Archiv rubriky: Rok 2016

Rok 2016

Posílám Vám mé přání 2016

 

Posílám Vám mé přání, abyste po dobu mého znovuzrození byli trpělivý a klidní.

 

Oslovuji Vás všechny s velkou láskou v srdci a hlubokou úctou i pokorou v této nové době. Mí drazí jsem neustále s Vámi všemi. Tak jak vy procházíte svým karmickým ukončením a nastupujete na novou cestu, tak i já nyní pro své fyzické tělo – musím učinit to co je nutné. Abych Vám nadále mohla pomáhat a učit Vás, abychom všichni společně vstoupili v této nové duchovní době do Zlatého věku. Nebojte se i v tuto dobu jsem s Vámi. Bdím nad vašimi hlavami i dušemi, i když mnozí z Vás upadáte do nostalgie současného dění, které se odehrává.  Ničeho se nebojte – tak jak vždy podotýkám. Zvládnete jak zdravé překážky – „neboť jsou to jen Vaše duchovní úkoly“, tak i své emoce, které Vás často, tak jak vidím, stahují do nižších mentálních úrovní. I na dálku Vám pomáhám, abyste vše zvládli a neupadali, ale naopak se zvedli. Posilte svoji víru a budete o to více vnímat i cítit moji ochranu. Posilujte nyní své současné čakry, pomáhám Vám je vyladit, abyste vše ustáli. Žádného z Vás jsem neponechala na pospas. Nutné dotazy prozatím posílejte na telefonní číslo, ale prosím jen nutné! Vy, kteří mě znáte velmi dobře, vnímáte mé odpovědi i pomoc telepatickým vnímáním a nepotřebujete telefon. Buďte trpěliví a vše bude v pořádku. Další informace se dozvíte z mé nové knihy, je ještě čas.

 

S láskou v srdci Vaše Jana Lysoňková – Turzová

Křižanovice dne 21. 6. 2016

 

Mí drazí.

Všechny vás s velkou láskou objímám i vnímám. Budete muset prozatím ještě chvíli posečkat, než se opět ujmu své práce s vámi a opět se budeme setkávat. Nebojte se, všechny vás vnímám, taktéž s vašimi ochránci ochraňuji vás a nikoho z vás bych neponechala bez pomoci. Ovšem musíte si uvědomit, abych s vámi nadále mohla pracovat i když jiným způsobem, ne tak jak jste byli doposud zvyklí. Nový způsob náleží této nové době, která je pro vás všechny důležitá. Sdělovala jsem vám, že jakékoliv dotazy či zdravotní problémy máte možnost prosím sdělit na mé telefonní číslo. Já používám cenné energie, s kterými pracuji na dálku, tudíž se nepotřebuji dotýkat vašich fyzických těl. Jsou to vysokofrekvenční energie stejné jako předtím ve velkém a svatém rozsahu. V plné síle tudíž nadále se vás i při našich setkáních dotýkat nebudu tak jako dříve, jen pokud by bylo zapotřebí otevřít vaše energetické centrum, neboť již jsem se zmiňovala, že se vám budou aktivovat nové čakry. Každému z vás pomůžu, ale prosím začněte si uvědomovat, jaká je tato doba, co od nás vyžaduje a čím musíme procházet všichni bez rozdílu. Pokud se stane, že v současné době utrpíte nějaký úraz, ublížení či jakýkoliv jiný problém, vždy vám pomůžu, ale musíte pochopit, že veškeré události se dějí z důvodu pro vaše vlastní osobní dobro. Je již zapotřebí se zbavit závazků šedivé minulosti. Uvědomte si, že vstupujeme do nové duchovní doby Zlatého věku. Všechny duše, které mají duchovně růst a pokračovat v páté dimenzi Zlatého věku jsou povinny tohle dění přijmout. Tato doba již se nás nebude dotazovat, jestli souhlasíme, nebo se nám líbí či nikoliv. My všichni jsme si tyto problémy způsobili a rozhodli sami v dávné minulosti. Ani já nadále nemůžu si dovolit z důvodu mé vysoké duchovní pozice, která mi byla dána do vínku ničeho znevážit, neboť vše se děje pro vaše osobní dobro, což já respektuji v plném rozsahu. Tak jako já i vy jste povinni tohle respektovat. V mé nové knize se dozvíte více o mé práci, kterou zde nyní nechci popisovat. Mnozí z vás již částečně pochopili, kdo jsem a víte velmi dobře, že nikdy bych cenné energie nezneužila, neboť to mi již nepřísluší. Tudíž si nemohu dovolit těmito cennými energiemi mrhat, tak jak činíte ještě vy někteří, ale ze své vlastní nevědomosti. Připomínám, že jakékoliv problémy, překážky, negativní vlivy či zdravotní problémy jsou vaše duchovní zkoušky, kterými jste povinni projít. Jsem vždy ochotna a budu vám nadále pomáhat. Nejen novým učením, věštbou, ale i léčením ovšem bez fyzického dotýkání. Prosím nežehrejte, nenaříkejte a začněte na sobě pracovat. Nikdy jsem vás neponechala bez pomoci, neboť moje zodpovědnost má vysoký rozsah. Což vy se teprve budete učit v této nové době. Těším se velmi na vás a hlavně na novou práci, kdy se budeme učit, abyste si osvojili techniky samo léčení, které zatím samozřejmě budou na základě pomoci mé či pomoci jiných, kteří pracují s duchovními energiemi. Vy, kteří jste více vyzrálé duše, budu zasvěcovat do nových velmi důležitých postupů, které jsou součástí naší nové cesty nynějšího znovuzrození. Budete se připravovat na přijmutí i učení nových vysokých zkušeností, neboť jsou součástí Atlantských schopností. Doba vyžaduje ještě delší časové rozpětí. Ovšem podmínky budou velmi těžké, tvrdé a nic nám nesleví. Prosím respektujte tohle vše s velkou vážností, neboť již by nebylo správné podílet se tak jako v minulosti na opětovném úpadku, o kterém jsem se již ve svých knihách zmiňovala. Jsem přesvědčena, že v dnešní době je spoustu krásných duší již intuitivně probuzeno a schopno tuhle zázračnou možnost našeho znovuzrození chápat a náležitě si této doby budete vážit.

