ještě občas zaslechnu, když popisuji, nebo mluvím o Bohu a andělích, že z jakého důvodu nám nepomůžou a dovolí situace, které prožíváme například v této době a ztrpčují nám náš život. Ovšem my nesmíme zapomenout, že jsme dostali dar svobodného rozhodnutí a na nás je jak s bohatstvím naší matky Země budeme nakládat a jak si ho budeme vážit, abychom dospěli k vysoké moudrosti. Tímto vyjádřením máte odpověď velmi jednoduchou. To co si zde na zemské dimenzi nadrobíme, to si také sami budeme muset uklidit. Krásný obraz života každého z nás.

V této dané době tak jak popisuji v mých knihách, se dostáváme do vysokých zkoušek součastného období, které započalo již dříve. V předešlých letech jsme vstoupili do třetí dimenze současného světa od roku 1980. Spoustu z Vás se začalo duchovně velmi rozvíjet i když ne všichni současně. Z tohoto důvodu reakce a chápání určitých událostí je rozdílné. V daném období větší část států našeho současného světa se začala pomalým vývojem zamýšlet nad tehdejším řízením dané doby. Začala se zvedat vysoká hladina nespokojenosti a pocit nesvobody, útlaku, který nás pomalu posouval až do roku 1989. Spousta obyvatel několika států si začalo uvědomovat svázanost a nesvobodu tehdejšího období. V té době i dosavadní politický režim vnímal neudržitelnou situaci, která povede k nepokojům, neboť si lidé – tedy duše budou žádat docela jiné zřízení. Svobodnější život, volnost bez diktátu, aby si konečně více sami mohli rozhodovat o svém zajištění, cestování a výdělcích. Třetí dimenze nám otevřela možnost změn, převratu, větší svobody a zabezpečení. Ovšem na druhou stranu zamlžila spoustě duším vnímání a rozvoj v duchovním růstu a spoustu nás zapomnělo zůstat stát nohama na zemi. Většina lidí – tedy duší se velmi rychle začali zabývat hmotnými statky- penězi s možností co si můžou za ně pořídit a dopřát. Jednoduše řečeno být svými pány a žít život tak jak se komu líbí.

Tak jak se jednoduše říká, peníze jsou svoboda, ale zlý pán. V dnešní době, kdy konečně začínáte vnímat úplně jiné hodnoty, dalo by se tohle období popsat jako zlaté pozlátko. V tuto dobu se ukázala zastřená naše mysl – tedy nevnímání skutečné krásy přírody, zapomněli jsme na svou historii, která nám vždy podávala cenné ponaučení našich předešlých generací, ctnost a vážnost, která dříve v každé duši byla zakořeněna. Je velmi smutné vidět, když lidé – duše začnou opomíjet svoji zemi – její identitu, ve které se zrodili a kde mají své kořeny. Stačí jen střípek náhledu historie, co do posvátné koruny vložil Karel IV. a jak si vážil naší České země. Je sice pravdou, že andělské síly nás neopustili ani v této dané době, neboť spoustě duším dali dar, který je vedle k vynálezům a novým objevům. Tyhle poklady nám pomohli postoupit do vyspělejší doby a vytvořil špičkovou techniku. Kdybychom tyhle hodnoty použili pro naše dobro, vedli by nás k lepšímu rozvoji našeho světa. Ovšem stal se opak. Dar jsme mnozí použili pro zisk, mamonu, obohacování a bohužel i ničení a zabíjení živých organismů.

Tahle doba ukazuje i přemýšlení zástupců několika států – politiků, kteří nás vedli ke společnému hospodářství, aby byla vytvořena společná Evropská unie. V této době každá duše má již dost zkušeností a inteligence, aby jsme dokázali vnímat co správné je a co není. Tyhle události a spoustu dalších jsou nám podávány na zvážení nad svými životy, přemýšlením nad svými dětmi budoucími generacemi.

Musíme pochopit, co je nám ukazováno vyústěním situace, která ukazuje zatížení našich národů Muslimskými „uprchlíky“. Jestli je správné rozhodnutí představitelů Evropské unie, když zatíží národy zemí Evropy, což povede k destabilitě daných národů, ale i ekonomického směru. Na jedné straně nikdo z nás nechce být rasista, ale na druhé straně nelze tuhle neúnosnou situaci zvládnout tím, že je jednoduše přijmeme do svých národů - tedy zemí. Z tohoto důvodu se rychle dokázala probudit i Visegrádská čtyřka, která vyjádřila svůj postoj a možné obavy.

Pokud budou nadále vyvíjeny tendence násilnosti, diktátu, abysme se všichni podrobili nařízení Evropské unie, vracíme se zpět do 80. let. Danou situaci lze přece řešit jiným způsobem. Pomocí uprchlíkům jak ekonomicky, finančně, humanitárně či jakkoliv se vrátit na své území. Pomoci jim nastolit pořádek, aby žili v dané identitě, kde se narodili jako duše. Přejí si žít v demokracii, tím nemůžou nikoho ohrožovat, ale naopak jim ji je zapotřebí pomoci vytvořit. Jsem přesvědčena, že v současné situaci a dění sehrají svoji roli i státy jiných národů, které si přejí řád a pořádek. Jiná cesta není.

Pátá dimenze Zlatého věku nás vede, abychom všichni hájili své území a národ, kde jsme se zrodili. Neměli bychom rozlišovat do budoucna, jestli někdo žije v socialistickém, kapitalistickém či demokratickém zřízení, ale naopak najít společnou cestu respektu, obchodu a pomoci jeden druhému. Matka Země již nebude nadále tolerovat naše znevažování, devastaci a ničení, které nic dobrého nepřináší. I ona nás přinutí přemýšlet o našich životech a dalším pokračování naší civilizace. O dalších událostech se budu zmiňovat v nové knize.

 

Klid v duši, s velkou láskou v srdci a úctou

Vaše Jana Lysoňková

Křižanovice dne 27. 9. 2015.

 

Pokud máte zájem, můžete si knihy objednat na dobírku: 

„Proč jsme tady 1“                           300,-                               Jana Lysoňková

„Proč jsme tady 2“                           300,-                               Křižanovice č. 21

„Proč jsme tady 3“                           400,-                               682 01 Vyškov

Pokud se rozhodnete pro objednání všech tří knih                     tel.: +420 602 562 733

můžete získat slevu 200,-