Archiv rubriky: Rok 2013

Rok 2013

Mí drazí!

Předpověď na nové začínající období další etapy našeho života, ovšem za předpokladu, že uvnitř v sobě nalezneme čistou lásku a myšlení pro vše, co zde existuje a máme dáno k dispozici. Jako když pod paprsky zářícího slunce rozkvétají nové květy.

Nejdříve si přeji všem popřát hlavně pevné zdraví a hodně trpělivosti a spoustu nových čistých myšlenek. Větší vnímání svého vědomí a pochopení rozvíjející se intuice. Neboť proudy energie Vám otvírají myšlení i srdce. Přeji si poděkovat všem, kteří velmi správně reagovali na přicházející období nového zrodu, tím míním datum 21. 12. 2012. Spousta z Vás tím, že jste se zabezpečili, pomohli jste i všem ostatním vstoupit do nového zrodu světa. Přidali jste se tak, ať již vědomě či nevědomě, na stranu kolektivního duchovního vědomí. Vyjádřili jste tak i pro další generace, že chápete podstatu lásky a všeho, co je důležité. Zabezpečení rodiny, vážení si všeho, co zde máme a hlavně s myšlenkou na všechny ostatní. Byli jste připraveni a ochotni komukoliv pomoci v nouzi, nedostatku a za to budete odměněni. I když mě bolí, že správně zareagovala jedna čtvrtina celého světa. A bohužel někteří volili i cestu výsměchu. Až se úplně otevře vnímání těchto duší a změní se jim životy některými událostmi, které budou následovat nadcházející etapou, teprve pochopí.

Jak jsem popisovala, přešli jsme do nového zrodu a jiné dimenze. Jsme ve fázi, kdy každý z nás musí pochopit, co je v našem životě přednější. Pomáhat si navzájem, opět obnovit mezilidské vztahy a vážit si každého nového dne. Každý z nás, až jako duše vystoupí nahoru, bude vidět, jak smýšlel a co pro ostatní byl ochoten učinit. I když Boží prozřetelnost nám nedovolila vidět všechny úkazy tak, jak se postupně odehrávaly. Ovšem vyzrálé duše velmi dobře viděly nebo vnímaly, jaký nastal viditelný opar a byl těžký vzduch a hustota energie zde na zemi, kterou se dalo těžce procházet. Mnozí z Vás vnímali velmi dobře, jak odcházely pomalu negativní duše a zlo hmotné i nehmotné. Všechno staré i zkostnatělé se musí změnit.

Tak jak vždy píši – život je neustálá změna a změna je nová výzva a ne propad. Záleží nyní, jak se budeme chovat, tak se bude odehrávat další fáze našeho života. V článcích, na besedách nebo v mých knihách jsem Vám popisovala události změn států a vlád, sesuvy půdy, hurikány, sopečné erupce, zatopení určitých oblastí, asteroidy a další vjemy. Samozřejmě i ekonomické propady i válečné konflikty. Eurozóna a Evropská unie projdou dost velkou krizovou situací, která naznačuje rozklad. Spousta států se bude probírat z letargie minulých let a započne tak nová éra svébytnosti. Ten, kdo četl a poslouchal, co sděluji, pochopil. Ti, kteří si mysleli, že tohle vše se odehraje ke konci loňského roku, nepochopili. Veškeré události mají čas a nemůže se vše odehrát najednou. Vezměme na vědomí, že nastávající etapa nového žití zde na zemské dimenzi započala. Budeme nacházet cestu zpět – jeden k druhému, a tím se spousta událostí zhmotní.

Nyní je řada vážit si života, svých rodin, starých lidí, nemocných a postižených. Skončil čas myslet jen na sebe a svůj vlastní prospěch. Z tohoto důvodu jsem uplynulá léta nazývala dobou temna, neboť hmota a mamon mnohým zatemnila mozek. Nyní máte správně otevřené vědomí a chápete, že zášť, závist a nepřejícnost nemůžeme mít nadále ve svém srdci či vědomí. I naší krásné matce zemi již začíná být zima z lidského sobectví. Hodnocení veškerých událostí bych ponechala až roku 2015-2017, kdy se každý ohlédne zpět a teprve může hodnotit, jakými událostmi jsme prošli a hlavně, co jsme pro to udělali.

