Texty

Přednášky pro Vaši představu jsou vedeny v duchu mého vyjádření a společné práce za mé pomoci a vedení. Témata, které vysvětluji, abyste si mohli osvojit důležitá cvičení, jak nejlépe pracovat sami na sobě v tomto vzácném duchu Zlatého Kristového Věku. Tahle práce i informace jsou vzácnou částí pro další léta Vašich životů zde na planetě Zemi, abyste mohli uzavřít dění Vašich starých životů a přijali tímto nové možnosti uzdravení i obnovení Vašeho fyzického těla spojení s dutou zemí i vesmírem – tedy nebeskou sférou.

Nyní se ponořme do přijímání i vysílání Božího vodopádu Posvátné lásky. Pro Vaše uvolnění i zklidnění Vašeho uboleného fyzického těla i vědomí. Tímto tvoříme krásné uvolnění, nás všech zde a vytváříme telepatické vysílání čisté energie všem ostatním lidským duším, které se nachází v naši Slovanské České Zemi. Pocity něžné blaženosti vysíláme i našim dětem, rodinným příslušníků, přátelům i spolupracovníkům. Všichni jsme vedeni do nebeských výšin k splynutí s Otcem Nebeským, Anděly i Svatými osobami.

Pohodlně se prosím usaďte, pomalu zavírejte oči a začněte dýchat. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Pociťujete, jak Vaše strnulé tělo se pomalu dostává do krásného stavu uvolnění. Vaše vědomí začíná vypouštět veškeré negativní myšlenky, které se nahromadily za poslední dny či hodiny. Vaše tělo začíná být uvolněné a jste vedeni k nádhernému pocitu bezpečí. Všude kolem Vás se rozlévá Posvátné nebeské světlo, které doprovází příjemný pocit zabezpečení i jistoty. Přes celé tělo Vám proudí uklidňující teplá energie. Cítíte, jak se koupete v Zlatém dešti Božího vodopádu, který z Vás omývá starou špínu negativních zážitků předešlých dnů či hodin. Otec nebeský, Andělé i Svaté osoby Vás doprovází na novou svítící cestu, která září jako neonový most. Z dáli k Vám přichází nádherná vůně květin a slyšíte jemné cinkání rolniček. Nespěchejte prosím a nechte se unášet tímto oceánem čisté a osvobozující blaženosti. V tento daný čas odevzdejte prosím všechny starosti i bolesti a zůstaňte naplněni krásnou energií. Tento pocit Vám přináší plnou náruč lásky, uklidnění i odvahy, kterou Vám nikdo nedokáže odejmout, neboť Váš pocit pohody je nyní na vysokém stupni čistého uvolnění. Poděkujte Duchu za tuhle nádhernou koupel Posvátného Božího vodopádu, která Vás zbavila všech obav, strachů i bolestí. Uzavírá Vaši minulost a vkládá Vám naději čisté přítomnosti. Otec Nebeský, Andělé i Svaté osoby všichni jsou s Vámi, abyste naplno pocítili tento přenádherný pocit štěstí. Poděkujte prosím i svému fyzickému tělu, duši i duchu za společné splynutí i souznění. Nadechněte se prosím a vydechněte. Nadechněte a vydechněte. Nadechněte a vydechněte. Pomalu otevírejte oči a začínejte se vracet do místnosti, v které se nacházíme. Vnímejte čistou blaženou energii, kterou jste naplněni a s láskou jste vyslali všem lidským duším i celé naší matce zemi. Děkuji.

 

Uzavření karmických dveří naší minulosti.

Základem našeho probuzení, je uzavření naši karmické minulosti, abychom mohli vystoupit na čistou cestu znovuzrození. Aby se v nás rozzářila velká víra, čistá síla bez jakýchkoliv pochybností, obav či strachů, které nás až doposud provázely. Bez harmonizace našich původních 7 čaker se jen pomalu a těžce budeme dostávat k vyššímu duchovnímu potenciálu spirituálního vědomí. Tohle je podmínka, aby jsme dokázali se vyladit a přijmout 12 vysokofrekvenčních pramenů – tedy paprsků Boží síly. Tímto způsobem jsme prosvěcováni, aby jsme i my, lidské duše se připojili k celému Božství a přijali vysoké vnímání moudrosti i vyspělosti zaniklé Atlantidy i všech předešlých světů. Tyhle posvátné paprsky jsou součástí změn i přeměn našeho DNA – tedy posílení i obnovení celého našeho čakrového systému, aby se staly spojnicí až do samotného nebe. Aby naše vědomí po probuzení v 5 dimenzi Zlatého Kristového Věku splynulo s vědomím naši Matky Země s Anděly, Svatými osobami i se všemi zástupci světla i s jinými světy v celé Galaxii.