Přeji vám všem klid, trpělivost a s velkou láskou v srdci se budu těšit na naše nová setkání i spolupráci.

Vaše Jana Lysoňková, Turzová

Křižanovice u Vyškova

5.  7. 2016

Probuzení 2016

 

Mí drazí.

 

 

 Jsem velmi ráda, že nejen v naší České republice, ale i v jiných místech – tedy v jiných státech se začínáte konečně probouzet. Nyní se vyjadřuji nejenom k Vám mým klientům, ale i k zástupcům státu. To, že budeme procházet těžkými obdobími válečných konfliktů, přírodními problémy, neboť naše Matka Země prochází očistou a zbavuje se minulosti i historických starých událostí, jsme brali všichni jako samozřejmost ale, že jsme se my jako lidstvo podíleli na největší zkáze a její likvidaci, to už slyšet nehodláme i když jsem se v roce 2012 snažila k Vám mluvit a vyjadřovala jsem se ke všem záležitostem, které nás očekávají. Když jsem vystoupila jako kandidát na prezidenta České republiky, mnozí mě vyslechli, ale obávali se reakce mně podpořit. Ovšem ti co mně znají dlouhá léta ví velmi dobře, že se zabývám nejen pomocí lidem, ale taktéž věštbou, která vždy byla pravdivá a uskutečnila se. Hlavně zástupci státu se vyjadřovali nedůvěrou a spíše výsměchem, což bych já přiřadila k velmi nízkému chování. Můj zájem ze žádného důvodu nebyl se stát prezidentem, ale naopak to byla pro mě příležitost, abyste mně vyslechli a začali přemýšlet. Menšina Vás volila posměch a mnozí mi házeli klacky pod nohy. Samozřejmě z jakého důvodu byste měli mně vyslechnout a přemýšlet co, duchovně přemýšlející člověk říká – tedy o čem mluví. Z jakého důvodu byste se měli zamyslet! Že? Jen spoustu mých klientů, kteří jsou i v jiných státech se mnou souhlasili a spíše se styděli jak se mnou někteří opovrhují. Již jsem mnohé popsala i na internetu i v mých knihách. Jaké události nás očekávají a co bude následovat, ještě dál napíši. Pokuste se prosím již zamyslet nad touto dobou neboť další léta pokud budeme nerozumně uvažovat a špatně rozhodovat o našem světě, budou velmi náročná. Již jsem mluvila i psala nejen o Evropské unii, co nám přinese a přinesla, ale i o přírodních událostech, válečných konfliktech a taktéž o muslimském národu. Z Německa zaznělo rozhodnutí, pojďte k nám – není jen jejich věc. To, že budou ohroženy další státy v té dané době, nikoho nezajímalo. O Evropské unii mluvit již nechci, protože se stává už minulostí, ale špatné rozhodování její rady za ostatní státy – tedy národy a přikazování či braní si do své kompetence rozhodování za ostatní národy, je špatné. Ovšem taktéž je špatné pokud daní zástupci daného národa bez ohledu na svůj národ věc přijmou. O pomoci muslimům jsem již psala a již psát nebudu, ale byla bych velmi ráda, kdyby jste všichni začali jinak přemýšlet – tedy jinak konat. Tak jako Británie, Turecko před nimi Řecko, Amerika, bude následovat Francie, Itálie i Slovanské země i další, jsme již mohli nastoupit na novou cestu dříve. Nemuseli by jsme se tím obávat teroristických útoků, které se dějí. Rozdělování našeho světa neustále na komunistické území, kapitalistické území, nebo demokratické území již musí začít být minulostí a začněme konečně všichni přemýšlet společně. Udělování sankcí Rusku a další nesmyslná rozhodnutí už by se taktéž měli stát minulostí. Proberme se už a začněme se chovat slušně a morálně. Vždyť všichni máme děti a mysleme i na další generace. Naše Matka Země již další hloupá rozhodnutí a devastaci trpět nebude. Važme si našich životů a ukažme, že máme v hlavě mozek. Nikdy není pozdě. Jsem hluboce věřící člověk v Boha, nikomu svoji víru nevnucuji, ale zamyslete se, jestli se nerouháme! Vstoupili jsme do nové duchovní doby Páté dimenze Zlatého věku. Jestli se nezačneme chovat lidsky a slušně jeden k druhému, ale i k naší Matce Zemi, poté přemýšlejte, jestli budeme jako lidstvo existovat. Spoustu mých klientů i ostatních lidí, kteří jsou duchovně velmi vyspělí, vědí velmi dobře, o čem zde mluvím. Je mým přáním, abyste tímto způsobem začali přemýšlet, neboť i představitelé všech států na světě, které si volíte, jsou taktéž lidé – tedy duše žijící s námi na naší Matce Zemi. Snažme se všichni společně náš svět zachovat. Ovšem to znamená podmínku, že přijmeme jiná pravidla. Ti, kteří si mně váží, mně chápou a o mých vyjádřeních se mnohokráte přesvědčili, tudíž nemají důvod pochybovat.

