Rok 2014

Co dál 2014

 

Mí Drazí!

 

S velkou láskou v srdci a s hlubokou úctou Vás všechny vždy oslovuji, kdy přichází čas, abych Vám odpověděla na otázky, které Vás trápí a nedají spát, neboť Vaše vědomí je zasaženo útrapami každodenního života, co bude následovat dál. Ráda bych vyslovila slova, abyste nezoufali i když nynější doba Vám přináší neskonalé starosti a obavy o svoje rodiny a zabezpečení.

Vstoupili jsme do meziobdobí, které následovat musí, aby se vytvořil čas, kdy zemská dimenze se opět přetváří, aby mohla přinést pro nás všechny opět své ovoce. Tak jak jsem již popisovala v mé knize nastupující události, pomalu jedna za druhou se začínají ukazovat. Nese název „Proč jsme tady 2“. Zmínila jsem se zde, že matka Země bude měnit celkové své podloží, tedy i změny části kontinentů, na kterých se bude podílet příroda sama. Popisovala jsem Vám kam musí doba dospět, aby dosáhla fázi, kdy každý stát se bude opět zamýšlet nad svou vlastní zemí, lidem, postoupností historie, svého území a přírodního bohatství. Tak jak jsem se před nějakým časem vyjadřovala k Řecku, nyní nastoupilo Rusko, které stojí před úkolem znovu obnovy. Budou se snažit zachovat si své podloží, národ a uhájit své přírodní bohatství, aby nedošlo ke ztrátě svého území a za nějakou dobu začnou přemýšlet o téhle otázce všechny státy. I my jsme si zvolili vládu, která se podílí na uhájení svobody, zachování míru a dlouho popisované demokracii. Ovšem já bych podotkla, že jen čas ukáže jestli je moudré nyní, zasahovat do chodu událostí, anebo moudře posečkat a vrátit se k myšlence k znovu vytvoření národů, tak jak celému světu náleží. Tím nechci říci, že nechápu, ale naopak soucítím s těmi, kterých se momentálně události dotýkají, neboť ekonomická forma          placení pro spoustu jednotlivců začíná být neúnosná. Těmito slovy vyjadřuji i přání, aby se vůdčí elity zamysleli nad chudými masami, protože sdílíme všichni stejnou životní pouť.

K této vzácné skutečnosti dospěli i staré zaniklé civilizace. Jsem přesvědčená, že Boží moudrost – tedy náš stvořitel, který nám dal do vínku svobodu a svobodné rozhodnutí, náš svět vede velmi moudře. Dává nám čas a prostor až sami všichni pochopíme, co jest pro nás moudré a zvolíme si tu správnou cestu, po které se máme ubírat. Po tisíciletí staří zasvěcenci prastaré moudro ctili a uchovávali vznešené ponaučení pro lidstvo. Již dříve jsem se zmiňovala o říši Mayů, ale i svobodných Zednářů i Templářů samozřejmě v bílé lóži i jiné jako např. Freud, Jung, Jana z Arku, Svatý grál a spousty ostatních. Dobře věděli, že přijde tenhle čas znovuzrození matky Země, aby se změnila, ale nezanikla. Jen hlupák by opomíjel prastará moudra, které nám ukazují vše vzácnou klenotnici pravdy a lásky, která musí opět nastoupit, až přijde ten správný čas, který se skrývá jen v nás, neboť zemská dimenze se řídí časem a prostorem. Tedy bude záležet jen na nás jestli budeme negativním duším dávat naše drahocenné energie a bez ponaučení je podporovat. Přichází čas, kdy každý z nás by měl nastoupit cestu čisté lásky, moudra a odpuštění. Pokud tohle dokážeme o to rychleji bude náš krásný svět postupovat k čistějším změnám a nám poskytne lepší, svobodnější život i budoucnost. Už se nezdráhejme moudrému pochopení a cesty vpřed. Náš milostivý stvořitel Bůh, bude nad námi držet ochrannou ruku, ale nebude zasahovat do našeho svobodného rozhodnutí.

