Mé nové působiště v Brně. Jana Lysoňková

 

V roce 2017 se budeme setkávat na nové adrese v Brně, ulice Hrnčířská č. 5, byt číslo 5. Objednávky máte možnost od 15.00 hod. na telefonním čísle 602 562 733.

Možné vstupy: přes Restauraci COMODO – kde se můžete občerstvit a přes chodbu kolem WC přejít do 1. patra, nebo vchodem do domu – velká vrata, zvonek – Jana Lysoňková a přes dvůr do prvního patra.

Parkování: Hrnčířská Obchodní centrum, další možnost Podzemní garáže SWINX.

Spojení: z Hlavního nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice a vystoupíte pátou zastávkou, přejdete přes koleje a kolem lékárny na rohu, nebo tramvají č. 6. směr Královo Pole a vystoupíte čtvrtou zastávkou.

Události roku 2017, které jsou důležitým základním kamenem do dalších let.

Mí drazí važme si období páté dimenze Zlatého věku, do kterého vstupujeme po dlouhých tisíciletích. Zlatý věk současné posvátné duchovní doby, nám otevírá i Kristovo vědomí i nynější rok, který nám začíná nádhernou jedničkou. Abychom z velké části očištěni od prohřešků karmické minulosti, pracovali na svém duchovním vývoji. Vždy vám připomínám, že neexistuje otevření našeho duchovního vzestupu, pokud si neuzavřeme reinkarnační prohřešky, chyby i překážky – které jsme si pro poznání mnohdy učinili sami v našich předešlých reinkarnacích – tedy životech. Samozřejmě, že mnohé překážky nám postavili do cesty i naši předci, tedy duše, které s námi v dávných dobách naše životy sdíleli. Ale buďme si vědomi, že i my sami, neboť jsme mnohdy jejich rozhodování a myšlení kopírovali. Jako bez zamyšlení jsme přijímali mnohé vjemy, příkazy a nařízení generačních rodů. V dávných dobách nám byly pokládány jako pravidla a zákony. I když se vždy zmiňuji, že každá duše je originál a jdeme jen svojí cestou, kterou nám nikdo nemůže změnit, jen my sami. Buďme si vědomi, že striktní podřízení pravidlům, nevnímání své intuice a uzavření do svého vědomí, si rozhoduje každý sám za sebe. Tím si daná duše určuje svoji cestu, kterou hodlá jít. Dostali jsme do vínku svobodné rozhodnutí a svobodnou vůli, ale současná doba nás učí přijímat sami za sebe zodpovědnost. Své vědomí i podvědomí jsme mnohdy uzamčeli zlatým klíčem a obávali jsme se šedým necítěním jen pro to, že nám to někdo přikázal nebo nařídil. Mnozí z vás v této krásné duchovní Zlaté době, se jako duše probouzíte, leč potřísněni svojí minulostí. Tato doba vás vede k vysokému uvědomění si sami sebe, ale taktéž uvědomění si všech i všeho kolem nás a tímto nás oslovuje. Je zapotřebí přijmout každý sám za sebe zodpovědnost, za své činy a samozřejmě rozhodnutí, jakou cestou se hodláme ubírat nadále, to jest nechť zastává jakýkoliv post, či jakoukoliv práci. Jestli si konečně přejeme žít v harmonii, klidu a míru, v hojnosti – ovšem lidsky, čistě a láskyplně, jeden vůči druhému. Jako duše přijímáme vše, co jest nutné pro obnovu celého světa, abychom dokázali tímto způsobem souznít a respektovat se navzájem jeden druhého. Znamená to, že všichni vytváříme čisté svítící energie, abychom tím nevyvíjeli egoistické řízení vůči ostatním. Tímto způsobem zhodnotíme vše kolem sebe a utříbíme ve všem pořádek. I má slova nejsou myšlena – jen vytříbit nepotřebné věci, které nám již neslouží, ale učinit pořádek i ve svém chování, vnímání a vysílání čistých i správných energetických vjemů. Pokud by někdo svoji představu vkládal do vyslovení negativních signálů a slov, které budou z počátku krásně znít, ale myšleny čisté nebudou – velmi se plete. Neboť jaké vjemy budeme vysílat, takové se nám budou vracet – člověk člověku, národ národu. Každá duše v této době dostává příležitost učit se telepatickému vnímání i vysílání, tím se propracovává k vysokofrekvenčním energiím, které působí do velkých dálek. Přesně tohle nám přináší zbavení se starých pout minulosti, které nám naznačuje i naše matka Země. Nejen, že se propojuje s vesmírnou galaktickou energií, ale i veškeré přírodní události se dějí z důvodů pročištění a uzavření starých karmických špinavých území. Tato doba taktéž nás upozorňuje i jak budeme nadále rozhodovat o našich národech a jak se na celém světě