S velkou úctou k Vám všem i s čistým přáním v lepší život.

 

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova  dne: 23. 7. 2016.

JAK DÁL 2016

Mí drazí. 2016

Jsem velmi ráda, že se probouzíte ze staré a špinavé nostalgie staré doby. S velkou láskou v srdci vždy na Vás myslím. Mnohokráte se dívám i na dálku kdy mnozí z Vás se naučili již mně vnímat a poznají to. Ovšem mnohdy je mi líto, že upadáte mnozí téměř vyčerpaní a bez energií. Vždy se snažím Vás zvednout a podat Vám pomocnou ruku, abyste neupadli do obav i strachu, ale mohli opět plní síly vstoupit do nového dne. Pokaždé se snažím z Vás uvolnit ustaranost, spěch i spoustu negativního proudění. Již jsem se zmiňovala, že tato nová doba nebude jednoduchá, ale jakmile začnete na sobě pracovat, poznáte sami nejen, že se uzdravujete, ale zklidňujete a začínáte chápat události z jiného úhlu pohledu. Nyní budeme pracovat tak, abych Vás spoustu naučila chápat, tvořit nové čisté energie, které jsou důležitou součástí nové duchovní doby páté dimenze Zlatého věku. Vždy nad Vámi držím ochrannou ruku i s Vašimi ochránci, neboť je spoustu nových skutečností a naučila Vás přijímat zlatou energii, protože staré pouta Vaší minulosti již je zapotřebí uzavřít a odložit. Budu Vás učit nové praktiky, které budou velmi důležité pro novou duchovní dobu, abyste se mohli později připravovat na přijetí Atlantských schopností, neboť jinak byste na naší matce Zemi nemohli pokračovat dál. Je zapotřebí, abyste vytvářeli nové čisté energie, přijali a zlepšili svoji spiritualitu. Vy, kteří nemáte ještě mé předešlé knihy, snažte se je ve vlastním zájmu zakoupit, neboť jsou základem na, který budou navazovat další, které po vydání si zakoupíte. Připravila jsem Vám knihu i karty, které Vás povedou na Vaší cestě a poté vyjde další, větší kniha v brzké době. Zde budete mít spoustu nových informací. Tedy když se budeme setkávat, abyste byli částečně připraveni, poněvadž jsou dost důležité pro Vaše pokračování na naší Matce Zemi, tedy tohoto života, snažte se prosím s nimi pracovat. Budeme se setkávat nejen jako jednotlivci což prozatím i tímto způsobem bude pokračovat, ale bude i spoustu přednášek, abyste mohli spolupracovat a podílet se na svém znovuzrození. Nebude tato cesta jednoduchá, ale velmi plodná.

