Předpověď na rok 2020

Mí drazí.

V úvodu vám Nebeskou lásku posílám, tak jako vždy promlouvám.

Každý předvánoční čas, vám píši a přeji nádherný čas probuzení i vzácného potěšení. Vy, kteří mě znáte, víte velmi dobře, že můj celý život se snažím vás provázet nádhernou cestou Boží lásky, aby jste se konečně probudili a aby jsme společně nový svět vytvořili. Vždy vám s láskou na srdce kladu, aby sobectví, ego a vše co nás brzdí, jsme již odložili, i když ještě těžké časy musíme procházet. Letošní démonický rok byl završením démonických duší, které se ještě budou, nějaké delší období snažit, náš znovu vznikající svět potřísnit a mnoha situacemi znepříjemnit. Vy víte velmi dobře, kteří mě znáte dlouhá léta, jaké muka mnohdy prožívám, když si přeji vám pomoci rozsvítit i obnovit tento nový svět, aby již se lepším stal a my všichni se čistí opět stali, neboť Otec nebeský nás jako čisté neposkvrněné duše stvořil. Mnohé jsem vám již vyjádřila v mých povídáních, psaní či při našem setkávání. Ano, že patříme do této krásné České slovanské země je vzácné, to si Otec nebeský přál, z toho důvodu nás sem vyslal, neboť tohle jsme si v dimenzi duší i my přijali, aby jsme Kristovo i Boží dílo konali. I když spoustu lidských duší, se ještě z letargie starých časů nedokázalo probudit, přesto jsem přesvědčená, že se tak stane i když jednoduché to není, neboť mnohá nedorozumění i v našem národě nás ještě dělí. Vnímám to v postupný další čas, který mnohé nové příležitosti nám přinese, neboť již je zapotřebí si uvědomit, že období si tvoříme my lidské duše sami. Přeji si, aby spoustu lidských duší v našem národě, se spojili, společnou cestu našli, i když procházíme prozatím dobou, nesouznění a nedorozumění. Spoustu z vás ještě setrvává v blátě starých událostí a bojí se učinit krok do čisté a vzácné budoucnosti, neboť jen za předpokladu, že lásku jeden k druhému najdeme, teprve stejnou cestou půjdeme. Vy zde v České slovanské zemi, jste duše duchovně vyspělejší, protože Otec nebeský si to takhle přál. I z tohoto důvodu jsem zde s vámi. Již musíme odložit zbraně a vyspělou dobu využít, abychom jednotní byli a láskou vše v této nádherné zemi rozsvítili i obnovili. Jsem přesvědčena, že tak učiní i všechny ostatní národy. Ode mne velmi dobře víte, že když láskou zaplavíme všechny části v této krásné zemi, tím nedovolíme ovládnout již negativní moci, naše úsilí, neboť tak jak vždy vám vysvětluji – láska je nejsilnější zbraní, která prosvítí všechny skuliny i zákoutí a očistí všechny negativní území. Všichni poté budeme spokojeni v lásce žít i ve svých rodinách budeme milovat všechny i tvořit překrásné pracovní hodnoty, aby náš národ mohl opět vzkvétat. Jsem přesvědčena, že postupně se k nám přidají i ti, kteří v tuhle posvátnost prozatím nevěří, protože síla této vzácné hodnoty v lásce ukryta je. Jen je zapotřebí tyto vzácná Boží slova správně pochopit. I tyhle události nám ukázali, kdo by chtěl nás vlastnit, ovládat či nás zotročit, neboť démonický svět je vynalézavý a umí se velmi snažit, aby vaše svobodné a čisté duše si mohl podrobit. No tohle přemýšlení musím ponechat na vás, protože přesvědčení a víru, kterou já mám, nemůžu a ani nechci nikomu nutit. To musí cítit i přijmout každý sám. Respektuji Boží vůli, neboť každá lidská duše je originál a svoji pravou cestu musí sama najít. V mé moci je jen chránit vás a podat vám pomocnou ruku, tak jak vždy činím, když si zoufáte a mnohdy procházíte těžkým životním obdobím svého žití, nebo nemocí. Je zapotřebí pochopit, že tyhle byť nelehké potřísnění vás mají dovézt k uzdravení i znovuzrození, aby jste již konečně začali žít, tak jak jste si v dimenzionální říši duší vybrali. Aby jsme si uvědomili, že tak jak pro nás vzácnou matkou naše země je, tak i pro vesmír celá planeta Země důležitou základnou je. Přesto vždy čistou lásku vám posílám a vězte, že s upřímností mě vlastní k vám vždy velkou úctu chovám. A proto si přeji, aby jste krásné vánoční svátky prožili, v radosti a v lásce se všichni sešli i potěšili, neboť tohle jsou největší poklady, které máme v sobě uloženy. Nejkrásnější chvíle strávené v kruhu svých blízkých a s nádherným radostným úsměvem na našich tvářích a vaše srdce naplněné blažeností vám přeji. Pokuste si uvědomit, že není na světě nic krásnějšího a hodnotnějšího. Tak jako matka Země poté zase za nějaký čas jarem zahřeje nás a rozkvete opět celá země i zavoní přírodní vůní nového tvoření, tak i my opět novou sílu budeme mít, abychom pokračovat mohli v nádherném Božím tvoření.

