Požehnané vánoce v páté dimenzi Zlatého věku a šťastný Nový rok.

 

Přijměte prosím Bohem požehnané, lásky plné vánoce a šťastné vykročení do Nového roku 2015, který nám otevře svoji náruč, posílí nás čistou a novou energií, která Vám mnohým otevírá novou cestu. Oslovuji Vás mí nejdražší v tomto krásném vánočním čase z mého upřímného a láskyplného srdce. A věřte, že velmi dobře chápu Vaše bolesti a mnohdy zoufání. Mým přáním je, abyste se všichni na malou chvíli zastavili a vnímali přicházející čas a nechali své vědomí prostoupit nádhernou blahodárnou energií. Dovolte sami sobě a přijměte čisté a lásky plné pohlazení, které Vás na chvíli potěší nádherným pocitem klidu a štěstí. v tomto čase již mnozí z Vás dokáží přijímat nádherné pocity a pohlazení čistých posilujících energií ze Zlatého Ježíšova poháru. Je pochopitelné, že v této nové době páté dimenze Zlatého věku je Váš pocitový instinkt natolik zasažen mnohdy bolestí, slabostí vašeho fyzického těla a ve vašem vědomí se Vám promítají mnohé bolesti až negativní myšlenky, které jsou pro mnohé z Vás někdy těžce zvladatelné. Pokaždé Vám připomínám, že je jen na Vás samotných jak se dalece necháte ovlivňovat těmito emocemi, neboť jsou součástí našich karmických životů, zůstatků událostí, které mnohdy až příliš dlouho necháváte proudit ve svém vědomí i mysli. Mnoho z Vás již dlouhou dobu nabádám, abyste ponechali bolestivé myšlenky odplout, rozsvítili sami v sobě nádherné zlaté životadárné paprsky a více se nenechali ovlivňovat Vaší již starou ukončenou minulostí. Přichází čas obnovy a krásného čistějšího postupování nejen v našem myšlení, ale i v novém přístupu a chování. musíte si konečně rozlišit události, které nejsou již součástí Vašich duší a tím Vám již, nemají nadále vstupovat do Vašeho vědomí a ani životních událostí. Naopak, ale přichází čas se naučit a pochopit, že i ze špatných prožitků i událostí, lze najít poklady cenného ponaučení, protože jen tímto způsobem se duše rozvíjí, učí a pokračuje na své duchovní cestě. Je to velké pochopení a ponaučení, které nás vždy opět postaví na nohy. Od Vás mých drahých klientů mnohdy slýchám jakými problémy musíte procházet a mnohdy máte pocit jako kdyby jste chodili v jednom kruhu neustále dokola. I když musím s velkou radostí oznámit, že spoustu Vás dozrává do vyššího stupně vnímání, dokážete zvládat veškeré dění ve vlastních životech a prociťujete nádhernou energii, která na nás proudí z Kristova Zlatého poháru. Je nutné uzavřít staré myšlení, náhledy a bez obav vstoupit budoucnosti vstříc do nového věku. Píši Vám i v mých knihách, že Matka Země se bude i nadále pročišťovat a měnit. Je nutné, aby pročistila všechny negativní oblasti a z tohoto důvodu se dějí události, které se dozvídáme. Popisovala jsem Vám změny území, propady půdy, přílivy dešťů, tedy celkové proměny naší celé země. Možná jste mně někteří hned nepochopili, ale věřte, že musíme vše přijmout z velkou pokorou, neboť Matka Země je naší živitelkou a mi všichni si jí musíme vážit, za její dary, kterými nás obdarovává. Sama si zjedná pořádek, který je nutný k obnově a zachování životadárné zemské podstaty i pro naše životy a nejen tyhle přírodní události nám ukazují cestu. Tak jak jsem se zmínila o změnách země, vojenských ohniskách i o ekonomických propadech. Ten kdo čte mé knihy, které jsem Vám dala k dispozici s možností si je objednat přes Internet, ví co bude následovat dál. Ty duše, které se ještě nezajímají o tyto události, mi je jich tím trochu líto. Věřím však, že přijde čas kdy sami pochopí, nebo díky ostatním duším, jednou taktéž na tuhle cestu se dopracují. I toto byl jeden z důvodů, kdy jsem se rozhodla za Vás kandidovat na prezidenta této krásné země, aby jste pochopili, že nic ztraceno není. Snažila jsem se i v této těžké době Vám otevřít srdce, aby jsme dokázali uhájit čistotu a lásku naší nádherné České země. Vždy a v každé důležité době, přiváděla na svět nové génie. Není tak malá, ani tak nepodstatná jak si někteří myslí. Pokud jste nepochopili, což jsem do určité míry předpokládala, že moje slova i podaná ruka nebude pro Vás okamžitě uchopitelná. Až přijde pravá chvíle, čas sám přinese drahocenné ovoce. Ovšem je pravdou, že jsme mohli nastoupit jinou fázi našich životů a vstoupit tak do událostí, které stejně později následovat budou – tím jsem myslela postoupení do koloběhu dohod, aby se ještě více nerozšiřovali nepokoje a vojenské ohniska. Mohli jsme se podílet na referendu, které by otevřelo cestu vyjednávání a byla by dána větší možnost lidu. Věřím, že tímhle počínáním by byli inspirovány i jiné země a mohlo se přistoupit k novým změnám chodu celkového Světa. Historie nám tyto události již ukázala. V minulosti – sever proti jihu, nyní – západ proti východu. Jsem přesvědčena, že všechny duše v konečné fázi přistoupí k novému myšlení a budou si přát nastolit mír, začnou respektovat každý stát, území i jejich přírodní bohatství. Je mi možná trochu líto, že si nevážíme všech duší, které Vám dávají lásku, pochopení a přinášejí Vám nové cenné informace. Otec nebeský Vám tuhle možnost dává v každém století i dané době. Mnohdy dlouho bloumáte nad svými životy a bolestmi, ale nezamyslíte se někdy nad tím, že i těmto duším, které Vám pomáhají, někteří se snaží házet klacky pod nohy a nebo je zesměšňují. Vždy Vás nabádám, abyste nepodporovali zlo, ale naopak dejte všem andělům i Bohu najevo, že jste zmoudřeli a otevíráte svá srdce lásce a svobodě, neboť jen láska, zdraví, štěstí a vzájemné porozumění přinese našim generacím lepší svět. V této vánoční době se sami můžete přesvědčit a potěšit.. Podívejte se na rozzářené oči a úsměv našich dětí a pochopíte, že každá nový den je kouzelný a důležitý. Vždy si přeji abychom společně vždy kráčeli v plné síle s láskou v srdci a moudrosti v naší mysli. Tímto přijměte prosím mé skromné přání, abychom si vážili všeho co je nám drahé.

S hlubokou úctou a láskou v srdci

 

Vaše

 

Jana Lysoňková

21.12. 2014

 

Pokud máte zájem, můžete si knihy objednat na dobírku: 

„Proč jsme tady 1“                           300,-                               Jana Lysoňková

„Proč jsme tady 2“                           300,-                               Křižanovice č. 21

„Proč jsme tady 3“                           400,-                               682 01 Vyškov

Pokud se rozhodnete pro objednání všech tří knih                     tel.: +420 602 562 733

můžete získat slevu 200,-