Nyní si projdeme harmonizaci našich 7 čaker, které jsou základem pro náš další vývoj i práci, abychom si mohli připojit postupně všechny ostatní čakry, které jsou do budoucnosti tohoto 14 světa nutností. Uvolněte své tělo, abyste se cítili volně a pohodlně. Zavřete prosím oči, aby v této hluboké meditaci Vás nic nerušilo. Nadechněte se a vydechněte. Nadechněte se a vydechněte. Nadechněte se a vydechněte.

 1. čakra základní nám podporuje živel země. Podává nám vjem domova, zabezpečení, našeho základu. Představujme si, že stojíme nohama na zemi a vnímáme jemnou červenou barvu. S touto čakrou je prozatím propojen celý náš čakrový systém společně s Matkou Zemí, neboť nás spojuje a vylaďuje s celým fyzickým světem. Převádí vesmírné energie na zemskou dimenzi. Dodává nám sílu země, její lásku, ukotvení i trpělivost. Uvolněte prosím své dolní končetiny. Nadechněte se prosím a představujte si jak pravá i levá strana Vašeho fyzického těla splývá v jedno nádherné červené světlo v podobě srdce. Přivádí k Vám nebeskou energii a tato překrásná energie Vašeho nádechu zůstává ve Vašem těle a ukotvuje se ve Vás. Nyní začnete pomalu vydechovat a tím zbavujete své orgány bolestí, špatné vyrovnanosti pravé i levé strany. Svým nádechem vypouštíte staré negativní energie a potřísnění z míst, které jsou zasaženy ze současného života či Vaši dávné minulosti. Tímto způsobem uzavíráte karmické dveře své minulosti a vypouštíte staré bloky z části, které byly zasaženy zraněním, onemocněním či postižením. Krásné nebeské světlo, které jste přijali, přes svou základní čakru zůstává ve Vás a posunuje se do 2. čakry sakrální.
 2. čakru sakrální nám podporuje živel vody. Podává nám vjem kreativity, obnovu i vztahy. Vnímejte jemnou oranžovou barvu. Přijměte uvolnění i odplavení z Vašeho fyzického i energetického těla veškeré usazené škodlivé látky. Uvolněte prosím vše, co jest uložené v podbřišku. Nadechněte se prosím a představujte si jak pravá i levá strana Vašeho fyzického těla splývá v jedno nádherné oranžové světlo v podobě srdce. Přivádí k Vám nebeskou energii a tato překrásná energie Vašeho nádechu zůstává ve Vašem těle a ukotvuje se ve Vás. Vnímáte, jak harmonizuje Vaši transformaci Vaši osobnosti a vede Vás k čistým vyspělým duším. Posiluje Vaši vážnost i hodnotu Vás samotných. Opusťte své ego a vstupte do souznění, porozumění i lásky. Nyní začněte pomalu vydechovat a tím zbavujete své orgány poškození, které vedly až k onemocnění. Jste vedeni k ukončení neperspektivních vztahů, nedorozumění či nevážnosti si sami sebe. Tímto způsobem uzavíráte karmické dveře minulosti a vypouštíte staré bloky z částí, které jste nedokázali uzavřít v současném životě či v dávné minulosti. Krásné nebeské světlo, které jste přijali, přes svou sakrální čakru zůstává ve Vás a posunuje se do 3. čakry solar plexu.
 3. čakru solar plexu nám podporuje živel ohně. Podává nám vjem vlastní moci, kontroly i splnění všech našich přání. Vnímejte jemnou žlutou barvu. Přijměte čisté zářivé světlo i energii, která k nám přivádí plodivou aktivitu v osobním životě – tedy ve všech zemských činnostech, ale i v duchovním růstu. Splynutí Vám dodává potřebnou vitalitu fyzického těla – neboť spokojenost a klid, který se děje ve Vás se promítá do Vašeho okolí. V tomto úžasném centru probíhá veškeré zpracování i spalování. Nadechněte se a představujte si jak pravá i levá strana Vašeho fyzického těla splývá v jedno nádherné žluté světlo v podobě srdce. Přivádí k Vám nebeskou energii a tato překrásná energie Vašeho nádechu zůstává ve Vašem těle a ukotvuje se ve Vás. Váš harmonický život v pohodě a procítěné spokojenosti Vás naladí na pocit blaženosti. Vnímejte tyhle krásné okamžiky, které patří jen Vám. Nyní začněte pomalu vydechovat a tím zbavujete své fyzické tělo strnulosti. Ponechejte v něm hořet čistý teplý plamen. Tímto způsobem uzavíráte karmické dveře své minulosti a vypouštíte ublížení i zahořklost, které jste nedokázali předtím uzavřít v současném životě či v dávné minulosti. Krásné nebeské světlo, které jste přijali přes svou čakru solar plexu, zůstává ve Vás a posunuje se do 4. čakry srdeční.
