Archiv rubriky: Rok 2015

Rok 2015

Požehnané velikonoce 2015

 

Přichází Bohem požehnané Velikonoční svátky.

 

Oslovuji Vás všechny s velkou láskou v srdci a s hlubokou úctou i pokorou. V tomto nádherném období Velikonočních svátků, je i mým upřímným přáním, potěšit Vaše ustarané a ubolené srdce   i Vaše vědomí. Přeji si, aby při čtení mých řádků jste najednou pocítili krásné hřejivé pohlazení a uvolnění celého Vašeho těla od stresů a bolesti svalů, které Vám mnohým, tak jak mi sdělujete, nedovolují být v klidu, zasahují i Vaše vědomí, které Vám navozuje úzkost a strach. Vždy se Vám snažím vysvětlit, jak zdoláte tyhle obtíže a rozhostíte v sobě pocit klidu a lásky.

I tohle přicházející krásné období nám přináší něžné uvědomění a uvolnění ze znovuvzkříšení Ježíše Krista. Jeho nádherné světelné energie, které jsou k nám vysílány, jako Božská mana ze Zlatého poháru, nás naplní nekonečným milosrdenstvím. V dávných dobách kdy žil Ježíš jako my všichni zemským životem, všem poskytoval ctěné a moudré učení. Uzdravoval naše ubolené fyzické těla i duše potřísněné a zasažené zlobou  a   negativním působením. Přesto, že jeho neskonalá moudrost a obětavost poskytovala všem cenné učení, našli se i jedinci, kteří nesnesli jeho čistou oddanost. To byl důvod nedůstojného rozhodnutí připravit ho v mladém věku o jeho život. Ježíš však nikdy nezahořkl nad ubohou slabostí a obětoval se za nás. Možná je mi jen někdy líto, že někteří dodnes nedokážou pochopit a přiznat, že žil i když krátce, ale jako my všichni nyní. Měl svou rodinu a ukazoval nám, kde jsou ty správné hodnoty života a jak je moudré v lásce žít.

Ti co vědí, nemluví o jeho rodinném životě, ale tím popírají jeho pokrevní linii. Nepíši tyhle řádky jen těm, kteří vnímají hlubokou víru v něj i v Boha, ale i těm, kteří ještě nejsou schopni svým vědomím, tyhle hodnoty pochopit. Nastane čas osvícení i jejich duší, kdy po té pochopí, že všichni jsme na jedné lodi tedy děti Boží. Každý z nás musí duchovně vyzrát, aby mohl chápat  i   vnímat svatou pravdu. Z tohoto důvodu respektujeme  i jiné území – tedy kontinenty, které uznávají své představitele – tedy jiné Božství, neboť tím je pro ně tvořena jejich posvátnost. Je jedno na jakém území žijí. Důležité je uznávat moudrost, ctnost, lásku a hodnotu lidské duše i ducha, neboť ve všech nás proudí neskonalé posvátné Božství. Vstup do posvátného jara 23. 3. 2015 nám přináší vnitřní osvobození, abychom naplno mohli vstoupit do duchovního světa a tím chápat všechny nynější události, které se dějí i v našem vědomí i fyzických tělech. Sami můžete sledovat vzestup energií, které překódovávají naše fyzická těla, abychom dosáhli větší duchovní úrovně. Popisovala jsem Vám i v mých knihách, že přijde čas, kdy spoustu duší vstoupí do vyšší duchovní dimenze – tedy můžeme mít pocit, že vědomím jste v nebi a nohama pevně zakotveni v Matce zemi. Postup vyzrálosti duší je pomalý, ale správný, neboť těm co nenáleží tyhle vjemy vnímat si budou muset ještě počkat, poněvadž nestojíme všichni na stejné duchovní úrovni. Samozřejmě, že k těmto událostem přispěla i magická posvátnost vesmírného úkazu zatmění slunce, které posunulo změny a vývoj událostí do výše Božské dimenze. Tento významný bod dění se zopakuje až za 5 000 let. Nastoupil však řád, kterým i vesmírné planety, tedy i jiné světy, nám dávají na vědomí, že postupem času i na naší Matce zemi nastoupí jiný pořádek.

Zmiňovala jsem se, že Matka země ještě nedokončila své pročištění a uzavření historicky zasažených negativních míst. Tyto území v minulosti byly součástí bojů, válečných tažení a magického prokletí, ale i potřísněny zákeřnými nemocemi. Zlá vůle nadvlády a mamonu některých velmocí, které si chtěli přivlastnit území.