V období ukřižování Ježíše Krista, bůh byl rozhořčen nad zpupností a chováním lidských duší, které sám stvořil. Ovšem nezapomeňme na Ježíšova moudrá slova, které vyslovil když byl ukřižován, „Otče odpusť jim, neboť nevědí co činí.“. Tím bych ráda připomněla Velikonoční znovuvzkříšení, kterým jsme nedávno prošli. Úžasná pravdivá a moudrá slova Ježíšova neskonalého milosrdenství, byla tímto vyjádřena, neboť každá duše musí svobodně, až se rozhodne, zvládnout své duchovní učení a duchovní vývoj, aby dosáhla moudrosti. Je nutné si vážit své matky Země, na kterou se neustále reinkarnujeme. Nesmíme opomíjet, že je živitelkou nejen nás duší – tedy všech lidí, ale i všeho stvoření, které na zemi existuje. Spoustu z Vás tak jak jsem se již zmiňovala, postoupilo do páté dimenze Zlatého věku, kdy jste byli obdarováni Zlatou pečetí – tedy Kristovým zlatým proudem světelné ochrany, která na Vás neustále láskyplně proudí ze zlatého Kristova poháru. Sami můžete vnímat velkou ochranu a posílení svého vědomí. Vnímám úžasnou energetickou podporu, proudící i ze zaniklých předešlých vyspělých světů, které nám podávají moudré ponaučení, neboť poznali cennou pravdu, která mohla mnohokráte zachránit jejich civilizace. Po spoustu tisíciletí hájili svatou pravdu silou, což se ukázalo, že síla bílých duší a síla černých duší vytvoří opět sílu, která se energeticky přetvoří na ego, mamon, nesoudnost a nepravost. Tím Vás upozorňují a poskytují Vám novou myšlenku, že jen oddaností, úctou, odpuštěním a láskou lze vše zvládnout čistou cestou proti, které negativní působení energií nic nezmůže. Už se nezdráhejme moudrému učení starých věků. Každý z nás svůj duchovní stupeň moudrosti, inteligence a tím by měl přispět k znovu vytvoření čistého věku našeho světa, tedy vývoje národů do budoucnosti.

Spoustu nových náhledů a poznání Vám přináším i v mé vydané další knize, „Proč jsme tady 3“. Tato kniha Vás nasměruje k přehodnocení starých karmických záležitostí a vede Vás k novému zamyšlení, jakou úlohu toho dosavadního života nesete a jaké ponaučení je Vám ukázáno do budoucnosti. Naleznete zde i odpovědi na Vaše otázky, které mnohdy proudí Vaší myslí jako poutník hledající živou vodu. Načerpejte novou čistou energii, která Vás blahodárně naplní lásky plným pohlazením, které se Vám snažím vždy ve svých dílech sdělit.

 

S velkou láskou v srdci a hlubokou úctou k Vám všem                                   

 

Vaše Jana Lysoňková.                        

 

Křižanovice u Vyškova

Dne 8. května 2014

 

 

Požehnané vánoce 2014

 

Požehnané vánoce v páté dimenzi Zlatého věku a šťastný Nový rok.

 

Přijměte prosím Bohem požehnané, lásky plné vánoce a šťastné vykročení do Nového roku 2015, který nám otevře svoji náruč, posílí nás čistou a novou energií, která Vám mnohým otevírá novou cestu.

Oslovuji Vás mí nejdražší v tomto krásném vánočním čase z mého upřímného a láskyplného srdce. A věřte, že velmi dobře chápu Vaše bolesti a mnohdy zoufání. Mým přáním je, abyste se všichni na malou chvíli zastavili a vnímali přicházející čas a nechali své vědomí prostoupit nádhernou blahodárnou energií. Dovolte sami sobě a přijměte čisté a lásky plné pohlazení, které Vás na chvíli potěší nádherným pocitem klidu a štěstí. V tomto čase již mnozí z Vás dokáží přijímat nádherné pocity a pohlazení čistých posilujících energií ze Zlatého Ježíšova poháru. Je pochopitelné, že v této nové době páté dimenze Zlatého věku je Váš pocitový instinkt natolik zasažen mnohdy bolestí, slabostí vašeho fyzického těla a ve vašem vědomí se Vám promítají mnohé bolesti až negativní myšlenky, které jsou pro mnohé z Vás někdy těžce zvladatelné. Pokaždé Vám připomínám, že je jen na Vás samotných jak se dalece necháte ovlivňovat těmito emocemi, neboť jsou součástí našich karmických životů, pozůstatků událostí, které mnohdy až příliš dlouho necháváte proudit ve svém vědomí i mysli. Mnoho z Vás již dlouhou dobu nabádám, abyste ponechali bolestivé myšlenky odplout, rozsvítili sami v sobě nádherné zlaté životadárné paprsky a více se nenechali ovlivňovat Vaší již starou ukončenou minulostí.