 4. čakru srdeční nám podporuje živel vzduchu. Podává nám vjem léčení, obnovu i znovuzrození. Vnímejte jemně světle zelenou barvu. V tomto úžasném centru probíhá kontakt s všeobjímající nebeskou láskou. Tuhle cennost nikdy není možné ztratit. Tahle hluboká posvátnost je v celém stvoření, tedy v celé Božské sféře. Můžete částečně se oslabit, pokud by jste dovolili, Vy sami, aby Vás někdo vlastnil, stane se tak. Vnímejte tuhle čakru, jako okno do Vaší duše. Neboť je v ní ukotvena harmonie Vašeho srdce, které rozvádí drahocennou tekutinu po celém Vašem fyzickém těle, ale taktéž i nádherný vzduch do Vašich plic i všech ostatních částí, které korespondují. Nadechněte se prosím a představujte si jak pravá i levá strana Vašeho fyzického těla splývá v jedno nádherné světle zelené světlo v podobě srdce. Přivádí k Vám nebeskou energii a tato překrásná energie Vašeho nádechu zůstává ve Vašem těle a ukotvuje se ve Vás. Tento přenádherný pocit bezpečí si vždy uchováte, pokud s láskou darujete srdce půl a půl si ponecháte. Nyní začněte pomalu vydechovat a tím zbavujete své fyzické tělo veškerého ovlivnění i vlastnění, nucení či přikazování od jiných lidských duší, které si mnohdy vzali právo o Vás rozhodovat. Tímto způsobem uzavíráte karmické dveře své minulosti a vypouštíte jakékoliv ovlivňování v současném životě či v dávné minulosti. Krásné nebeské světlo, které jste přijali přes svou srdeční čakru, zůstává ve Vás a posunuje se do 5. čakry krční.
 5. krční čakra nám podává poznání éteru. Podává nám vjem komunikace, upřímnosti i pravdomluvnosti. Vnímejte jemnou světle modrou barvu. V tomto úžasném centru probíhá kontakt našeho myšlení i cítění. Vnímejte prosím, že slovo je nositel zvuku, tedy zvukové energie je doprovázena vjemy – smíchu, pláče, radosti, vzteku, ale i našich slov – tedy názorů. Tohle vše nám přináší uvědomění si všech projevů. Jak éterického, emočního, tak našeho fyzického těla. Naučme se být otevření jako nekonečný prostor a naslouchejte svému vnitřnímu dítku. Poznáte jak krásné je souznění. Lidská duše, která si dokáže přiznat slabost i chyby má nárok i právo ukázat svoji sílu. Nadechněte se prosím a představujte si jak pravá i levá strana našeho fyzického těla splývá v jedno nádherné světle modré světlo v podobě srdce. Přivádí k Vám nebeskou energii a tato energie Vašeho nádechu zůstává ve Vašem těle a ukotvuje se ve Vás. Nyní začněte pomalu vydechovat stísňující pocity prožité za delší období a uvědomte si, jak je přetváříte. Tímto způsobem uzavíráte karmické dveře své minulosti a vypouštíte veškeré strachy, obavy či pochybnosti, které Vám občas negativní lidské duše podsouvali v současném životě či v dávné minulosti. Krásné nebeské světlo, které jste přijali přes svou krční čakru, zůstává ve Vás a posunuje se do 6. čakry oka moudrosti.
 6. čakra – oko moudrosti nám přináší poznání bytí. Podává nám vjem vizí, duchovní vjemy i duchovní schopnosti. Vnímejte tmavě modrou barvu. Buďte prosím otevření k poznání vyšších duchovních sil i intelektuálních schopností. Splynutí je v rovnováze jak v duchovním principu, tak i v materiálním životě. Začněte vnímat práci s energiemi v jemnějších úrovních Vašeho vidění. Budete vedeni k udržování Božích pravidel i k úctě. Tímto se Vám materiální svět zprůhlední a stává se pro Vás zrcadlem poznání. Váš zrak, sluch i ostatní orgány se budou nastavovat na propojení s Božstvím. Nadechněte se prosím a představujte si jak pravá i levá strana Vašeho fyzického těla splývá v jedno nádherné tmavě modré světlo v podobě srdce. Přivádí k Vám nebeskou energii a tato překrásná energie Vašeho nádechu zůstává ve Vašem těle a ukotvuje se ve Vás. Nádherné zklidnění Vás povede k poznání Božské i Andělské říše a k společnému souznění. Nyní začněte pomalu vydechovat a tím se zbavujete nedůvěry, nepochopení i odmítání vidění událostí, které jste si mnohdy nechtěli nebo nemohli připustit. Tímto způsobem uzavíráte karmické dveře své minulosti a vypouštíte oceán špatných poznatků i nedorozumění v současném životě či v dávné minulosti. Krásné nebeské světlo, které jste přijali přes svou čakru oka moudrosti, zůstává ve Vás a posunuje se do 7. čakry korunní.
 7. čakra korunní nám přináší poznání čistého bytí. Podává nám vjem duchovního vidění, poznání duchovního moudra i spirituality. Vnímejte krásnou fialovou barvu. Je centrem naší dokonalosti a umožňuje propojení všech Vašich čaker ve fyzickém těle s Božským bytím. Vnímejte prosím, že hmotná forma se tím stává myšlenkovou částí celého Božství. Tohle poznání nám podává možnost chápat nejdříve myšlenky či přání svým intelektem – tedy rozumem a později poznání i důvěru i všechna přání přes svého anděla strážného, tedy svoji intuici. Nadechněte se prosím a představujte si jak pravá i levá strana Vašeho fyzického těla splývá v jedno nádherné fialové světlo v podobě srdce. Přivádí k Vám nebeskou energii a tato překrásná energie Vašeho nádechu zůstává ve Vašem těle a ukotvuje se ve Vás. Prociťujte, jak pravá hemisféra splývá v jedno vědomí s levou hemisférou Vašeho fyzického těla. Nyní začněte pomalu vydechovat a tím zbavujete své fyzické tělo i vědomí nedůvěry, obav, pochybností, rozpolcenosti, které by Vás dokázali ještě vtáhnout do nižších duchovních úrovní. Není jednoduché si udržet rozumové myšlenkové přesvědčení s intuitivním. Tímto způsobem uzavíráte karmické dveře své minulosti a přijímáte vysoké moudro. Krásné nebeské světlo, které jste přijali přes svou korunní čakru, zůstává ve Vás.

