Archiv rubriky: Rok 2019

Předpověď na rok 2019.

Mí drazí.

Velmi dobře víte, že s láskou v srdci i s hlubokou úctou k vám všem, vždy přistupuji a vzácné informace i uzdravení vaší duše i fyzického těla vám vždy přeji. S velkou láskou, která mi byla dána anděly i nebeskou říší vám vždy pomáhám, neboť vesmírnými energiemi, tak jak všichni co mne znáte, jsem byla obdařena. Ke všem vám vždy přistupuji s oddaností a láskou, neboť až vy sami poznáte vzácnost posvátného vysokého moudra i čisté moci, pochopíte výsostné cennosti tohoto vzácného duchovního vyspění. Vždy vám vysvětluji, že až přijměte tuhle moudrost, vzácné práce i učení, již nebudete přemýšlet o zlobě či ubližování ostatním lidským duším. Pochopíte, že takové duše se již žádným nedůstojným chováním nezabývají. Opět v tuto dobu k vám promlouvám přes mé díla – tedy knihy, karty i DVD či různé pomůcky, aby jste ustáli tuto znovu rodící se dobu. Můžete si je zakoupit i přes můj internetový prodej, který máte k tomu k dispozici, tak jako na mých přednáškách, při různých setkáních, nebo návštěvě u mne, či v knihkupectvích.

S hlubokou vírou v Bohu i andělskou říši, tak i s velkou úctou i něžným pohlazením k vám vírou své pozdravením posílám.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova, 11. listopadu 2019.

Mí drazí.

Přijměte prosím v klidu a s radostí rok 2019, který nám podává částečné nadějné ulehčení pod posvátnou trojkou Zlatého Kristového věku. Lidské duše, které jsou již duchovně probuzené, začínají chápat má slova, že je zapotřebí respektovat matku přírodu – tedy naši planetu Zem a její obnovu, bez které nová přítomnost by se nemohla tvořit. Silné energetické vlivy, které mnohé lidské duše pociťují i na svých fyzických tělech se budou zmírňovat, ale budou pokračovat ve vlnách. Nadále budou období snesitelnější i lehčí, ale taktéž i těžší. Některé dny můžete pocítit silné vjemy energií, které společně s naší Matkou Zemí pociťují i naše fyzická těla. V tomto roce již spoustu Vás může cítit svoji obnovu, odvahu i sílu. Jako kdyby jste, dokázali vše zvládnout s velkou lehkostí, bez úbytku drahocenné energie. Ovšem některé dny v roce, můžete pociťovat opak – tedy nenechte se odradit. Spoustu Vás lidských duší, tak jak vnímám, prochází obdobím – kdy máte pocit jako, kdyby jste neviděli, neslyšeli, ani nemohli si vzpomenout. Pokuste se pochopit tyhle chvíle, nebo období jako Vaši drahocennou obnovu, která je nutností do nové přítomnosti. Spoustě lidských duší, se umazává karmická minulost, která je velmi důležitá pro zharmonizování – tedy zbavení se již zbytečných činností či aktivit, nebo myšlenkových pochodů, které již Vám neslouží, již nemají být částí Vašeho života. Protože by mohli brzdit Vaše vědomí – tedy vstup do událostí jak pracovních či rodinných do nové budoucnosti. Když si uvědomíte, že vstupem do Zlatého Kristového věku máme již nesetrvávat ve starých myšlenkových kódech, abychom pochopili, že máme na nové cestě přijmout vše čisté, nové a dalece cennější, neboť staré pomalu končí a nové pokračuje. Všem Vám budou uchovány jen velmi důležité informace vysoké moudrosti z dávných dob našich předků. Protože vysoké duchovní chápání je nám podáváno i v letošním roce paprsky ze starých posvátných krystalů již zaniklých předešlých světů. Pokud bychom nepocítili tyhle události, chování i nemoudrosti negativních lidských duší, které nám ukazují své Ego, špatné nakládání se vším, nelásku a nevážnost si všeho co na světě existuje. Bez tohoto poznání by, jsme nic nepochopili. Spoustu Vás lidských duší již si přeje žít v míru, v lásce a s úctou jeden k druhému a ke všemu v našem životě je potřebné a důležité. Samozřejmě, že s láskou sdílím se všemi dušemi cennost a krásu našich životů. Přijímáme hřejivé okamžiky i události, které se nedějí náhodou, neboť náhody neexistují. Jako duše než jsme se reinkarnovali, jsme si tuhle změnu i čistou cestu zvolili a přejeme si na ní pokračovat. Když události přírodního rázu, tak válečných konfliktů ještě budou pokračovat, tak jako nepokoje, změny i propady vlád, ekonomice i různá úmrtí ve všech národech – tedy na celém světě. Doba pokročila vpřed a lidské duše v každém národě si budou čím dál více uvědomovat co je v samotném životě cenné a důležité a co již nepotřebné. Jelikož nepochopení, hádky, osočování jeden druhého – ať pracujete v jakémkoliv pracovním odvětví, je pro negativní duše drahocennou krmí. Ty mají největší zájem, aby mezi lidskými dušemi i nadále vládli nepokoje, ale silné zářící láskyplné energie je spalují. Přesto je vidět, že spoustu Vás si začíná vážit života samotného, začínáte vidět radost i pohodu ve svých rodinách nebo mezi spolupracovníky. Najednou dokážete pracovat sami na sobě a oddělit jak se lidově říká, zrno od plev. Což je krásné a velmi povznášející. To je ta nová a krásná cesta, kterou se máme naučit jít a již se nezastavovat.