S úctou k vám i s láskou v mém srdci vám všem nádhernou naději posílám.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice 8. 12. 2020

Mí Drazí.

V tomto čtyřkovém roce se doslova bude měnit vše, na co jsem vás upozorňovala, ať v mých knihách, článcích, přednáškách či DVD, které vám naznačují aby, jste karmicky vše uzavřeli a přijali poselství, které zde i mluveným slovem vám podávám. Již delší období vám naznačuji, že lidské duše, které jsou duchovně probuzené, chápou má slova a přijímají úctu k planetě Zemi, neboť jsou si vědomi všech zákonitostí. Letošní rok nám doslova ukáže boj mezi dobrem a zlem. Jsem přesvědčena, že většina z vás si přeje nejen pro sebe, ale i pro své děti a další generace novou cestu, která nás povede do dalších let v čistotě i ctnosti. Vždy vás nabádám aby, jste začali ve svých životech si vážit své přirozené inteligence a žili podle Božího řádu. Vaše duše vám napovídají aby, jste žili klidným povznášejícím životem a přestali se věnovat zbytečnostem, které vás jen odvádí od krásného a klidného života, naplněného láskou a štěstím. V mnohých vás čistých lidských duší vidím upřímnou čistou lásku ve vašich srdcích i vědomí, kterou někteří prozatím máte uzavřenou v nevědomé sféře. Snažme se pochopit, že nyní se lámou ledy minulosti a nastupuje čas, který vás povede touto cestou aby, jste se zamysleli sami nad sebou. Otevřete své srdce a vysílejte do všech stran posvátnou energii lásky, ctnosti i pokory. Posilujme své vnitřní dítě i vědomí aby, jste opět byli naplněni pravou vírou i úctou sami v sebe, v andělskou i nebeskou říši. Uvědomte si prosím, že jste Otcem nebeským byli stvořeni jako čisté duše, které si vážili života samotného a měli v sobě čistou víru v dobro, obětavost, lásku i mír. Tak jak vždy zmiňuji, nežijeme ve vesmíru sami. Zaujměte konečně kladný postoj k naší planetě Zemi, která je naší živitelkou a začněme se podle toho chovat. Zanechejme již zášti, závisti, zahořklosti a neustálého boje o moc, neboť jak sami vidíte, je to jen prohlubování zkázy. Letošní rok vás doslova povede k uvědomění aby, jste již ukončili svoji karmickou minulost a nastoupili na novou křišťály posetou cestu Kristového věku, která se nám otevřela. Reinkarnovali jsme se na hmotnou planetu Zemi aby, jsme uzavřeli své karmické dluhy minulosti a ne si vytvářeli nové. Ty lidské duše, které budou chtít žít neustále mamonem a nedůstojným chováním vůči ostatním, začnou upadat a ztrácet sami sebe, neboť si zvolili pokračovat starou cestou, kterou si vytvoří pouze nové karmické prohřešky, které je budou pronásledovat dál. Obnovme v sobě pohodu, klid, rovnováhu, zdraví, štěstí i hojnost, která se ukrývá v našem chápání i chování. Letošní rok vám přináší velké příležitosti uzdravení i obnovení sami sebe i prohloubení své spirituality, která je v nás, jen se k ní musíme navrátit. Uvědomme si, že jsme ji na dlouhý čas odložili a nechali se unášet bezduchými hmotnými statky. Natolik nás zaměstnali, že jsme opustili přirozený chod našich životů. Pomalu se z nás vytrácela skutečná láska a pohoda jak našich rodin, tak i přátel či spolupracovníků. Ty lidské duše, které si uchovali svoji čistotu, víru budou velmi dobře chápat práci sami na sobě a dají přednost klidnému chodu svého života a rozvoji duchovního potenciálu. Spoustu vás již pochopilo, že láska je nejsilnější zbraní, která vždy vše uvede na správnou míru. Respektujme tak jak o tom mluvím i píši, Matku Zemi a všechny živly, které se probouzejí a upozorňují nás na vážnost a znevážení naší matky přírody. Již dlouhou dobu vás upozorňuji, že umělá inteligence a nové technologie mají být pro nás pomoc a ne aby, jsme se stali jejími otroky, neboť tahle cesta by nás vedla jen k démonickému světu, který by vás ovládal a vedl k zotročování a krádežím. I nadále budou pokračovat přírodní události, tak jak jsem popisovala v mé knize. Taktéž vládní, tedy politické dění bude v celém světě procházet změnami, hádkami i konflikty mezi mocnostmi, ovšem události budou dostávat jinou podobu. Je zapotřebí si uvědomit, že celý svět – tedy všechny národy, byť to bude cesta dlouhého dění, by měli konečně začít se navzájem respektovat, spolupracovat a ne se zneužívat.