 

Nyní si přistoupíme k Posvátnému Odpuštění.

Odpouštím všem lidským duším, které mě kdy vědomě či nevědomě ovlivnili, ublížili či zranili v současném životě nebo ve všech předešlých životech. Ze svého srdce jim přináším lásku, požehnání i milost.

I já prosím za odpuštění za své konání vědomé či nevědomé od všech lidských duší, které jsem ovlivnil, ublížil či zranil v současném životě nebo ve všech předešlých životech. Prosím s láskou o požehnání i milost.

Odpouštím i já sám sobě, za vědomé či nevědomé ovlivnění, ublížení či zranění v současném životě nebo ve všech předešlých životech.

Jsem čistá, svobodná a volná lidská duše, která uzavírá karmické dveře své minulosti. Vstupuji na čistou cestu a stojím na plno ve svém znovuzrození. S láskou přeji i přijímám od všech duší Svaté požehnání i milost a taktéž přeji i posílám všem Svaté požehnání i milost.

Nyní se pomalu nadechněte a vydechněte. Začněte otevírat pomalu oči a vracejte se zpět do místnosti, v které se nacházíte. Děkuji.

 

Mým i Božím přáním je, aby jste, začali tvořit jako dětí Boží. Taktéž je to přání i Vás všech lidských duší vytvořit Nový zrod duchovního světa 5 dimenze Zlatého Kristového Věku, posvěcený Mužským Kristem Ježíšem a Ženským Kristem Máří Magdalénou i jejích společným světlem. Spojme se s touto láskou a hlubokou vírou pro naše osvícení i duchovní vzestup. Obnovme postupně celou naší krásnou Matku Zemi, aby se konečně mohla obléci do posvátného bílého pláště. V této činnosti nás podporují i všechny Andělské sféry, abychom se učili přijmout a pracovat s nimi i s paprsky Boží síly a postupně přijali nové čakry 5 dimenze Zlatého Kristového Věku, které nás povedou k splynutí s celým Božstvím.

