Požehnané vánoce v páté dimenzi Zlatého věku v roce 2015 a klidný vstup do roku 2016, který nám přináší požehnaná devítka.

Mým přáním je, abyste v tuto dobu všichni v sobě rozhostili nádherný pocit lásky, klidu, štěstí a taktéž i celému vašemu okolí touto energií i své děti pohladili. Přijměte tak Boží paprsek vyslaný, který nám přináší laskavou energii požehnání.

Připojte se prosím k mému poselství.

V mém poselství je dána prosba za nás všechny duše andělskému chóru i jiných civilizacím, které s námi společně vesmír sdílejí. My všichni prosíme o připojení k našim modlitbám všechny světelné i živlové bytosti, taktéž i Boží zástupce anděle i archanděle ze světelné nebeské sféry. Tímto se spojíme s vesmírnou nebeskou energií v krásnou společnou harmonii. Ať dokážeme s láskou spojit se s Otcem Nebeským, Bohem stvořitelem i ostatními našimi nebeskými ochránci i učiteli. To jest přání nás všech.

Serafíni krásní, zářiví, vy bytosti nádherné světelné ať v této době láska vaše nám všem duším mysl prozáří i srdce naše oblaží.

Cherubíni mocní, kteří strážíte božskou sféru i tvář ať nám všem duším zde na matce Zemi postavíte hněvu a veškeré případné zášti pevnou hráz.

Trůnové silní nám duším všem oporou buďte v této nové leč nebeské době, učte nás všechny duše ustát jakékoli překážky i zkoušky a s velkou trpělivostí nás provázejte.

Panstva vy naši vůdci skuteční, chraňte naši pravdu, veďte nás ať naše konání, činy i čistota dosáhne opět zářivý lesk do Zlatého věku všech dalších let.

Cnostné mocnosti vytvořte velké světelné ochranné kruhy pro nás duše, které jsme v tomto čase zde, ať zvládneme všechny životní bouře zde na naší matce Zemi.

Cnosti zázračné vždy po našem boku nás všech duší stůjte a s pomocí živlů v našem díle nám výsostně uspět pomáhejte.

Knížectva, obnovu a Božskou lásku posílejte celým našim světem, žehnejte prosím nám vašim dětem.

Archandělé čistí a slavní, veďte nás světlem svým ať láskou, mírem a klidem se naplní všechny naše dny.

Andělé strážní a všichni z nebeské sféry seslaní buďte nám oporou a světlem všech našich dalších dní.

Ať Zlatý věk pod Ježíšovým světlem ozáří a posílí naši pokoru a ctnost.

Ať naše vědomí se klidem naplní, tím i naše mysl zaplaví laskavé telepatické spojení nejméně na stovky dalších let.

S hlubokou úctou a láskou v srdci

Vaše Jana Lysoňková

Dne 21. 12. 2015              Křižanovice u Vyškova.