Vy, kteří mně znáte,víte velmi dobře, že vždy se vám snažím pomoci, nejen drahocennou energií či dobrou radou, ale mým největším přáním je aby, jste se opět probudili a úspěšně prošli drahocennou transformací, což je vaše znovuzrození.

S velkou úctou k vám všem i s čistým přáním vašeho probuzení, s láskou v srdci,

vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova       dne 8. ledna 2020.

Přijměte prosím má slova, které k vám posílám, jako vzácnou kytici zářivých květů z rajské Boží zahrady.

Přesto, že se nacházíme v tomto složitém období, které se nám vždy připomíná různými událostmi ve, 100 cyklech daného dění, vůbec nezoufejme. Nedovolme, aby nás ovlivňovalo nízké negativní smýšlení, které nám zasahuje naše vědomí až do spalující podoby. Tak jako v mé knize, tak i na mých DVD jsem vám dala příležitost a návod jak pracovat na uzavření karmických čaker vaší minulosti. V mé knize jsem, vám popisovala, že démonický svět se opět snaží v nás vyvolat bezmoc, úzkost i strach, aby nás vyprovokoval k boji. Z tohoto důvodu vám vždy kladu na srdce, aby jste v sobě lásku rozsvítili a nenechali se stáhnout do bažin rozpolcení všech událostí této doby, neboť pokud dovolíme, dostaneme se do pozice boje, které v nás chtějí tyto negativní duše, opět tak jako v dávných dobách vyvolat. To se stát nesmí. Věřte, že všechny vás velmi dobře chápu, neboť udržet si kladné myšlení, víru i klid v sobě v této době je velmi těžké. Pochopte prosím má slova. Zaujměte v sobě postoj pochopení i soucítění, jeden vůči druhému, abychom opět v lásce a čistotě všichni souzněli. Vnímám ve vás vaši čistotu a dobro, které je ve vašich srdcích a jasně září. Dokážete s ním vše rozsvítit i vysílat jej do všech stran i dálek. Není silnější zbraň, jak láska. Nepoddávejme se boji ani negativnímu myšlení, zloby, neboť to jsou přesně ty hrozby, které šedé i démonické duše očekávají, aby vám odebrali vzácnou energii čistoty, která nejde ničím získat ani zaplatit. Uvědomme si hodnotu sami sebe a vzácnost své duše. Poté pochopíte dokonale má slova, protože pokud povolíme, budou se snažit nás ovládat, své úmysly poté povedou do dimenzionální říše duší, s kterými si my v této době navzájem dáváme odpuštění i lásku. Uvědomme si, že jejich úmysly jsou dalece většího rozsahu, než si prozatím dokážete představit. Nejdříve se snaží dostat nás do svého područí zde na planetě Zemi, poté čisté duše v dimenzionální říši, aby mohli zasahovat až do jiných civilizací naší sluneční soustavy. Prosím zaujměte postoj všudy přítomné lásky z Boží sféry a přijměte posvátnost andělského poselství, které jsem vám taktéž poskytla, aby jste se k němu mohli připojit. Nedovolme již nikomu, aby nám mohl ubírat naši vzácnou svobodu. Tato cesta by nás opět vedla k mučivým pocitům nespravedlnosti i nesvobody. Pochopte prosím má slova a zamyslete se sami nad sebou. Dostali jste do vínku svobodnou vůli i svobodné rozhodnutí. Tudíž je na nás samotných, kterou cestu zvolíme. Krásné období Zlatého Kristového věku nás opět probouzí a dává nám možnost nastoupit na čistou křišťály posetou cestu nové přítomnosti i budoucnosti. Co zvolíte? Opětovné zatracení, nebo čisté nové pokračování, aby jste od minulosti se odpoutali, své fyzické tělo i duši uzdravili a zbavili se tak jednou pro vždy, záznamů naší minulosti. Je to jen na každém z nás, neboť každý jsme duše originál. Nikdo za nás nemůže nic změnit, pokud my sami nebudeme chtít. Jen my sami můžeme uzdravit své fyzické tělo, tak jako naši Matku zemi. V této době je důležité se vědomě spojit i s jinými civilizacemi ve vesmíru, naší sluneční soustavy, které s námi souzní a přejí si, abychom společnou cestu do dalších věků tvořili. I když každá část má své dimenzionální sféry, ve kterých se momentálně nachází.

