Archiv rubriky: Přednášky

Přednášky

Přednášky:

Hotel Avanti – Brno

Přednášky na rok 2021

30. 9. 2021                              16. – 20. h

28. 10. 2021                            16. – 20. h

25. 11. 2021                            16. – 20. h

Hlaste se prosím na přednášku týden dopředu na telefon: 602 562 733.

Začátek v 16.00 h, salonek bude označen. Přednáška i spolupráce mne i Vás bude po dobu tří hodin. Zde se i domluvíme na dalších setkáních, které se budou konat v dalších termínech, vždy je najdete na mých internetových stránkách. Doba trvání bude 3 hodiny, případně 4 hodiny. Bude záležet na domluvě při společné konzultaci. Naše spolupráce pro Vaše učení a další setkání může být po třech týdnech, nebo jednou za měsíc.

Přednášky pro Vaši představu budou vedeny v duchu práce Vás samých na sobě za mé pomoci a vedení. Nejdříve dané téma Vám vysvětlím, abyste si osvojili důležité cvičení i práci jak nejlépe pracovat sami na sobě. Tahle práce i informace jsou důležitou částí pro další léta Vašich životů zde na planetě Zemi, abyste se začali spojovat s dutou zemí i vesmírem – tedy nebeskou sférou. Již jsem se zmiňovala o důležitosti života ve Zlatém Kristovém věku.

1. Budeme mít možnost se naučit tvořit tolik důležité energie pro Váš život, abyste dokázali             pochopit vysokofrekvenční energie v Zlatém věku.
2. Cvičení k přijímání posvátné lásky.
3. Harmonizaci Vašeho fyzického těla.
4. Komunikaci se svým strážným andělem.
5. Komunikaci se živlovými bytostmi.
6. Přímé uvolňování centrálních kanálů přes staré čakry.
7. Přijímání dvanácti vysokofrekvenčních paprsků Boží síly, představivost v barvách za pomoci         přijímání andělů i svatých osob.
8. Vylaďování na obrazové představy.
9. Příprava na přijmutí nových čaker, Vašeho vzestupu – tedy otevření Vašich energetických             center Vašeho vzestupu za pomoci andělů i svatých osob i mé.
10. Práce na dvanácti nových čakrách, aby Vás vedli k osvícení a klidnému životu i k načerpání           energií.
11. Osobní procvičování dvanácti nových čaker, abyste se učili v jakékoliv době si pomoci.
12. Přijímání a otevírání schopností zaniklých světů, tedy i Atlanské schopnosti. Tvorba nejdříve         sami na sobě v energetické podobě a po té i ostatním lidem – tedy duším.
13. Učení Atlanských schopností – jasnocítění, jasnoslyšení, jasnovidění i jasnovědění, které                nesou mnoho podob.
14. Vysoké duchovní stupně v Zlatém věku.
15. Učení za mé pomoci v jakémkoliv čase v Zlatém věku.
16. Pomoc andělů i spolupráce a jejich tvorba v Zlatém věku.
17. Pomoc svatých osob i spolupráce a jejich tvorba v Zlatém věku.

S velkou radostí i úctou k Vám všem
Vaše Jana Lysoňková, Turzová
Dne 5. června 2017 Křižanovice u Vyškova.