Dotazujete se mně na dění a události, které se odehrávají nyní. Pokusím se Vám podat jen pár střípků, abyste dokázali nahlédnout za závoj dění. Již v roce 2012 jsem Vám vysvětlovala co pro nás znamená setrvávání v Evropské unii. Spoustu Vás ví, že Amerika již procházela krizí a tím docházelo k seskupování jiných států, kterým byla slibována pomoc a spojenectví. Ovšem pravda je jiná. Zničení a vydrancování těchto zemí, připravení je o veškeré finanční prostředky, ale i diktát, který museli přijmout. Přímé příkazy co můžou a nesmí. Obyvatelé těchto států se najednou diví, že nevlastní vůbec nic. Jejich vybudované zázemí předešlými generacemi je pryč. Všechny tyhle země se dnes dostávají do problémů, aby vůbec uživili své obyvatelstvo. I tohle vede k provokacím velmoci Ruska, aby samozřejmě vina padla na jiné hlavy. Ruské obyvatelstvo je zvyklé přežít i při minimu, což o Americe a bohatém impériu se říci nedá. Dalo by se podotknout, že karty jsou rozdány. I Německo nám ukazuje svůj postoj. Divíte se z jakého důvodu nastavilo zpoplatnění svých silnic a dálnic.

Ovšem nesmíme zapomínat, že jsou zde ještě události, které sehrají významnou roli v celém dění světa. Nepohrdejme Božskými silami. Již jsem se zmiňovala o změnách Matky země – tedy přírodních jevech. Propady půdy, sopeční výbuchy, které taktéž změní celkovou polohu území. Poseidon vládce moří nám taktéž ještě ukáže svoji sílu, zaplavením některých území, aby v konečné fázi zbohatlíci, kteří budovali své impérium nebyli sami donuceni žít v jiné části světa a přijmout tak podmínky na které ani nepomysleli.

Jsem přesvědčena, že východ má velmi velkou šanci se vzchopit a zbudovat nové území. Po těchto událostech již nikdo nebude pochybovat o boží spravedlnosti. Postup dalších událostí a  nové informace Vám popíši až v další mé knize. Nyní konečně můžete chápat má slova, kdy mluvím i píši o obnově naší drahé Matce zemi, našich dětech a dalších generacích.

Podporujme Lásku, úctu a všechny hodnoty, které máme všichni v našich rukou a v sobě, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Nezapomínejte, že naše čisté myšlení je velká síla moci.

       S velkou láskou v srdci  a   z hlubokou úctou k Vám všem

       Vaše Jana Lysoňková.

 

Křižanovice u Vyškova

Dne 31. 3. 2015

 

 

Duchovní vzestup 2015

 

Duchovní vzestup nám přináší velkou naději.

 

Mí Drazí.

 

Oslovuji Vás vždy v období kdy vidím jak se probouzíte a s vděčností začínáte přijímat Božské osvícení a novou duchovní cestu. Vždy trpělivě čekám až sami začínáte vědomě i nevědomě chápat, že tohle je jediná cesta po které máme kráčet, abychom dospěli se všemi společenstvími k jednotě duchovního světa, našich cenných životů i k zachování naší krásné matky Země. Popisovala jsem Vám v mých knihách či článcích období, nového zrodu. V roce 2012 pro Vás bylo ještě těžké chápat události tohoto krásného nebeského vstupu, neboť přetrvávala pro spoustu z Vás nedýchatelná doba, obalená chapadly negativních energií a hrubohmotou. Avšak později jste začali vnímat, že dnem 21. 12. 2012 jste konečně se probudili a tím dokázali, že si přejete uchopit nádherné příležitosti rozvoje a růstu našich duší. Tím se připojujete vědomě k vysoké duchovní moudrosti. Uvědomujete si, že kdybychom vedli kolektivní vědomí do pochybování a beznaděje, uvrhli bychom své hodnoty duše a tedy i náš krásný svět do opětovného zániku. Velmi mě těší, když vidím Váš duchovní posun, který Vás podporuje v pokračování, abyste nezůstali stát. Všem se Vám rozsvěcují ve světelnou plejádu nádherných barev Vaše aury, které světelně čistě září do vysokých dimenzí. Dokážete si udržovat kladné a čisté myšlení již delší dobu. Nebráníte se novému osvícení a vznešeným myšlenkám, neboť bez nich, by jste nedokázali pokračovat dál. Do svého vědomí konečně vpouštíte duchovní osvícení, tedy stav bytí v němž se z velké části spoustu duší postupem času stáváte pokornými, soběstačnými a vše chápajícími. Vysoce frekvenční energie, které přicházejí Vás všechny posunují do osvícení – tedy nového duchovního světa, ve kterém již některé staré duše žili. Ostatním duším je poskytována moudrost a možnost pomalého otevírání vyšších spirituálních čaker, které jsou základem a nedílnou součástí duchovního světa.