Přijměte s láskou posvátnost i požehnání z nebeské říše, tak jako pomoc z andělské sféry, neboť nás neustále doprovází, protože nikdy nejsme sami. Tak jako paprsky vyslané z mezigalaktické rady, která nám podává posvátné myšlenkové vjemy do našeho vědomí, že my sami jsme sobě pány i tvůrci svého osudu i životní cesty. Rozsviťte v sobě vaši pravou čistou lásku i víru, kterou každá duše v sobě má, je jen otázkou času až tuto vzácnost v sobě přijme a v čistotě si ji uchová, protože největší přání všech společně, je aby jsme si uvědomili, hodnotu sami sebe a náležitě ji ocenili. Přijměte moji pomoc, kterou ze srdce s láskou k vám posílám, aby jste opět klidní a naplněni čistou vzácnou energií a pod největší ochranou byli. Ponořte se prosím do této pročišťující lázně vašeho uzdravení, posílení i obnovy, kterou vám podávám možností tohoto vysvětlení.

Uvolněte své fyzické tělo i vědomí, aby vás již nezastavovali žádné špatné myšlenky či stísňující pocity. Začněte se pomalu nadechovat a vydechovat. Zavřete své oči, ať pocítíte větší a větší uvolnění. Někteří z vás můžete mít pocit,  jak vás anděl strážný hladí svými jemnými křídly ochrany. Poté svým vnitřním zrakem najednou spatříte nádherné paprsky jemného světla čistoty, které prostupuje skrze celé vaše fyzické tělo. Odejímá vám všechny narušené buňky, přetváří je a uzdravuje. Přijměte tento proces jako vzácný dar vaší obnovy. Vaše myšlenky se překódovávají, aby jste si tento překrásný pocitový vjem klidu, čistoty i uzdravení co nejvíce uchovali. Začínáte zářit světlem boží všudypřítomné lásky a obnovy, tak jako na samém počátku, kdy jste jako čisté neposkvrněné duše byli s Otcem nebeským stvořeni. Nyní jste prosvíceni plejádou nádherných paprsků všech barev, které ve vás září, jako nádherná duha po blaženém životadárném dešti, který vždy vše ovlaží i obnoví. Pomalu se nadechujte a vydechujte, začněte otevírat své oči a užijte si tento pocit vaší lehkosti i blaženosti. Poděkujte prosím za tuto očistnou lázeň svému fyzickému tělu, své duši, tak jako všem, kteří vás touto cestou znovuzrození doprovází. Kdykoliv se budete cítit slabí, bez energie, neklidní či plni obav i úzkostí, ponořte se do této ozdravující lázně, kterou nic jiného nenahradí.

S láskou v srdci i s velkou úctou k vám všem,

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova dne 23. března 2020.

Mí drazí.