 

 

Pokusme se chápat přínos nového znovuzrození.

Již jsem se mnohokrát zmiňovala o předešlých zaniklých světech a současném novém období Zlatého Kristového Věku v kterém se nyní nacházíme. Již v předešlých letech jsme procházeli první dimenze. Významný mezník, který s námi v konečné etapě zatřásl, byly 90. léta. 4 dimenze Zlatého Kristového Věku nás sice probudila, ale spoustu lidských duší tuhle etapu špatně pochopilo. Přijali jsme si zahalení vědomí pod závojem slibů získání svobody, možnosti cestování a finančních výdělků, aby jsme si splnili svá přání. Tato doba přinesla svá uvědomění, že žijeme v hmotném světě, kdy i peníze jsou jen energie, tedy zde na hmotné planetě zemi platí jako oběživo. Ovšem zahmotnění nám uzavřelo vědomí v duchovní fázi. Pomalým obdobím se některé vyspělejší duše najednou začali probouzet, ale pocítili, že se jim vytratilo intuitivní vnímání a namísto uchování si vysoké duchovní vyspělosti počali upadat pod tíhou ovlivnění jiných duší do nižších duchovních úrovní. Spiritualita byla až natolik ponížena, že muži byli natvrdo postaveni do role zabezpečovatelů rodin a ženy jako udržovatelky a strážkyně krbu. Namísto toho, aby se vzájemně doplňovali a ctili, aby nikdo nikoho neomezoval, ale ani nezbavoval své svobody. Tímto začalo vznikat soupeření a začala váznout mezi všemi komunikace. Až v této době, kdy některé lidské duše téměř bez sil, unavené, utahané každodenním spěchem a potřísněné mnoha nemocemi, bez drahocenné energie si uvědomujete, jak jste upadli a vybočili ze správné cesty, kterou jste si jako duše zvolili. Bůh i andělé nám však umožnili, aby jste se probudili a začali vše napravovat a začali srovnávat do normálního každodenního chodu. Máme možnost dokončit karmické prohřešky své minulosti či celých generačních rodů. Že jsme si svým nemoudrým počínáním ještě mnohé zapříčinili a přispěli, k navršení překážek nemusím ani zdůrazňovat. Važme si konečně šance vstupu do Zlatého Kristového Věku a přijměme vše s otevřenou náručí. Uvědomme si, že Matka Země se již pročišťuje sama a nebude čekat, až se rozhodneme a přiložíme ruku k dílu. Ovšem je zapotřebí připojit se a přidat naše čisté myšlení, abychom ukázali, že si zasloužíme být tvořitele nové doby – tedy budoucnosti. Uvědomme si, že v tomto životě máme šanci, jako kdyby jsme žili dva životy v jednom. Přijměte vysokou duchovní moudrost a ukažte, že si danou šanci zasloužíte. Uzavřete dveře naší minulosti a vystupme do čisté přítomnosti i budoucnosti. Tak jak vždy připomínám, Bůh nás stvořil, miluje nás, očekává naši pokoru, miluje naše modlitby, ale očekává naše činy. Dostali jsme do vínku svobodnou vůli i svobodné rozhodnutí, ale je třeba se naučit sami za sebe nést zodpovědnost. Vše moudře zvažujme, rozhodujme ctnostně, s pokorou a láskou v srdci. Ukažme, že repektujeme moudrost i poučení předešlých zaniklých světů. Připojme se k duté zemi, která se otevírá v cenné spolupráci s námi a podává nám vysoké učení, které koresponduje s celým vesmírem. Připojme s láskou i svoje fyzické tělo, duši i ducha, které musí splynout v jeden celek. Připojme se k nebeskému chóru a spolupracujme s celým vesmírem. Neboť Andělé i Svaté osoby očekávají, až je oslovíme. Ukažme, že chceme se stát součástí Vesmíru, neboť chceme tvořit čistou a novou budoucnost. Naše vysoké duchovní vyspění bude poté dosahovat až k samotnému vrcholu. Vytvoříme spolupráci se sférou jak zemských Živlových