Procházení této transformace dokážou nejvíce chápat bíle již intuitivně rozvinuté duše, ale i světle šedé, neboť v této době jsou naladěné na vyšší frekvence. Zmiňovala jsem, že tohle období, které na sobě nyní pociťujeme již nastoupilo a bude pokračovat dál. Nyní všichni svým vědomím jste připojeni k nebeské zářivé energii, ale fyzickým tělem tedy nohama pevně ukotveni k matce Zemi. Tento obrovský frekvenční posun je nesmírně důležitý pro náš vzestup. Naše duše i vědomí stoupají do světelných výšin, ovšem naše fyzická těla se překódovávají, aby se vše dokázalo propojit.

Kladla jsem Vám na srdce, že nejdůležitější je se naučit žít s čistými úmysly v plném zaujetí. Postupem času se budete snažit každým okamžikem posilovat svoji vnitřní energii, abyste v téhle době, pro spoustu z Vás tolik potřebné, si sami nezapříčinili uzavření čaker, které již nyní máte otevřené. Zmiňovala jsem Vám skladby duší, které začínají sami na sobě velmi intenzivně pracovat – tedy podstupují osvícení, aby později dokázali pomáhat všem ostatním vstoupit do páté dimenze Zlatého věku, který moudře s nadějí čekal na naše probuzení. Tyhle intuitivně vyzrálé duše Vás učí jak máte přistupovat k hodnocení svých myšlenek, ale i slov velmi citlivě a jemně, neboť dobře vědí, že energetická síla, kterou vkládáme všichni společně, má velký telepatický rozsah.

Rok 2013 a 2014 Vám všem přinesl učení a hodnocení všech životních situací, kterým jste byli vystaveni. Větší uvolnění Vašeho strnulého myšlení přináší otevřenější posun od data 23. 3. 2015. Mnoho z Vás pociťuje uvolnění mysli a klid. Duše, které na novou cestu teprve nastupují, musí se nejdříve naučit citlivě vnímat sami v sobě výsostné laskavé božství a dovolit tak svému intuitivnímu vnímání snímat rozsah duchovního dění, aby se dokázali naladit a vnímat nejen své anděle strážné, ale i všechny ostatní světelné bytosti a bytosti všech živlů, neboť všichni společně se podílíme na obnově duchovního světa.

V této, pro mnohé duše nové osvícené době, nebude ještě jednoduché zvládnout strach, úzkost a obavy z nové cesty, která nám otevřela svou náruč. Velmi si však přeji, abyste pochopili, že je to velmi důležitý proces, který musíme zvládnout, protože spoustu z Vás nemají dořešené karmické dluhy, nejen své minulosti, ale i vyrovnání rodového kmene, kdy jako duše jste se narodili do rodin, které Vás nepřijali s vlídností a úctou, ale naopak s přílišnou tvrdostí a necitelným přístupem. Při našich setkáních Vám Vysvětluji spoustu spojení i s ostatními dušemi, abyste vše pochopili, správně zhodnotili a pokročili na své cestě dál. Mnozí začínáte být připraveni přijmout daleko větší úkoly a zodpovědnost, na které by jste si dříve netroufli. Věřím, že i ty duše, které se ještě budou potýkat s pochybnostmi jakéhokoli rázu – vztahů v partnerství, na pracovišti či s rodinnými příslušníky, v konečné fázi vše zvládnou. Mým přáním je, abyste se vždy zastavili, uvolnili svoji zasaženou mysl a používali poselství, pomoc a ochrany, které nás ve správnou dobu posílí. Pokud Vám situace dovoluje zapalte svíci. Bílou a fialovou pro nový věk a růžovou nebo červenou pro své zklidnění a vnitro.