Jelikož budu muset změnit místo svého působení v dočasné kanceláři v Brně, nebojte se, v Brně zůstanu, ale na jiném místě. Ovšem tak jako Vy jsem podřízena finančním nákladům jak při mé práci tak i při vydávání knih tudíž musíte pochopit, že nelze pracovat bez finanční odměny. Velmi dobře víte, že vždy se snažím pracovat poctivě a spravedlivě, neboť podlost, nepravosti i zneužívání nepatří do mého rejstříku. I z tohoto důvodu jsem někdy tvrdá, ale musíte tohle chápat. Pokud si přejeme čistě a dobře pokračovat je nutné správně a dobře pracovat.

S úctou k Vám posílám andělské pozdravení a velmi se na Vás těším.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova 9. 8. 2016

JANA LYSOŇKOVÁ – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Krásné vánoce roku 2016 – kdy nás Boží devítkou doprovází v páté dimenzi Zlatého věku pod Ježíšovými zlatými paprsky září, abychom vstoupili do zklidňujícího období a pokračovali v roce 2017, který pod svou počáteční jedničkou nové změny nám přináší.

Prosím přijměte i mé skromné přání, neboť jej vnímám od Boha i andělů jako požehnání.

Zapalte prosím posvátnou bílou svíci pro tento hmotný svět, aby všechny duše se mohli připojit a na nové obnově podílet.

Otec nebeský i andělé si přejí, abyste v této krásné vánoční době, láskou se naplnili a své srdce i vědomí radosti otevřeli. Do svého vědomí přijměte krásný cit, neboť je cenností našeho života a pomůže nám vše naplnit. Neobávejte se stísněnosti a bolesti této negativní přechodné současné rychlé doby, která nás zaplavuje nespokojeností, neklidem i spěchem. Je jen součástí daného přechodného období. Snažte se vše tvořit čistě a laskavě, aby vaše úsilí působilo bez tlaku a násilí, tím poznáte krásné energie již současného období. Více již nevstřebávejte neklid a spěch, neboť je naší zkouškou dalších let. Ukažte, že jste klidné a krásné děti Boží, zářící láskou, něhou, pochopením i upřímností. Sami poznáte v současné době, že jste čistí i svobodní, jen se prosím na chvíli zastavte a vnímejte vše. Když se zadíváte čistým laskavým pohledem, poznáte sami, že tlak či nekorektní chování některých duší jest jenom zloba jich samotných v obleku starých emocí. Nepodléhejte jejich ovlivnění, neboť jsou to stupínky nízkých energií. Vaše duše i srdce naplněné harmonií i klidem všechny vás vedou, abyste své poznání a blahodárné energie vysílali až do dálek celým současným světem všem ostatním. Přijměte radost i porozumění jeden k druhému, ať vaše čisté myšlenky můžou společně splynout a do nové doby vás přijmout. Již spoustu zářících duší nyní chápe, že není jen hmotný svět, ve kterém leč nyní prozatím žijeme. Pro mnohé duše však prozatím důležitý jest. Je sice smutné, že mnozí se do něj přišli jen uschovat, neboť svoji radost, pokoru i ctnost se obávají ukázat. Však vy ostatní si předáváte nádhernou pochodeň krásných vyslaných čistých přání, plné laskavých myšlenek, míru i klidu a sami již poznáte, že to jest pravé Boží poselství i požehnání. Za pomoci Boha i andělů, ale i našim vlastním přičiněním. Vše zvládneme bez emocí, zloby i bolesti našich fyzických těl, neboť je to jen důležitá fáze všech duší, aby jsme přešli bez úhony a ukončili starý svět. Přidáváme se tak čistí k nastávajícímu novému zrození.

Tímto přijměte mé skromné přání, neboť jen na každém z nás se otevírá nová cesta poznání.

S hlubokou úctou a láskou v srdci

Vám všem Vaše Jana Lysoňková, Turzová

  1. 12. 2016