Přála bych si, abychom pochopili a přijali vše s úctou, neboť jen kladným přístupem a čistým vědomím si nenaložíme karmické zátěže do příštích životů. I nás bude pronásledovat nezaměstnanost a ekonomicky chudší období, přesto všechno zvládneme. Spousta z Vás se pustí do vlastního podnikání v obchodě i službách. Taktéž budou profitovat různé práce společně i pro ostatní. Jako kdybyste opět začali obnovovat své kraje. Můžete se podívat i do minulosti, kde objevíte spoustu plánů, které jste ještě neuskutečnili. I příroda nám ukáže obnovu. Objeví se spousta nových a modernějších přístrojů a technologií. Je to velmi přínosné, neboť se trochu obávám, že nás začaly pronásledovat nemoci, které se objevovaly v dávných dobách. Pozor na ztráty, úrazy a nehody. I veškeré rezorty projdou změnami. Zdravotnictví, armáda, policie a jiná odvětví.

K volbě prezidenta se vyjadřovat nebudu, neboť sami po nějakém čase poznáte, jaké jste učinili rozhodnutí.

Je krásné žít tomto pomalu rozvíjejícím se období změn, tedy pochopení nové cesty. Jako v přírodě vykvetení nových květů. Záleží jen na nás, jak budeme o ně pečovat. Jestli uvadnou a nebo rozkvetou. Tím myslím naše životy.

S velkou úctou a láskou v srdci Vám všem přeji hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví pro nové období a rozkvět našich duší.

Vaše Jana Lysoňková

27. 1. 2013

 

 

Velikonoční zamyšlení 2013

 

Mí Drazí!

 

Přijměte prosím, upřímná slova z mého srdce a s velkou úctou mé duše. Mé přání je abyste všichni v láskyplném pocitu prožili Velikonoční svátky, které nám všem přinášejí Boží znovuvzkříšení. Nový zrod, který nastal koncem loňského roku, nám nyní v tento čas otvírá nové dveře.

Již v pondělí ráno, když se probudíte, budete mít rozjasněnou mysl a fyzické tělo bude naplněno nádhernou energií krásného pocitu, že dokážete zvládnout i to co jste doposud neučinili. Vaše vědomí bude zalito nádhernými pocity a přáními. Najednou pocítíte, jak jsou Vám na dosah plány a cíle, které hodláte v dalším čase uskutečnit. Nezahánějte je ze svého vědomí, ale naopak vnímejte je naplno a všechny vložte do krásné čisté řeky nebeské energie, která má moc je naplnit. Nezapomeňte, že velikonocemi vstupujeme do nového zlatého Božího věku. Tak jak jsem se již zmiňovala, vstupujeme do páté dimenze, pod krásnou osmičkou, která značí nekonečno – tedy nekonečné uskutečnění všeho dobrého a čistého. Vnímám tuto možnost jako dar Velikonočních svátků, který nás vede pod osmi paprsky čisté Boží energie z nebeských výšin, které jsou Boží pečetí a požehnáním. Přijměme tedy pátou dimenzi pod krásnou zlatou osmičkou, která je symbolem života i po smrti, ale i znamením dalších následujících věků – tedy budoucích světů. Vyššímu vyspění našich duší, tím symbolizuje znamení nové cesty.

Již jsem popisovala, že každá duše se pomalým postupem, tedy reinkarnacemi, dospívá k vyššímu duchovnímu růstu i vyspělosti. Mění se a chová velmi důstojně, jak na zemské dimenzi, tak i v dimenzi ve světle Božím. Zde jí náleží setrvat, než podstoupí další svoji novou dráhu. Dobře začínáte chápat, že tak jako zde na zemské dimenzi, procházíme tímto posunem, tak prochází i celý vesmír a další světy. Nové osvícení vnímá nyní již spoustu duší, což mě velmi těší, neboť tím otvíráme bránu i všem ostatním.

Od konce minulého roku nastal postup, nejdříve na mentální úrovni, poté na astrální úrovni a poslední nástup je na hrubo hmotném fyzickém světě. Spousty z Vás se tážete, co znamená postup do nové dimenze. Je to Váš rozvoj, který jako duše jste přijali. Dobře si pamatujete z mého psaní, kdy podotýkám, že smrtí nic nekončí. Naopak vše pokračuje, nejdříve jdete do mezi dimenze duší a teprve přijímáte na základě nového úkolu další reinkarnaci. Pouze v tento čas je vše jinak. Tím jsme přešli novým zrodem k čistějšímu duchovnímu posunu.