poproste archanděla Gabriela, aby Vám pomohl otevřít Vaše srdce, abyste jej uvolnili a uvedli do rovnováhy. Pocítíte osvícení, čistotu a požehnání. Naplněni láskyplným klidem nebudou Vaše myšlenky mít tak tíživou váhu a zobrazí se Vám najednou jemnější řešení. Spoustu z Vás dokáže již používat ochranu, kterou jsem Vám popisovala ve své knize „Proč jsme tady 3“. Naučili jste se pracovat a uvolnit proudící světlo – zlatý déšť z Ježíšova zlatého poháru. Tak jak mi sdělujete, nejen že oblaží vaše tělo, ale i duši a vloží Vám krásný vjem a náhled na otázky, s kterými si nevíte rady. Snažte se několikrát vstoupit do očistné meditace a dokážete zvládat všechny překážky, které se Vám postaví do cesty. Můžete archanděla poprosit, aby Vám pomohl udržet kladný pocit co nejdéle a pokud budete potřebovat, aby se vždy k Vám připojil. Nezapomeňte za dané dary poděkovat. Neobávejte se spolupracovat i s anděly vyššího řádu, neboť při tomto spojení se nemusíte obávat vstupu negativních bytostí či duší. V mé další knize či článcích Vám budu popisovat dané události jak budou následovat, abyste čistě v klidu a láskyplně dokázali pohlížet na životy, které zde žijeme, ale neopomněli při tom, rozvíjet svoji vědomou mysl, duchovní cestu a svoji duši.

Až postoupíme a budeme zvládat všechny vjemy vědomí, můžeme všichni společně pracovat na změnách našich životů. Tímto způsobem se propojí duše celého světa a nebudou se nadále obávat nečestného jednání, ekonomických propadů, válek nebo neočekávaných nepříjemných událostí. Věřte, že tahle síla nás povede změnami k nadějnému osvícení našich životů.

Jsem velmi potěšena Vašim kladným přístupem, kdy všichni společně začínáme tvořit nový svět.

 

S velkou láskou v srdci a úctou k Vám

Vaše Jana Lysoňková

Křižanovice u Vyškova

Dne 20. 4. 2015

 

Pokud máte zájem, můžete si knihy objednat na dobírku: 

„Proč jsme tady 1“                           300,-                               Jana Lysoňková

„Proč jsme tady 2“                           300,-                               Křižanovice č. 21

„Proč jsme tady 3“                           400,-                               682 01 Vyškov

Pokud se rozhodnete pro objednání všech tří knih                     tel.: +420 602 562 733

můžete získat slevu 200,- 

 

 

Vstup do páté dimenze 2015

 

Vstup do páté dimenze Zlatého věku nás podrobuje mnoha zkouškám.

 

Mí Drazí!

 

Oslovuji Vás vždy, kdy nastává správný čas Vás nejen potěšit, ale i s radostí v mé duši ocenit kolik Vás lidí – tedy duší velmi dobře postupuje na své duchovní cestě, tedy svém duchovním růstu. V mých knihách i v článcích Vám vždy popisuji události, které musí nastat na naší matce Zemi, abychom ukázali, jak hodláme nadále pokračovat v našich životech. Někteří z Vás iv dnešní době ještě dokážete oddělovat duchovní život – tím duchovní potenciál od života zde na matce Zemi. V této době všichni velmi dobře víte, že Bůh stvořil všechny světy i jiné galaxie i dimenze v rovnováze. Každý z nich nese pól bílé magie – čisté energie a pól černé magie – negativní energie. Vytvořil je v rovnováze, neboť velmi dobře věděl, že mi lidé – tedy duše budeme v určitých obdobích ovlivňovat buď jednu, nebo druhou část naším konáním. Tímto nám dal dar svobodné vůle a svobodného rozhodnutí, abychom se naučili o svých životech rozhodovat. Spoustu z Vás v dnešní době intuitivních a vyspělých duší tuhle rovnováhu již velmi dobře chápe. Toto poznání nás provází učením, abychom se uměli v určitých situacích správně zamyslet a rozhodnout. Dobře věděl, že bez osobního poznání se nepoučíme, ale taky ničeho nedosáhneme a nikam nedospějeme. Od některých z Vás ještě občas zaslechnu, když popisuji, nebo mluvím o Bohu a andělích, že z jakého důvodu nám nepomůžou a dovolí situace, které prožíváme například v této době a ztrpčují nám náš život. Ovšem my nesmíme zapomenout, že jsme dostali dar svobodného rozhodnutí a na nás je jak s bohatstvím naší matky Země budeme nakládat a jak si ho budeme vážit, abychom dospěli k vysoké moudrosti. Tímto vyjádřením máte odpověď velmi jednoduchou. To co si zde na zemské dimenzi nadrobíme, to si také sami budeme muset uklidit. Krásný obraz života každého z nás.