bytostí pro obnovu a pomoc naši Matky Země. Tím přijmeme i ctnostné láskyplné poselství, která nám byla předkládána i v dávné minulosti. Musím podotknout, že tahle cesta není jednoduchá, ale jediná možná. Pokud otevřeme náruč, začneme tvořit 5 dimenzi Zlatého Kristového Věku. Změní se naše myšlení a máme možnost získat cenné schopnosti předešlých zaniklých světů. To jest vysokou duchovní moudrost, jasnocítění, jasnovidění, jasnoslyšení a jasnovědění. Tím pro Vás nebude problém komunikace se svým strážným andělem či s ostatními. Postupem práce na sobě se rozvinete do takové vysoké duchovní vyspělosti, že se můžete pomalu stát postupem času všudypřítomné duše, kterým se naplno otevře pravá hemisféra i levá hemisféra a dokážete tvořit i zázraky. Tento dar ovšem obdrží jen vysoce vyspělé bílé lidské duše, které cestu přijímají s otevřenou náručí i srdcem. Nepodivujte se nad tím, že některé lidské duše se teprve probouzejí a některé teprve budou se probouzet. Ovšem pokud se nevydají byť i později na cestu obnovy a Znovuzrození obávám se, že postupem let budou z Matky Země odcházet. Vy všichni ostatní se snažte prosím pomáhat jeden druhému, propojte své duchovní síly i vědomosti a spolupracujte. Máte již v sobě dar hluboké víry i lásky a drahocenné energie. Moudře vydávejte své drahocenné energie. Tak jak připomínám, pracujte s rozvahou, trpělivostí i ctností. Půl srdce si ponechejte a půl srdce dejte. Jste povinni ne se rozdat, máme pomoci všem ostatním lidským duším, ale chránit se před negativními lidskými dušemi. Neboť tak jak jste mnozí poznali, zneužívají velmi rádi a některé lidské duše to ani netuší. Je nutné pro Vaši ochranu v současné době dávat jen půl. Aby jste nebyli stahováni a zneužívání do nižších duchovních úrovní. Je nutné přijmout a vzít si za vlastní Posvátnou lásku, neboť Vás povede k zbavení se všech negací, bloků, strachů i emocí. Taktéž je nutná i harmonizace Vašich čaker, aby jste dokázali přijmout nutný přechod ze 7 čaker na 12 čaker. Ovšem nejdříve pochopení 12 paprsků Boží síly. Neboť momentální rotace, kterou naše matka Země prochází je důležitou částí obnovy i našeho DNA, ale i přijmutí těchto vysokofrekvenčních 12 pramenů Boží síly jak pro nás tak pro ni samotnou. Naše fyzické tělo musí splynout s dutou zemí, s naší duší, duchem i vesmírnou sférou. Bůh stvořil vše o Lásce, tudíž je zapotřebí přijmout harmonii i rovnováhu jak Mužského Krista Ježíše, tak Ženského Krista Máří Magdalénu. V tomto období setrvávají pod vysokou duchovní výškou 8 T a podílí se v Mezigalaktické radě, aby dali duším rozhřešení. Přijměte vysokou duchovní vibraci energií a můžete konat s čistým svědomím i zázraky. Byli jsme stvořeni, ale očekává se od nás, že se staneme opět tvořiteli. Pokusme se věřit jeden druhému a pochopíme důvěru Boha, kterou do nás vkládá. Když milujete Andělskou a Boží láskou pamatujte si, že plníte i úkol své duše. Vaše zvuková rezonance – slova i myšlenky uvádějí do chodu krystaly staré zaniklé Atlantidy, ale i všech ostatních světů a tím přijímáte jejich sílu za pomocí Andělů i Svatých osob. Tímto s láskou tvoříte Nový svět. Uvědomte si, že jsme vstoupili do Zlatého Kristového Věku tohoto 21. století, který nám poskytuje svobodu, moudrost a lásku, znovuzrození – neboť je obdobím svobodného věku Vodnáře. Stojíme na prahu probuzení i obnovy, ale tak jak sledujete, záleží na nás, jak se rozhodneme a jak budeme pokračovat zde na Matce Zemi.