budeme k sobě chovat. Všichni sledujete, jak se kolem nás mění chování některých jedinců, případně přátel či dění na celém světě. Tak jak jsem se již mnohokráte zmiňovala v mých článcích, rozhovorech či v mých knihách, tak se události budou odehrávat. Přírodní události – velká voda, zemětřesení, sopky či propady půdy, požáry – tedy přírodní katastrofy. Taktéž proměnlivé počasí, které má vliv na nás, ale i naši obživu. Tak jako různé nemoci, nehody i jiné události kolující po celém světě. Ekonomické propady, které ukážou ztráty. Je mi líto, že pár let tohoto dění musíme zvládnout. Uvědomme si, že nelidským smýšlením i chováním jsme jako lidstvo dokázali vytvořit takovou devastaci naší matky Země i všeho co nám pro naše životy a dobu slouží. Nyní tohle musíme přijmout jako nutnou daň, která je zapotřebí zaplatit, aby se účty vyrovnali. Aby již nevznikali války, nedorozumění, nevážnost si matky přírody, anebo si brát právo zotročovat či rozhodovat o jiných národech či územích. Celý svět prochází velkou proměnou a ne vždy bude příjemná a jednoduchá. Já jsem však přesvědčená, že lze vše zvládnout a vytvořit nové a čisté. Spoustu duší v dnešní době chápe, že starou cestou se nikam dopracovat nelze. Tak jak jsem se již zmiňovala, není již zapotřebí opětovného zániku našeho zemského světa. Spoustu vás smýšlí velmi dobře a čistě a přijímáte novou cestu obnovení Atlanstkých schopností, neboť jste ve vysokém duchovním stupni. Dokážete se zamýšlet, co jest správné a moudré. Vysíláte tolik potřebnou lásku a čistotu, neboť jste konečně pochopili, že jsou to nejsilnější zbraně, které nelze ničím zničit. Řady čistých a laskavých duší se rozšiřují a rozrůstají na celém světě. Musíme však chápat, že ještě se zde objeví, spoustu jedinců, kteří nebudou smýšlet vždy čistě a správně. Jsem přesvědčena, že v dnešní době již spoustu vás dokáže rozpoznat charakter moci i vlády některých šedivých duší od čistě smýšlejících a lásky plných duší. Přesvědčíte se sami, které z nich jednají moudře s vírou a láskou v srdci, pro dobro a prospěch ostatních. I my by, jsme si měli považovat naší České země, svého území i národa. Konečně se spojit s láskou a vytvořit harmonii – aby, jsme si navzájem pomáhali a byli oporou jeden druhému. Nejenže ležíme v srdci Evropy, ale uvědomte si kam nás, jako duše Otec nebeský vložil. Nemáme sopečné útvary, ale ani oceány. Ukažme světu, že jsme vyspělý národ, neboť máme co nabídnout. Ovšem nejdřív se musíme sjednotit my sami. Taktéž stojíme před volbou hlavy státu, o které spoustu vás bude mít možnost zvolit, komu důvěru dáte a komu ne. V pozdější době taktéž budeme rozhodovat i v nových volbách, koho si zvolíme jako správného správce našeho národa. Neboť od těchto rozhodnutí se bude vyvíjet celková situace našeho dění naší země. Volte a zvažujte velmi moudře, abychom v dalších letech si mohli říci s čistým svědomím, jak jsme rozhodli a jak dalece jako národ jsme dospěli. Neboť i přesto, že jsme malá země, můžeme některým ostatním být příkladem. Tím se i Česká republika dostává do obrazu moudrého rozhodování pro náš národ i s politického hlediska v celosvětovém měřítku. Pokud jste s něčím nespokojeni, snažte se to vyjádřit moudrým názorem, který bude mít svoji váhu. Aby přinášel čistý úmysl a ne zlobu, neboť ukázat, že jsme slušní i moudří je velká výsada. Tímto způsobem vznikne souznění, klid a otevřeme tak nové dveře budoucnosti. Naše mysl i srdce budou naplněna pohodou a láskou. Tyhle cenné dary nám přinesou čisté energie, lepší životní podmínky a splnění našich přání. Věřím, že tuto cestu plnou naděje bude postupně přijímat každý národ. Abychom všichni společně mohli vytvořit ve vysoké vyspělosti i spiritualitě společný čistější svět. Jsem přesvědčena, že naše čistá a vysoká duchovní tvorba bude zářit až k nebeským branám celou galaxií.

S úctou k vám posílám andělské pozdravení a velmi se těším na vaše správné rozhodnutí.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova 18. února 2017.

 

Kontakt:

Poradenství a výklad karet

Jana Lysoňková

Křižanovice 21
u Vyškova
Hrnčířská 5
Brno
tel.: +420 602 562 733

Napsat komentář