V této dané době tak jak popisuji v mých knihách, se dostáváme do vysokých zkoušek současného období, které započalo již dříve. V předešlých letech jsme vstoupili do třetí dimenze současného světa od roku 1980. Spoustu z Vás se začalo duchovně velmi rozvíjet i když ne všichni současně. Z tohoto důvodu reakce a chápání určitých událostí je rozdílné. V daném období větší část států našeho současného světa se začala pomalým vývojem zamýšlet nad tehdejším řízením dané doby. Začala se zvedat vysoká hladina nespokojenosti a pocit nesvobody, útlaku, který nás pomalu posouval až do roku 1989. Spousta obyvatel několika států si začalo uvědomovat svázanost a nesvobodu tehdejšího období. V té době i dosavadní politický režim vnímal neudržitelnou situaci, která povede k nepokojům, neboť si lidé – tedy duše budou žádat docela jiné zřízení. Svobodnější život, volnost bez diktátu, aby si konečně více sami mohli rozhodovat o svém zajištění, cestování a výdělcích. Třetí dimenze nám otevřela možnost změn, převratu, větší svobody a zabezpečení. Ovšem na druhou stranu zamlžila spoustě duším vnímání a rozvoj v duchovním růstu a spoustu nás zapomnělo zůstat stát nohama na zemi. Většina lidí – tedy duší se velmi rychle začali zabývat hmotnými statky- penězi s možností co si můžou za ně pořídit a dopřát. Jednoduše řečeno být svými pány a žít život tak jak se komu líbí.

Tak jak se jednoduše říká, peníze jsou svoboda, ale zlý pán. V dnešní době, kdy konečně začínáte vnímat úplně jiné hodnoty, dalo by se tohle období popsat jako zlaté pozlátko. V tuto dobu se ukázala zastřená naše mysl – tedy nevnímání skutečné krásy přírody, zapomněli jsme na svou historii, která nám vždy podávala cenné ponaučení našich předešlých generací, ctnost a vážnost, která dříve v každé duši byla zakořeněna. Je velmi smutné vidět, když lidé – duše začnou opomíjet svoji zemi – její identitu, ve které se zrodili a kde mají své kořeny. Stačí jen střípek náhledu historie, co do posvátné koruny vložil Karel IV. a jak si vážil naší České země. Je sice pravdou, že andělské síly nás neopustili ani v této dané době, neboť spoustě duším dali dar, který je vedle k vynálezům a novým objevům. Tyhle poklady nám pomohli postoupit do vyspělejší doby a vytvořil špičkovou techniku. Kdybychom tyhle hodnoty použili pro naše dobro, vedli by nás k lepšímu rozvoji našeho světa. Ovšem stal se opak. Dar jsme mnozí použili pro zisk, mamonu, obohacování a bohužel i ničení a zabíjení živých organismů.

Tahle doba ukazuje i přemýšlení zástupců několika států – politiků, kteří nás vedli ke společnému hospodářství, aby byla vytvořena společná Evropská unie. V této době každá duše má již dost zkušeností a inteligence, aby jsme dokázali vnímat co správné je a co není. Tyhle události a spoustu dalších jsou nám podávány na zvážení nad svými životy, přemýšlením nad svými dětmi budoucími generacemi.

Musíme pochopit, co je nám ukazováno vyústěním situace, která ukazuje zatížení našich národů Muslimskými „uprchlíky“. Jestli je správné rozhodnutí představitelů Evropské unie, když zatíží národy zemí Evropy, což povede k destabilitě daných národů, ale i ekonomického směru. Na jedné straně nikdo z nás nechce být rasista, ale na druhé straně nelze tuhle neúnosnou situaci zvládnout tím, že je jednoduše přijmeme do svých národů – tedy zemí. Z tohoto důvodu se rychle dokázala probudit i Visegrádská čtyřka, která vyjádřila svůj postoj a možné obavy.