Mým přáním je, aby jsme začali tvořit novou cestu tohoto zlatého věku, která nám otevřela byť nepříjemné události, které se v této době na nás valí jako lavina překážek, problémů, ekonomických i přírodních úkazů i nemocí. Letošní rok je doslova, tak jak jsem se již vyjadřovala, zkouškou nás lidských duší zde na planetě Zemi. V nástupu 5 dimenze zlatého Kristového věku je zapotřebí si již uvědomit, že jako lidské duše jsme si přinesli duchovní úkoly této naší reinkarnace, abychom již skoncovali s jakoukoliv negací, špatným smýšlením jeden vůči druhému, národ vůči národu. Již dnes jsme v dost vyspělé době, abychom pochopili, že máme zaujmout všichni na této planetě Zemi společné smýšlení. Přestaňme matku přírodu ničit, tak jako sami sebe a važme si našich cenných životů, tedy každého dalšího dne. Všichni máme možnost postoupit, duchovně se obnovit, opět lásku i víru v sobě nastolit a vše živé i všechny ostatní lidské duše i celou matku přírodu konečně začít respektovat i náležitě ji ocenit. Všechny události, které se dějí, jsou důležitou částí pro změnu našeho myšlení i poučení z dávné minulosti, již jsme mnozí zažili a opět se dějí. V historii se spousta podobných situací – ať nemocí, problémů, bojů i ohrožení již vyskytli. Mají nás poučit i v této době, abychom si všeho byli vědomi a svoji přirozenou inteligenci opět přijali. Nepodporujme negativní smýšlení některých lidských duší, neboť jen hmotné statky jim v mysli leží. Važme si naší matky přírody, kterou doposud jsme ničili a pro vlastní obohacení ji vlastnili. Nic nezůstává bez odezvy. Přijměme veškeré dění, které probíhá pro naše probuzení, neboť změna myšlení i chování ke všem i ke všemu nám přinese uzdravení, ale taktéž i nové poučení. Zaujměme již konečně důstojné smýšlení a vydejme se společnou cestou porozumění a soucítění. Uvědomme si, že všichni jsme děti Boží a ve vesmíru nežijeme jen my sami.

Připojte se prosím k mému přání a vyšleme poselství lásky pro všechny lidské duše, které se nacházejí momentálně zde na hmotné planetě Zemi, kteří moudře i láskyplně smýšlejí. Ať naše přání svítí nekonečným zářivým světlem lásky z našich srdcí do všech míst – tedy na celou naši planetu Zemi. Ať všichni na tomto zemském světě konečně zaujmeme jednotné porozumění, které uzdraví nás lidské duše i naše vědomí. Tak jako všechny území, které zdevastované i potřísněné nemoudrým naším chováním zasažené jsou. Ty naše drahá planeto Země, odpusť nám všem, ne vždy moudré chování, neboť nyní si uvědomujeme vzácné každodenní dary, kterými nás přes všechny úskalí a tvoje zničení obdarováváš. Dobře víš, že jinak, by jsme zde každodenní život nedokázali žít. V této době velkého nedorozumění mezi národy, jsme nuceni pochopit jak cenné a hodnotné jsou naše životy. Za naše nemoudré chování doplácíme jen my sami i vše živé, co Bůh pro nás zde na matce Zemi stvořil. Nyní pociťujeme ať velké sucho, či vichry, hurikány, zemětřesení, nebo současné dění všech nepokojů v různých zemích, tak jako ekonomické propady, tedy i onemocnění, které nás nyní učí co nejdůležitější je v našem žití. Pro nás samotné i naše rodiny a děti. Ti, kteří si přejí a chápou cennost této doby, již žádnou devastaci ani ničení či nepokoje ani rozbroje mezi národy si více nepřejí, neboť souznění a láska všech lidských duší je nebeská mana i zde na hmotné planetě Zemi, aby po nějaké době radost, klid, mír i láska, rozkvetli opět v nás. Ať andělé i Otec nebeský, chrání naše životy i matku zemi.

Připojte se k mému přání, které s láskou vysílám všem čistě smýšlejícím lidským duším, neboť přesvědčena jsem, že každý z vás má čistou lásku ve svém srdci. Ti, kteří již mají hrníček, který jsem pro vás připravila, nebojte se ho použít, pro svoji obranu, v tuto dobu šíření nemocí, které zasáhly celý náš svět.

S velkou úctou k vám všem i s čistým přáním lepší doby, pohlazení posílám.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova dne: 13. 3. 2020.