Duchovní vzestup nám přináší velkou naději.

 

Mí Drazí.

 

Oslovuji Vás vždy v období kdy vidím jak se probouzíte a s vděčností začínáte přijímat Božské osvícení a novou duchovní cestu. Vždy trpělivě čekám až sami začínáte vědomě i nevědomě chápat, že tohle je jediná cesta po které máme kráčet, abychom dospěli se všemi společenstvími k jednotě duchovního světa, našich cenných životů i k zachování naší krásné matky Země. Popisovala jsem Vám v mých knihách či článcích období, nového zrodu. V roce 2012 pro Vás bylo ještě těžké chápat události tohoto krásného nebeského vstupu, neboť přetrvávala pro spoustu z Vás nedýchatelná doba, obalená chapadly negativních energií a hrubohmotou. Avšak později jste začali vnímat, že dnem 21. 12. 2012 jste konečně se probudili a tím dokázali, že si přejete uchopit nádherné příležitosti rozvoje a růstu našich duší. Tím se připojujete vědomě k vysoké duchovní moudrosti. Uvědomujete si, že kdybychom vedli kolektivní vědomí do pochybování a beznaděje, uvrhli bychom své hodnoty duše a tedy i náš krásný svět do opětovného zániku. Velmi mě těší, když vidím Váš duchovní posun, který Vás podporuje v pokračování, abyste nezůstali stát. Všem se Vám rozsvěcují ve světelnou plejádu nádherných barev Vaše aury, které světelně čistě září do vysokých dimenzí. Dokážete si udržovat kladné a čisté myšlení již delší dobu. Nebráníte se novému osvícení a vznešeným myšlenkám, neboť bez nich, by jste nedokázali pokračovat dál. Do svého vědomí konečně vpouštíte duchovní osvícení, tedy stav bytí v němž se z velké části spoustu duší postupem času stáváte pokornými, soběstačnými a vše chápajícími. Vysoce frekvenční energie, které přicházejí Vás všechny posunují do osvícení – tedy nového duchovního světa, ve kterém již některé staré duše žili. Ostatním duším je poskytována moudrost a možnost pomalého otevírání vyšších spirituálních čaker, které jsou základem a nedílnou součástí duchovního světa.

Procházení této transformace dokážou nejvíce chápat bíle již intuitivně rozvinuté duše, ale i světle šedé, neboť v této době jsou naladěné na vyšší frekvence. Zmiňovala jsem, že tohle období, které na sobě nyní pociťujeme již nastoupilo a bude pokračovat dál. Nyní všichni svým vědomím jste připojeni k nebeské zářivé energii, ale fyzickým tělem tedy nohama pevně ukotveni k matce Zemi. Tento obrovský frekvenční posun je nesmírně důležitý pro náš vzestup. Naše duše i vědomí stoupají do světelných výšin, ovšem naše fyzická těla se překódovávají, aby se vše dokázalo propojit.

Kladla jsem Vám na srdce, že nejdůležitější je se naučit žít s čistými úmysly v plném zaujetí. Postupem času se budete snažit každým okamžikem posilovat svoji vnitřní energii, abyste v téhle době, pro spoustu z Vás tolik potřebné, si sami nezapříčinili uzavření čaker, které již nyní máte otevřené. Zmiňovala jsem Vám skladby duší, které začínají sami na sobě velmi intenzivně pracovat – tedy podstupují osvícení, aby později dokázali pomáhat všem ostatním vstoupit do páté dimenze Zlatého věku, který moudře s nadějí čekal na naše probuzení. Tyhle intuitivně vyzrálé duše Vás učí jak máte přistupovat k hodnocení svých myšlenek, ale i slov velmi citlivě a jemně, neboť dobře vědí, že energetická síla, kterou vkládáme všichni společně, má velký telepatický rozsah.

Rok2013 a2014 Vám všem přinesl učení a hodnocení všech životních situací, kterým jste byli vystaveni. Větší uvolnění Vašeho strnulého myšlení přináší otevřenější posun od data 23. 3. 2015. Mnoho z Vás pociťuje uvolnění mysli a klid. Duše, které na novou cestu teprve nastupují musí se nejdříve naučit citlivě vnímat sami v sobě výsostné laskavé božství a dovolit tak svému intuitivnímu vnímání snímat rozsah duchovního dění, aby se dokázali naladit a vnímat nejen své anděle strážné, ale i všechny ostatní světelné bytosti a bytosti všech živlů, neboť všichni společně se podílíme na obnově duchovního světa.