Mí drazí.

Rok 2019 pod zářivou nebeskou trojkou nám tento Boží i Andělský dar přináší. Jen otevřete své srdce i vědomí a dejte najevo, že tuhle povznášející cestu jsme si zvolili a chceme po ní kráčet až do nebeských výšin. Největší dar pro nás je žít klidný láskyplný život, naplněn hojností a pohodou i zde na Matce Zemi. I přes nepřízeň počasí, která v období počátku roku, jara a rozhraní léta naši českou zemi taktéž zasáhne, ať velká voda z okolních zemí i oheň, přesto není důvod k panice. Letošní rok máte velmi dobré období pro změny pracovních činností, pokud jste nespokojení. Mnozí najdou odvahu pustit se do podnikání či spolupráce s ostatními. Máte dobré příležitosti pořízení si čehokoli do svých domovů, úprav svého bydlení či změnu, nebo k zakoupení si jakéhokoliv zařízení, které potřebujete, pro Vaše zázemí, tam kam se vracíte ke svým rodinám, k rodinnému krbu – tedy ke svým milovaným i blízkým. I ti, kteří se pohybují v nepřízni – ať různých soudních tahanic, zdržení různých projektů či nemocí, mají velkou šanci na ukončení všeho stresujícího a špatného, ale i na uzdravení. Snažte se být kreativnější a s radostí se pusťte se do čehokoliv. Samozřejmě tak jak vždy připomínám nohama na zemi. Nenechejte se odradit od lidských duší, které se Vám snaží vzít vítr z plachet, ač z důvodu závisti, samozřejmě úmyslně, nebo házením klacku pod nohy, aby jste neuspěly. Pochopte již jednou pro vždy, že jejich nepřejícnost přináší negativní energie, které je živí. Vy, kteří mně znáte, víte velmi dobře, že vždy se Vám snažím načrtnout správnou radou Vaši cestu, ať je z důvodu Vašeho duchovního růstu, či v zemské činnosti, která se dotýká Vašich životů. Přijměte bez obav a strachu všechny změny, které přicházejí a budete se divit sami z jakého důvodu, jste se nové přítomnosti obávali.

Vánoční požehnání v posvátném roce 2019.

Mí drazí.

Přijměte prosím požehnané vánoční svátky znovuzrození roku 2019 a jemné vykročení přes neonový most lásky do nového roku 2020. Nebeská i andělská říše nás doprovází na novou křišťály posetou cestu a vede nás v jemném pocitovém vnímání. Královna nebes – tedy matka celé galaxie vzácná Panna Marie, nás všechny naplňuje všudy přítomnou láskou a posílá nám nádhernou něhu, přes květy vonících růží z nebeské zahrady. Mým i Božím přáním je, aby jste v sobě rozsvítili posvátný plamen klidu, něhy i všudy přítomné lásky, kterou nám letošní rok ukázal jako zázraky každodenního dění. Otec nebeský i andělská říše nás obklopují jemným soucítěním, abychom splynuli se vším, co živé jest. V dáli zaslechnete jemnou melodii posvátných zvonů, které nám přináší posvátný čas a vysílají čisté energie do všech stran i dálek, abychom starosti odložili, lásku a čistotu mnoha krásných okamžiků v sobě posílili. Andělé nás objímají svými křídly a dodávají nám vjem nekonečné blaženosti i vážnosti si sami sebe, abychom všem i sobě poděkovali a sami sebe pochválili, neboť mnozí čistotu si neuvědomují. Přeji si, aby jsme s velkou láskou usedli k štědrovečernímu stolu, zapálili posvátnou svíci a přáli si i ty nejtajnější přání, které proudí ve všech srdcích i duší. Posvátný Ježíšův déšť vás objímá nádhernou blaženou energií soucítění, abychom své myšlenky, vyslali i všem rodinným příslušníkům, spolupracovníkům i naší drahé matce zemi, za každodenní dary. Taktéž i já vám přináším vřelé pozdravy a něžné pohlazení z dimenzionální říše duší, kteří nad námi bdí v každém okamžiku a posílají nebeskou lásku, která se zde všude nachází. Poté co odložili zemský hmotný šat a jako duše vystoupili, posvátnou září doprovází i nás i celý vesmír, neboť se všemi ostatními souzní v Boží nebeské říši.

S velkou úctou a láskou, naplněni radostí, blažeností i štěstím, vstupme do nové doby. Přijměte mé upřímné přání, které vám posílám. Vaše Jana Lysoňková – Turzová Křižanovice u Vyškova 23. 12. 2019.

S velkou úctou k Vám všem i s čistým přáním ve Vašem konání, s láskou v srdci.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova dne 5. ledna 2019