Pokud budou nadále vyvíjeny tendence násilnosti, diktátu, abysme se všichni podrobili nařízení Evropské unie, vracíme se zpět do 80. let. Danou situaci lze přece řešit jiným způsobem. Pomocí uprchlíkům jak ekonomicky, finančně, humanitárně či jakkoliv se vrátit na své území. Pomoci jim nastolit pořádek, aby žili v dané identitě, kde se narodili jako duše. Přejí si žít v demokracii, tím nemůžou nikoho ohrožovat, ale naopak jim ji je zapotřebí pomoci vytvořit. Jsem přesvědčena, že v současné situaci a dění sehrají svoji roli i státy jiných národů, které si přejí řád a pořádek. Jiná cesta není.

Pátá dimenze Zlatého věku nás vede, abychom všichni hájili své území a národ, kde jsme se zrodili. Neměli bychom rozlišovat do budoucna, jestli někdo žije v socialistickém, kapitalistickém či demokratickém zřízení, ale naopak najít společnou cestu respektu, obchodu a pomoci jeden druhému. Matka Země již nebude nadále tolerovat naše znevažování, devastaci a ničení, které nic dobrého nepřináší. I ona nás přinutí přemýšlet o našich životech a dalším pokračování naší civilizace. O dalších událostech se budu zmiňovat v nové knize.

 

Klid v duši, s velkou láskou v srdci a úctou

Vaše Jana Lysoňková

Křižanovice dne 27. 9. 2015.

 

Pokud máte zájem, můžete si knihy objednat na dobírku: 

„Proč jsme tady 1“                           300,-                               Jana Lysoňková

„Proč jsme tady 2“                           300,-                               Křižanovice č. 21

„Proč jsme tady 3“                           400,-                               682 01 Vyškov

Pokud se rozhodnete pro objednání všech tří knih                     tel.: +420 602 562 733

můžete získat slevu 200,- 

 

 

Požehnané vánoce 2015

 

Požehnané vánoce v páté dimenzi Zlatého věku v roce 2015 a klidný vstup do roku 2016, který nám přináší požehnaná devítka.

 

Mým přáním je, abyste v tuto dobu všichni v sobě rozhostili nádherný pocit lásky, klidu, štěstí a taktéž i celému vašemu okolí touto energií i své děti pohladili. Přijměte tak Boží paprsek vyslaný, který nám přináší laskavou energii požehnání.

Připojte se prosím k mému poselství.

V mém poselství je dána prosba za nás všechny duše andělskému chóru i jiných civilizacím, které s námi společně vesmír sdílejí. My všichni prosíme o připojení k našim modlitbám všechny světelné i živlové bytosti, taktéž i Boží zástupce anděle i archanděle ze světelné nebeské sféry. Tímto se spojíme s vesmírnou nebeskou energií v krásnou společnou harmonii. Ať dokážeme s láskou spojit se s Otcem Nebeským, Bohem stvořitelem i ostatními našimi nebeskými ochránci i učiteli. To jest přání nás všech.

Serafíni krásní, zářiví, vy bytosti nádherné světelné ať v této době láska vaše nám všem duším mysl prozáří i srdce naše oblaží.

Cherubíni mocní, kteří strážíte božskou sféru i tvář ať nám všem duším zde na matce Zemi postavíte hněvu a veškeré případné zášti pevnou hráz.

Trůnové silní nám duším všem oporou buďte v této nové leč nebeské době, učte nás všechny duše ustát jakékoli překážky i zkoušky a s velkou trpělivostí nás provázejte.

Panstva vy naši vůdci skuteční, chraňte naši pravdu, veďte nás ať naše konání, činy i čistota dosáhne opět zářivý lesk do Zlatého věku všech dalších let.

Cnostné mocnosti vytvořte velké světelné ochranné kruhy pro nás duše, které jsme v tomto čase zde, ať zvládneme všechny životní bouře zde na naší matce Zemi.

Cnosti zázračné vždy po našem boku nás všech duší stůjte a s pomocí živlů v našem díle nám výsostně uspět pomáhejte.

Knížectva, obnovu a Božskou lásku posílejte celým našim světem, žehnejte prosím nám vašim dětem.

Archandělé čistí a slavní, veďte nás světlem svým ať láskou, mírem a klidem se naplní všechny naše dny.

Andělé strážní a všichni z nebeské sféry seslaní buďte nám oporou a světlem všech našich dalších dní.

Ať Zlatý věk pod Ježíšovým světlem ozáří a posílí naši pokoru a ctnost.

Ať naše vědomí se klidem naplní, tím i naše mysl zaplaví laskavé telepatické spojení nejméně na stovky dalších let.

S hlubokou úctou a láskou v srdci

Vaše Jana Lysoňková

Dne 21. 12. 2015              Křižanovice u Vyškova.