V této, pro mnohé duše nové osvícené době, nebude ještě jednoduché zvládnout strach, úzkost a obavy z nové cesty, která nám otevřela svou náruč. Velmi si však přeji, abyste pochopili, že je to velmi důležitý proces, který musíme zvládnout, protože spoustu z Vás nemají dořešené karmické dluhy, nejen své minulosti, ale i vyrovnání rodového kmene, kdy jako duše jste se narodili do rodin, které Vás nepřijali s vlídností a úctou, ale naopak s přílišnou tvrdostí a necitelným přístupem. Při našich setkáních Vám Vysvětluji spoustu spojení i s ostatními dušemi, abyste vše pochopili, správně zhodnotili a pokročili na své cestě dál. Mnozí začínáte být připraveni přijmout daleko větší úkoly a zodpovědnost, na které by jste si dříve netroufli. Věřím, že i ty duše, které se ještě budou potýkat s pochybnostmi jakéhokoli rázu – vztahů v partnerství, na pracovišti či s rodinnými příslušníky, v konečné fázi vše zvládnou. Mým přáním je, abyste se vždy zastavili, uvolnili svoji zasaženou mysl a používali poselství, pomoc a ochrany, které nás ve správnou dobu posílí. Pokud Vám situace dovoluje zapalte svíci. Bílou a fialovou pro nový věk a růžovou nebo červenou pro své zklidnění a vnitro.

poproste archanděla Gabriela, aby Vám pomohl otevřít Vaše srdce, abyste jej uvolnili a uvedli do rovnováhy. Pocítíte osvícení, čistotu a požehnání. Naplněni láskyplným klidem nebudou Vaše myšlenky mít tak tíživou váhu a zobrazí se Vám najednou jemnější řešení. Spoustu z Vás dokáže již používat ochranu, kterou jsem Vám popisovala ve své knize „Proč jsme tady 3“. Naučili jste se pracovat a uvolnit proudící světlo – zlatý déšť z Ježíšova zlatého poháru. Tak jak mi sdělujete, nejen že oblaží vaše tělo, ale i duši a vloží Vám krásný vjem a náhled na otázky, s kterými si nevíte rady. Snažte se několikrát vstoupit do očistné meditace a dokážete zvládat všechny překážky, které se Vám postaví do cesty. Můžete archanděla poprosit, aby Vám pomohl udržet kladný pocit co nejdéle a pokud budete potřebovat, aby se vždy k Vám připojil. Nezapomeňte za dané dary poděkovat. Neobávejte se spolupracovat i s anděly vyššího řádu, neboť při tomto spojení se nemusíte obávat vstupu negativních bytostí či duší. V mé další knize či článcích Vám budu popisovat dané události jak budou následovat, abyste čistě v klidu a láskyplně dokázali pohlížet na životy, které zde žijeme, ale neopomněli při tom, rozvíjet svoji vědomou mysl, duchovní cestu a svoji duši.

Až postoupíme a budeme zvládat všechny vjemy vědomí, můžeme všichni společně pracovat na změnách našich životů. Tímto způsobem se propojí duše celého světa a nebudou se nadále obávat nečestného jednání, ekonomických propadů, válek nebo neočekávaných nepříjemných událostí. Věřte, že tahle síla nás povede změnami k nadějnému osvícení našich životů.

Jsem velmi potěšena Vašim kladným přístupem, kdy všichni společně začínáme tvořit nový svět.

 

S velkou láskou v srdci a úctou k Vám

Vaše Jana Lysoňková

Křižanovice u Vyškova

Dne 20. 4. 2015

 

Pokud máte zájem, můžete si knihy objednat na dobírku: 

„Proč jsme tady 1“                           300,-                               Jana Lysoňková

„Proč jsme tady 2“                           300,-                               Křižanovice č. 21

„Proč jsme tady 3“                           400,-                               682 01 Vyškov

Pokud se rozhodnete pro objednání všech tří knih                     tel.: +420 602 562 733

můžete získat slevu 200,-