Přichází čas obnovy a krásného čistějšího postupování nejen v našem myšlení, ale i v novém přístupu a chování. Musíte si konečně rozlišit události, které nejsou již součástí Vašich duší a tím Vám již, nemají nadále vstupovat do Vašeho vědomí a ani životních událostí. Naopak, ale přichází čas se naučit a pochopit, že i ze špatných prožitků i událostí, lze najít poklady cenného ponaučení, protože jen tímto způsobem se duše rozvíjí, učí a pokračuje na své duchovní cestě. Je to velké pochopení a ponaučení, které nás vždy opět postaví na nohy. Od Vás mých drahých klientů mnohdy slýchám jakými problémy musíte procházet a mnohdy máte pocit jako kdyby jste chodili v jednom kruhu neustále dokola. I když musím s velkou radostí oznámit, že spoustu Vás dozrává do vyššího stupně vnímání, dokážete zvládat veškeré dění ve vlastních životech a prociťujete nádhernou energii, která na nás proudí z Kristova Zlatého poháru. Je nutné uzavřít staré myšlení, náhledy a bez obav vstoupit budoucnosti vstříc do nového věku.

Píši Vám i v mých knihách, že Matka Země se bude i nadále pročišťovat a měnit. Je nutné, aby pročistila všechny negativní oblasti a z tohoto důvodu se dějí události, které se dozvídáme. Popisovala jsem Vám změny území, propady půdy, přílivy dešťů, tedy celkové proměny naší celé země. Možná jste mně někteří hned nepochopili, ale věřte, že musíme vše přijmout z velkou pokorou, neboť Matka Země je naší živitelkou a mi všichni si jí musíme vážit, za její dary, kterými nás obdarovává. Sama si zjedná pořádek, který je nutný k obnově a zachování životadárné zemské podstaty i pro naše životy a nejen tyhle přírodní události nám ukazují cestu. Tak jak jsem se zmínila o změnách země, vojenských ohniskách i o ekonomických propadech. Ten kdo čte mé knihy, které jsem Vám dala k dispozici s možností si je objednat přes Internet, ví co bude následovat dál. Ty duše, které se ještě nezajímají o tyto události, mi je jich tím trochu líto. Věřím však, že přijde čas kdy sami pochopí, nebo díky ostatním duším, jednou taktéž na tuhle cestu se dopracují. I toto byl jeden z důvodů, kdy jsem se rozhodla za Vás kandidovat na prezidenta této krásné země, aby jste pochopili, že nic ztraceno není. Snažila jsem se i v této těžké době Vám otevřít srdce, aby jsme dokázali uhájit čistotu a lásku naší nádherné České země. Vždy a v každé důležité době, přiváděla na svět nové génie. Není tak malá, ani tak nepodstatná jak si někteří myslí. Pokud jste nepochopili, což jsem do určité míry předpokládala, že moje slova i podaná ruka nebude pro Vás okamžitě uchopitelná. Až přijde pravá chvíle, čas sám přinese drahocenné ovoce. Ovšem je pravdou, že jsme mohli nastoupit jinou fázi našich životů a vstoupit tak do událostí, které stejně později následovat budou – tím jsem myslela postoupení do koloběhu dohod, aby se ještě více nerozšiřovali nepokoje a vojenské ohniska. Mohli jsme se podílet na referendu, které by otevřelo cestu vyjednávání a byla by dána větší možnost lidu. Věřím, že tímhle počínáním by byli inspirovány i jiné země a mohlo se přistoupit k novým změnám chodu celkového Světa.

Historie nám tyto události již ukázala. V minulosti – sever proti jihu, nyní – západ proti východu. Jsem přesvědčena, že všechny duše v konečné fázi přistoupí k novému myšlení a budou si přát nastolit mír, začnou respektovat každý stát, území i jejich přírodní bohatství. Je mi možná trochu líto, že si nevážíme všech duší, které Vám dávají lásku, pochopení a přinášejí Vám nové cenné informace. Otec nebeský Vám tuhle možnost dává v každém století i dané době. Mnohdy dlouho bloumáte nad svými životy a bolestmi, ale nezamyslíte se někdy nad tím, že i těmto duším, které Vám pomáhají, někteří se snaží házet klacky pod nohy a nebo je zesměšňují. Vždy Vás nabádám, abyste nepodporovali zlo, ale naopak dejte všem andělům i Bohu najevo, že jste zmoudřeli a otevíráte svá srdce lásce a svobodě, neboť jen láska, zdraví, štěstí a vzájemné porozumění přinese našim generacím lepší svět. V této vánoční době se sami můžete přesvědčit a potěšit.. Podívejte se na rozzářené oči a úsměv našich dětí a pochopíte, že každá nový den je kouzelný a důležitý. Vždy si přeji, abychom společně kráčeli v plné síle s láskou v srdci a moudrosti v naší mysli. Tímto přijměte prosím mé skromné přání, abychom si vážili všeho co je nám drahé.

 

S hlubokou úctou a láskou v srdci

Vaše 

Jana Lysoňková

 21.12. 2014