 

 

Paprsky Boží síly

Paprsky Boží síly jsou vysokofrekvenční prameny Boží síly. Tímto způsobem jsme prosvěcováni, abychom vše zharmonizovali jak mužskou část – tak ženskou část, abychom splynuli v lásce jako duše. Velmi důležitou částí je přijmutí posvátného ženství, které jsem Vám zobrazovala jako spojnici dvou pólu. Přijměte plod této společné nebeské lásky v pokračovateli nás všech posvátné Dítě Grálu Johanku – jako bílou Lunu – tedy ve Vašich představách bílý zářící měsíc. Je to základní kámen, abychom se propojili a dokázali se nechat prosvítit posvátnými krystaly vysoké moudrosti i vyspělosti, zaniklé Atlantidy i předešlých světů. Tohle vysoké vědomí i vysoké duchovní schopnosti celého spojení si musíme uvědomit a važme si, že jsme všichni součástí celého stvoření. Již jsem se zmiňovala, že i tyhle paprsky Boží síly jsou součástí změn i přeměn našeho DNA – tedy posílení a otevření celého našeho čakrového systému, aby se staly spojnicí až do samotného nebe. Neboť naše vědomí po probuzení naplno splyne s Anděly, Svatými osobami i se všemi zástupci světla.

 

 1. paprsek září červenou barvou. Podává nám vznešené učení o používání a práci s Boží vůlí, abychom mohli vysoce duchovně vyspět a stát se moudrými tvořiteli. Mnohokráte zmiňuji, jak velkou důvěru do nás Otec nebeský vložil. Stvořil nás a očekává, že se postupně i z nás stanou tvořitelé. Jsme moudře vedeni nejdříve k práci a k tvorbě sami na sobě a později tvorbou kolem nás do prostoru. Abychom dospěli až k posvátné moudrousti a dokázali se propojit s nebeskou sférou. Na tomto paprsku nám napomáhá archanděl Michael s aspektem modrého světla. Nádherný pocit tepla Vás zaplaví, když vstoupíte do tohoto spojení, neboť má ohnivého a spravedlivého ducha. Je vůdcem armády nebes. Vede nás na ctnostnou cestu k odpuštění negativního smýšlení, aby v nás posílil sílu zbavit se nízkých negativních energií. Od samotného počátku nás provází a inspiruje, aby jsme vše konali na čisté vyšší duchovní úrovni. V současné době vše prosvětluje, abychom dokázali tvořit v řádu 5 dimenze Zlatého Kristového věku. Učí nás přehodnocovat všechny myšlenky i názory našeho konání. Může se Vám zdát, že najednou se začínáte dívat na veškeré životní záležitosti jiným způsobem. Vede nás, abychom bez obav a v lásce činili změny ve svých životech, nebáli se a pracovali na zvýšení své vnitřní síly, zodpovědnosti i jistoty. Za nějakou dobu se Vám, bude zdát, že jinak přemýšlíte i konáte. Mnohé lidské duše se začnou pozastavovat nad tím, že jste jistější a odhodlanější jako v předešlých letech. Archanděl Michael vždy Vás ochrání svým zářivým světelným mečem, pokud se k Vám bude někdo chovat sobecky či nadřazeně. Pokud bude zapotřebí, vždy pocítíte jeho ochranu jeho světelného štítu, kterým Vás chrání. Jakmile zvýšíte duchovně své frekvence, budete vnímat nádhernou světelnou ochranu modrého světla.

2.paprsek září světle žlutou barvou. Povede nás k velké moudrosti – tedy k vysokému intelektu, abychom konali ve svaté pravdě. Vždy budete podpořeni k čistému a upřímnému vyjadřování a zvládnete jakoukoliv provokaci nízkých lidských duší. Povede Vás tak k uchování si čistoty jak ve všech životních vyjádřeních i činech. Začněte mluvit upřímně, čistě bez emocí nebo případných rozpaků. Na tomto paprsku nám pomáhá archanděl Jofiel s aspektem světle žlutého světla. Pomůže nám zpomalit a uvědomit si všechnu krásu v nás i kolem nás. Budeme klidnější i soucitnější, abychom vnímali novou cestu a vnímali vše i duchovním zrakem. Prosvítí v nás jasnovidění, aby jsme se k této nádherné ctnosti připojili a přidávali k němu i naše čisté smýšlení. Uvědomme si, že nebeským přáním je, aby jsme se učili splynout s Duchem Země. Tímto způsobem se i Vaše přání či sny budou uskutečňovat rychleji a dostanou reálnější podobu. Poté budete oceňovat každodenní zázraky našeho života. Budete přijímat poznání každičkého okamžiku. Archanděl Jofiel Vás povede k procesu našeho vzestupu, abychom se nezastavovali, ale pracovali na vyšším uvědomění. Podílí se na aktivaci a napojení nás, i když zatím pracujeme v současné době na uzavření karmických záležitostí. Neboť moudro a práce sami na sobě nám je posíláno od všech andělů z celého Božství. Uvědomme si, že všechno osvícené poznání nám archanděl Jofiel podává v takovém rozsahu našeho duchovního postupu, ale samozřejmě respektuje to, co jsme schopni prozatím zvládnout. Zde můžete vnímat jeho posvátnou moudrost neboť pokud některá lidská duše se bude chovat bezohledně dodá nám tolik světla a vyšší duchovní moudrosti, aby jste dokázali se povznést nad jakékoliv špatné chování. Přeje si, aby tohle osvícení jste vysílali i této lidské duši, aby mohla postupem času zmírnit svůj postoj. Pomáhá nám, abychom z duchovní úrovně si vzali motivaci a odstranili jakékoliv věci, záležitosti či zbytečné vydávání energií, které by zasahovaly do Vašeho fyzického života, nebo Vašeho duchovního růstu.

