S láskou a nadějí… ❤️❤️❤️

Jana Lysoňková

     Jana Lysoňková    

 
Mí drazí.
 
Budete muset prozatím ještě chvíli posečkat, než se opět ujmu své práce s vámi a opět se budeme setkávat. Nyní budu zatím, pracovat jen v kanceláři v Křižanovicích u Vyškova 21.
 

V této době – prozatím jen na zkoušku se můžete od pondělí 13.6.2022 od 15hod.objednávat na telefonické konzultace, které započnou dne 20.6.2022 na telefonním čísle 602 562 733.

(Hodiny kdy je možné se objednat na tel. konzultaci jsou od 12hod. -15hod.- první volající na 12hod. a poslední volající na 15hod.)

Ovšem musíte si uvědomit, abych s vámi nadále mohla pracovat i když jiným způsobem, ne tak jak jste byli doposud zvyklí. Sdělovala jsem vám, že používám cenné energie s kterými pracuji na dálku, tudíž se nepotřebuji dotýkat vašich fyzických těl. Jsou to vysokofrekvenční energie stejné jako předtím ve velkém a svatém rozsahu. Nový způsob  práce náleží této nové době, která je pro vás všechny důležitá. Tak jako vždy výklad karet a odpovědi na otázky, které potřebujete vědět aby jste pokračovali na své životní cestě. Léčení bude probíhat přes Boží pyramidu a čakry, které se dotýkají určitých orgánů. Budu vám otevírat přes čakry v pyramidě bloky minulosti a  srovnávat rodové linie. Abyste mohli začít žít nové životy v přítomnosti. Přes krásné lotosy – tedy vaše čakry vás povedu na nové Boží cestě, aby  jste mohli spirituálně dospívat a odpoutat se od minulosti.

  
Prosím nežehrejte, nenaříkejte a začněte na sobě pracovat. Nikdy jsem vás neponechala bez pomoci, všechny vás vnímám, taktéž s vašimi ochránci ochraňuji vás.
 
Těším se velmi na vás a hlavně na novou práci a novou Boží cestu, která se nám otevírá.
Přeji vám všem klid, trpělivost a s velkou láskou v srdci se budu těšit na naše nová setkání i spolupráci.
 
S velkou láskou v srdci vždy na Vás myslím a lásku vám všem posílám. 
 
Vaše Jana Lysoňková –  Turzová❤️❤️❤️
 
Nové video – Boží a andělské poselství všem světlonošům❤️🕊❤️ k zhlédnutí zde:
 

Mí drazí, připojte se prosím k mému přání.

Na počátku této nové doby, otevřeme srdce své a snažme se prosím začít přehodnocovat, co jsme se naučili. Posvátné požehnání dostáváme, abychom se rozpomenuli, co jsme si přáli před několika léty a kam jsme se dopracovali. Jen vy sami máte možnost zhodnotit co jste ve svém životě zvládli. V tomto roce 2022 na počátku velkých změn, je nám dána velká příležitost, přehodnotit všechny plány. I ty, které se vám ve vašem životě nesplnili, neboť ne vše je pro naše dobro, tak jak, by jste si mnozí přáli. Z některých se jen část má splnit o tom se přesvědčíte sami. Uvědomme si, že spoustu událostí navazuje i na naše rodové linie i staré kořeny nás samotných z naší minulosti. I tohle je důvod, proč se nám některé ukázky připomínají. Mnohé informace dostáváme i přes naše sny – tedy vize, pocity, ale i události, které se kolem nás dějí. Mnohé ukázky jsem vám popisovala i v mých knihách jako vysvětlení, aby jsme vše mohli pochopit i dokončit a na novou cestu se postavit.  Všichni andělé a hlavně váš anděl strážný vás doprovází po cestě vaší životní dráhy. Je jedno jestli jste již natolik vyspělí, aby jste jej vnímali či nikoli. I když nám všichni pomáhají rozhodnout se musíme jen my sami. Velmi dobře ví, jaké situace i plány si naše duše přišla na matku Zemi splnit, co má rozvinout, přehodnotit a v čem je zapotřebí se ještě zdokonalit, neboť rychlost předešlé doby, nás vedla, abychom úprkem spěchali a co nejvíce zvládli. Ale bohužel mnohdy jsme jen na hmotné zabezpečení mysleli a ne na duchovní bázi, která naší odměnou i postupem bude. Sami nyní můžete z dlouhé historie posoudit, neboť mnohé období se opakovaly, kde zlatý střed, tak jak vám vždy zmiňuji, se nachází. Letošní rok nám k tomu velké příležitosti přináší, protože každá lidská duše při této vzácné transformaci dostává intuitivní vjemy, co jest pravým úkolem naší duše a co jsme přišli na matku Zemi vykonat. Je nám ukázáno, jak máme hodnotit i zamýšlet se nad slovy jiných lidských duší. Vnímat i příležitosti, které kolem nás proudí. Poté sami podle své intuice všechna pro i proti přehodnotit a zvážit. Abychom získali odpovědi a věděli jaké mají být naše reakce i zamyšlení. Krásné ukázky se zobrazují i od našich předků, neboť spoustu z nich lásku a štěstí všem lidským duším přáli, tak jako naší drahé matce Zemi. V tomto roce spoustu planet i jiných úkazů nám nastavuje zamyšlení k správnému hodnocení. Nepřemýšlejme prosím nad těmi lidskými dušemi, které ještě soucit a srdce na dlani nemají, neboť je to jejich čas zrání. Přidávejme se jeden k druhému, aby jsme příležitosti staré doby zvládli a nové dostali. Ať naše matka Země rozkvete radostí i štěstím, které ve všem bude zářit i znít. Važme si i naší drahé České slovanské země, neboť skrývá spoustu vzácných pokladů, v kterých máme žít. Zaposlouchejme se do jemných tónů, které spoustu vás již slyší, ať máme nebe na zemi. Blahodárné slunce nás prosvítí a všechny naše rány i ze starých dob, tak jako současných, nám naše fyzické tělo uzdraví. Poté jemný šepot živé vody nám všechny rány očistí, tak jako neklid a emotivní rány zacelí. Zavřete své nádherné oči a zaposlouchejte se do jemné melodie vánku, který k nám mnohokráte jemně znící zvuky vysílá v každém období. Přináší nám vůni jara a čerstvého nadechnutí, abychom se novou cestou vydali. Někdy síla větru nám připomíná, abychom zanechali již nám nesloužící činnosti, ať se vše pročistí, veškeré bloky i nedorozumění a ať přijdou nové možnosti. Postupujeme jako naše matka Země, která si pročišťuje svá zasažená území. I my naplňme láskou srdce a odpusťme si špatná rozhodnutí, ať můžeme zářit štěstím, zdravím i radostí. Uvědomme si, že i nepochopením či špatným rozhodnutím se naše duše učí. Obnovme v sobě čistou víru sami v sebe, neboť tato ukázka je i pro andělskou i nebeskou říši ukázkou naší lásky, pokory i cnosti. Tvořme nový svět a stoupejme po zlatých schodech k nebeské říši, ať ukážeme, že respektujeme i rozumíme celému vesmírnému dění. Krásné krystaly, které mnohé až doposud byly z předešlých zániků hmotným zemským šatem zakryty, nyní se rozsvěcují na mnoha územích, abychom postupně společně souzněli a v jednotě splynuli i s jinými civilizacemi.

S hlubokou úctou a láskou k vám všem tuhle blaženou naději posílám.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Kontakt:

Poradenství a výklad karet

Jana Lysoňková

Křižanovice 21
u Vyškova
tel.: +420 602 562 733

 

Napsat komentář