Rok 2018

Mí drazí.

Oslovuji vás v období Zlatého Kristového věku, které nás v letošním roce 2018, doprovází pod čistou dvojkou, aby docházelo k pokračování a hlavně zklidnění bolestí vašich fyzických těl, ale i našeho vědomí. Již jsem o mnohém se vyjadřovala v mých článcích, knihách či rozhovorech, kdy spoustu vás krásných čistých lidských duší se probudilo a pociťuje změny, kterými procházíte. Vnímáte sice velmi citelně na svých fyzických tělech bolestivé záškuby některých částí, ale i vaše vědomí vám podává mnohdy matoucí informace, s kterými někdy nemůžete pohnout, neboť emoce, které vás pohltí, jsou velmi silné. Je zapotřebí zklidnit se, usmát a pochválit i odpustit sami sobě. Ti, kteří na sobě pracují, si uzavírají karmické dveře své minulosti, dokážou lépe souznít se svým fyzickým tělem, ale i se svým vědomím. Taktéž můžete přijít za mnou, abych vám pomohla zharmonizovat všechny důležité body, které nedokážete ještě vy sami. I na mých internetových stránkách máte nádherné cvičení i meditaci, které jsem vám dala k dispozici a pomůžou vám, kdy to nejvíce potřebujete. Ti, kteří navštěvují mé přednášky, se rychleji seznamují s tvorbou nové doby a prací sami na sobě i s novými informacemi, které jsou velmi důležité pro vaše uzdravení, zbavení se špatných návyků pro další léta našeho života. Pochopili jste mnozí, že silové pole – tedy rotace naší Matky Země je velmi těžká, ovšem zásadní a důležitá proměna, pro náš nový vyspělejší duchovní postup i obnovu spirituality. Bez tohoto posunu nelze pokračovat na nové cestě, neboť je důležitou součástí propojení s vesmírnou sférou, tedy s celou galaxií i s dutou zemí. Tímto je posilován náš čakrový systém. Proudy z duté země jsou součástí obnovení našeho DNA. Tímto přijímáme napojení se na prastaré krystaly posvátného moudra zaniklých předešlých světů. Poté se propojí s vesmírnou – tedy Božskou sférou, aby se naplno rozzářil nový zrod. Tohle silové pole probíhá ve vlnách. Spoustu, vás se budí, nebo nemůže spát a pociťuje nestabilitu svého fyzického těla – levé či pravé části. Lidské duše, které jsou citlivější – tedy duchovně vyzrálejší budou pociťovat tyhle vjemy ještě nějaký rok. Ty duše, které se probudily a teprve budou se probouzet z šedivého období, tyhle vjemy budou pociťovat až do roku 2024 – 2027 našeho století. Musíme pochopit, že Matka Země si musí uzavřít dlouhodobě potřísnění podloží. My jako lidské duše jsme se taktéž podíleli na celkové devastaci i vědomí a taktéž na velkém ničení živlových bytostí. Přijměme vše s láskou, buďme moudří a snažme se vytvářet pozitivní energie. Přestaňme ubližovat svému fyzickému tělu i vědomí. Dostaneme dar nového chápání, učení, tvorby nových technologií či pro nás potřebných nástrojů, abychom mohli tvořit bez jakéhokoliv znečišťování. Jako duše jsme si tuhle cestu vybrali, tudíž snažme se pokračovat a tvořme s oddaností i úctou pro všechny ostatní lidské duše. Již jsem se zmiňovala, že přichází období, kdy bychom neměli činit rozdíly mezi národy, ale všichni tvořili společně – tedy pomáhali jeden druhému. Pokud použijeme zlobu, obviňování a příkazy – vše se nám v brzké době bude vracet zpět. Nepodporujme tyhle negativní síly, které nás stahují do nízkých duchovních úrovní. Naopak, připojme se k nebeskému chóru a spolupracujme. Bude nám dána hojnost i čistota. Vy, kteří na sobě pracujete, je vidět jak získáváte čistou sílu bez pochybností i obav a nádherně vám září auretické těla. Měníte sami sebe, uzdravujete své fyzické tělo, duši i ducha. Skvělý andělští pomocníci i Otec Nebeský vás neustále doprovází. V letošním roce pocítíte svoji snahu v dobro i odpuštění. Spoustě vás lidských duší se splní spoustu přání, v které jste již možná ani nedoufali. Vysílejte pozitivní myšlení, neboť nejen myšlení, ale i moudré vaše slovo má zázračnou a léčebnou moc.

S úctou a láskou v srdci i s přáním v čisté znovuzrození

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.                                    Křižanovice u Vyškova 9. února 2018.