Popíši to pro pochopení. V tomto životě jste dokázali vstoupit – tedy přijmout částečnou klinickou smrt pro svůj nový vývoj. Kdy naše duše se jen vzdálí od fyzického těla, ale za krátkou dobu se vrátí zpět. V tu danou chvíli změní se Vám mnohým myšlení a otevře se více intuitivní vnímání. Je to proces kdy žijete v tomhle daném životě, na okamžik se dostanete mimo své vědomí, ale za chvíli opět vstoupíte do života. Ovšem s jiným přístupem a náhledem na dané problémy a nynější život. Mnozí se mě dotazují  co se stalo, popíši pár příkladů. Někteří prodělali jen virózu, ovšem i s horečkou. Už v daný moment jste vstoupili na klinický přechod. Některým se jen krátkodobě zatočila hlava, popřípadě omdleli, ale za krátkou dobu se probrali a vrátili se ke svému vědomí. Další případy jsou i při hlubokém spánku, kdy mi sdělujete, že jste někam upadli, ale nic si nepamatujete. Někteří vnímají, když se probudili zase jako kdyby je někdo vyměnil. Mnoho úkazů je u některých, kdy se setkali i jim blízkou duší, kdy si pamatují co vyslovili, ale nepamatují si, co jim bylo sděleno. Ovšem shodují se všichni na jednom, že procítili tak nádherné povznášející energie, jaké jen zřídka kdy zažijí. Ovšem pozor, nepřála bych si aby jste tuto proměnu ztotožňovali s astrálním cestováním, to je docela něco jiného. Tohle je úkaz přechodu do další dimenze – tedy čas kdy nyní žijeme v současném světě a v tomto století, ale přijímáme nový věk a tím postup do páté dimenze. Tak jako, kdyby jste si představili, že jste zažili dva životy v jednom.

Velmi mě potěšilo, že se měníte. Dochází u spousty z Vás i k uzdravení a máte úplně jiné myšlení. Hlavně radost a velké odhodlání svůj život změnit. Zbavujete se staré nostalgie a otěží předešlých reinkarnačních chyb. Nacházíte skutečné hodnoty Vašich životů, přejete si usmířit se s ostatními a začínáte si vážit i sami sebe. Nyní vidíte rozdíl  – hodnotu vlastní duše, to co máte v srdci a vědomí a ne jen to co vlastníte hmotně. Mnozí si přejí i duchovně růst a vzdělávat se. Je krásné vidět, že předtím jste zoufali a nyní jste odhodláni řešit všechny problémy života. Získali jste nový náhled na své rodiny a ostatní duše. To jest jediná cesta jak lze zvládnout veškeré úskalí nynější doby a předat tak to nejlepší dalším generacím. Kdo vnímá již dobře energie, pocítí jak opět ve Vás hoří teplý plamen obětavosti a lásky. Konečně lámete proudy negativní energie. Nacházíte cestu k matce přírodě, neboť jest naše bezpečí, život a bohatství tak jako mi všichni.  Jsme duše, které se v tuto probouzející dobu na celém světě měli setkat na společné tvorbě změn a rozvoji nových společenských událostí.

Nemůžu opomenout nové tvůrčí energie, které se projevují u mladších generací. Jejich dotazy mnohdy nesou otázku, co můžou učinit pro obnovu naší posvátné zemi. Odpovídám jim, že jsou další pokračovatelé a tvůrci nových dějin i pro další generace. Z toho důvodu se často zmiňuji i o velmi dobrých duších, které jak svým psaním, uměleckou tvorbou, ale i podáním cenných informací se podílejí taktéž na celém dění. Mám ráda spoustu časopisů, kde naleznete poutavé náměty a spoustu zajímavých rad. Vážím si i nakladatelů a prodejců knih s duchovní tématikou. Ráda si pročítám časopisy například „Ve hvězdách“a „Lidový léčitel“, nebo „Phoenix“, ale i spoustu dalších. Přečtěte si někdy poutavé informace, které Vás osloví. Tak jako já i všichni ostatní se snaží být nápomocni radami, abychom zvládli jakoukoli překážku, která nás ještě čeká. Pevně věřím, že posíleni Velikonočním obdobím a čistotou se v nás projeví velké odhodlání. tedy bez obav vstoupíme do Božských energií krásného zlatého věku s přáním ať máme na dosah vše co potřebujeme pro každodenní život.

S čistou energií a velkou nadějí do nových dnů pevné zdraví a každodenní úspěch Vám s celého srdce přeje Vaše

Jana Lysoňková.

 

 

Změny Vás samotných 2013

 

Změny Vás samotných v nynějším novém čase.

 

Některé duše – tedy mí drazí klienti, tak jak se s Vámi setkávám cítíte, že jste ještě na počátku vstupu do páté dimenze a dějí se Vám události pro Vás někdy nepochopitelné. Máte někdy pocit, že se s Vámi všechno točí jako na kolotoči, jako kdyby jste nedokázali stát pevně na nohou. Chápu Vás a z tohoto důvodu se i mě dotazujete proč je Vám nevolno a bolí Vás mnohdy celé tělo. Někteří i částečně chvílemi ztrácíte vědomí, špatně vidíte – tedy máte mnohokrát mlhavé nebo rozdvojené vidění. Mnozí zapomínáte a až po nějaké chvíli si vzpomenete co jste potřebovali vykonat. Trpíte nespavostí a tím i u některých se Vám pletou sny minulých událostí – minulých životů. Někdy zase nové události, které Vám naznačují novou Vaši cestu, ale vy nejste schopni pochopit co Vám naznačuje daná podstata průběhu či události. Přiznám, že tyhle skutečnosti se nyní ukazují u spousty duší, neboť tento přechod do páté dimenze se děje pod velkou rychlostí, na kterou nejsme zvyklí, ale věřte, že je všechno v pořádku. Rychleji u spousty z Vás se otvírá intuitivní vnímání a Vy možná nechápete co se s Vámi děje. Věřím, že je to velmi těžké, ale pochopme, že velmi důležité pro náš další rozvoj.

Z tohoto důvodu jsem se zmiňovala i o Velikonočních svátcích, kdy nám nebeský pohár osvítil novou cestu do Zlatého věku – tedy doby osvícené Kristovým světlem. Sami již někteří začínáte chápat nutnost změn. Mnozí jste pocítili, jako kdyby jste prodělali částečnou klinickou smrt. Ale ne smrt jako ztrátu života, ale naopak bylo nutné aby jste na chvíli zaspali a opustili své vnímání. Je to jen dočasné povysunutí Vaší duše z fyzického těla, ale jen na chvíli. Bylo to potřebné, neboť události, které se odehrávají ve vesmíru jsou velmi silné. Z tohoto důvodu tohle odlehčení do spánkové formy. Musíme si uvědomit, že z temné hmoty z které vystupujeme přes čtvrtou dimenzi do páté dimenze vnímání, plné Lásky a světla, Zlatého věku, není cesta jednoduchá. Již jsem Vám psala, že se matka země bude očišťovat od negativních a prokletých míst dávných věků. Musíme zvládnout nejen pročištění naší matky země, ale musíme se snažit dospět k opětovnému prosvícení všech zasažených míst.

Dále je potřeba zvládnout i odchod šedých duší, které mají taky svůj podíl na našem vnímání pocitů našeho Fyzického těla. Tím, že opouští tuhle zemskou sféru, tak jak jsem již popisovala – tedy zemskou dimenzi a odchází do mezi dimenze duší. Tím mají svůj podíl sice na citlivosti našeho vnímání i když mnozí z Vás to pociťujete jako strach nebo obavu v daném čase. Což já bych vnímala naopak jako uvolnění a očistu. Měli bychom jim popřát ať tyto duše spíše konečně spočinou a dostanou se na místo tam kam patří. Nemusíte se jich obávat. Chápu, že někteří z Vás citlivější je vnímáte i ve dne i když je mnohdy nevidíte, ale i v noci. Některým tyto energie nedovolí spát a spíše tak jak mi sdělujete, Vám naskakuje husí kůže. Nebojte se jich. Mnozí spíše prosí abyste  jim pomohli – neboť se obávají své cesty. Snažte se poprosit jejich ochránce, aby jim posvítili na jejich cestu a doprovodili je tam kam patří. Musíme chápat jejich obavy z další cesty. Někdy bohužel se nechovali správně a rozvážně a tím mají strach co s nimi bude a kde skončí jejich pouť. Ovšem musím podotknout, že někteří se obávají zbytečně, neboť jejich rodiny je svázali majetkem, někdy i příkazy a nutili tyhle duše, aby zachovali a udrželi rody bez jakéhokoliv váhání a ohledu na svůj život. Zachovali se velmi sobecky a nerozvážně neboť jim bylo jedno, že nutí tyto duše spojit se z důvodů zachování rodů a hmotných statků. To že, nerespektovali jejich svobodnou vůli a vlastní rozhodnutí těchto jedinců je vůbec nezajímalo. Že jim vstupují do osudu a vážou je karmicky opomněli. Větší zlo je, že jim zabránili v jejich duchovním postupu a růstu. Tedy dopřejme raději těmto duším ať konečně ustanou v klidu a najdou své místo svého spočinutí. Ať jim jejich strážní andělé poskytnou svá nebeská křídla a pomohou jim opustit naši zemskou dimenzi. Přejme jim ať jejich cesta je plná světla a dokončení všeho co mají splnit. Zapalte jim svíčku na znamení vašeho upřímného přání a poděkujte jejich strážným andělům za doprovod, který jim poskytnou.

Vy kteří setrváváte zde na zemské dimenzi a nevíte si rady, budu se snažit vám podat pár ochranných rad, jak lehčeji zvládnout tento náročný přesun do páté dimenze. Abyste dokázali zvládnout všechny překážky, které je nutné zdolat k novému životu v páté dimenzi Zlatého věku a zdárně pokračovat. S počátku bude nejlepší tak jak vnímám spojení se s přírodou. Abyste uvolnili svoje vědomí a obtěžkanou mysl i celé vaše strnulé tělo, neboť jsem přesvědčená tak jako andělé, tak i přírodní živlové bytůstky jsou velmi otevřené a ochotné nám všem pomoci s velkou oddaností a soucitem. vydejte se na vonící louku nebo do lesa, k potůčku či řece aby co nejvíce jste byli spojeni s matkou zemí.

 

Země naše matko drahá, která láskou záříš

přijmi nás zpět do náruče své, jako své děti,

které pod temným závojem zahalení, zapomněli

na hodnotu, dary a bohatství, které nám dáváš.

 

Očista na kvetoucí louce.

 

Vyjděte si na procházku a nespěchejte. Až budete vnímat jak matka země vám nabízí místo k usednutí. Usaďte se na mez či louku kde se budete cítit příjemně. Vdechujte krásnou atmosféru vůní, klidu a nechte se unášet tímto nádherným uvolněním. Ty duše které jsou již více vnímavější dokážou procítit kolem sebe nádherné harmonické zvuky, které vás rozechvějí jako jemné šepotání andělských křídel. Nebojte se a rozhlédněte se a zadívejte se do dáli. I když cítíte krásné uzemnění matky země a vonící trávy i květů, bzučení i štěbotání ptáčků. V dáli vidíte nádherný opar zlatavého světla, který se ohraničuje nádhernými třepotajícími paprsky zlata. Cítíte hřejivou energii, která vše naplňuje a osvětluje. I něžný vánek, který vás hladí jako kdyby vám chtěl jemně česat vlasy. Když se několikrát nadechnete a po chvíli vydechnete, uvolníte celé své tělo. Povede vás k pocitu vypuštění vln, které jste zprvu vnímali jako zátěže a řetězy těžkostí a svého trápení. Po krátké chvíli zjistíte, že zmožené a vyčerpané vaše údy, ale i vědomí najednou je jako zářící světlo. Negativní myšlenky od vás pomalu odplouvají jako mraky na obloze. Pomalu nabýváte pocit, jako když vystupujete s očišťovací koupele. Ničeho se neobávejte, matka země a živlové bytosti, tak i andělé vaše negativní energie přetvoří na krásné zářící a čisté energie. tyhle energie nejdříve prozáří láskou, čistotou a světlem, aby je mohli předat na místa, které potřebují uzdravení. Chápu, že je pro vás některé velmi těžké pochopit, jak vaše negativní energie příroda přetvoří na pozitivní léčivou energii, ale nad tím prosím nepřemýšlejte. Některým duším nenáleží ještě znát tyto formy přenosu a přepracování. Spíše za vše poděkujte a jakmile by jste pocítili opět pocit svázanosti zopakujte uvolnění. Všichni jsou připraveni vám přispěchat na pomoc, abychom dokázali vystoupit na největší horu, která ještě před námi stojí.

 

Představte si nádherně vonící louku

kde se vaše bolavé myšlenky přetváří

v čisté a kladné energie útěchy

a v krásný i zářivý, teplý louč světla.

 

 

Ukázka z připravované mé třetí knihy „Proč jsme tady 3“