 1. paprsek září zlatožlutou barvou. Provází Vás ve všech myšlenkách i vidění čistou inteligencí. Budete vedeni k moudrému smýšlení, tvoření ve všech životních činnostech i k čistému jednání. Tento paprsek ve Vás rozsvítí vnímavost, aby jste dokázali vidět veškerá potřísněná a šedivá místa, které jsou obaleny negativními vlivy. Povede Vás, aby jste svoji čistou představivostí prosvítili vše, co bude ve Vašich silách. Přesvědčíte se, že dokážete svoji láskou přinášet blahodárné čisté energie obnovy i zrodu. Na tomto paprsku nám pomáhá archanděl Chamuel. On sám je archandělem čistého znovuzrození, krásné obnovy i čisté lásky s aspektem růžového světla. Je moudrým i mocným vůdcem v hierarchii andělů. Vždy Vám pomůže udržet si zářivé světlo v sobě, tak jako kolem Vás, aby jsme zbytečně neupadali do nižších duchovních úrovní. Pod jeho září Vaše myšlenky i představy budou láskyplné a všechny skutky povedou k čistému jednání. Neboť tento archanděl nikdy nedovolí, aby Vás napadali negativní myšlenky či negativní vysílání tedy vlivy, které by Vás ovlivňovali. Pomůže Vám prosvítit i osvětlit veškeré nedorozumění v jakékoliv fázi Vašeho života. Archanděl Chamuel napomáhá nám vše si uvědomovat do detailu a konat již pro nejvyšší dobro, neboť za jeho pomoci překonáme jakékoliv nástrahy ega. Přeje si, aby vše kolem nás vedlo k spojení s Božím světlem i jednotou, neboť jen tak může zavládnout v nás i ve Všech kolem nás klid a souznění. Snažme se uzdravit veškeré pozůstatky starého myšlení, které proudí s předešlých reinkarnací. Archanděl Chamuel nám bude vštěpovat, abychom se nechali pročistit Zlatým Kristovým Světlem. Nebo tím se posouváme vpřed k vyššímu vibračnímu poli. Odpustíte sami sobě a uvolní se ve Vás veškeré bloky Vaši nedokonalosti. Neboť tyhle pocity Vás mnohdy doprovázely dlouhé věky. Naučme se v sobě pociťovat Kristovu lásku a povede Vás k vyzařování Vaší síly i čistoty, což bude napomáhat i všem ostatním lidským duším. Tímto způsobem budou osvíceni všichni, s kterými jste i nejste momentálně v kontaktu, ale jako lidské duše patříte k sobě. Tím dobro se stane skutečností, neboť nastoupí společné splynutí. Tohle světlo uvědomění přinese vnitřní mír v nás i ve všech lidských duších.
 2. paprsek září ametystovou barvou, ale spoustu Vás citlivých jemných lidských duší ho dokáže vnímat pod zářivou krásnou bílou barvou. Tento paprsek bude doprovázet Vaše myšlenkové pochody, tak jako veškeré činnosti či konání. Vše se rozzáří moudrostí a dokončí se v kladném souladu i jednotě. Veškeré činnosti budou vedeny k souznění a vzájemnému porozumění. Přináší Vám klid, trpělivost, ctnost i pokoru. Pomáhá Vám vše vidět i hodnotit správně, aby jsme již nečinili žádné zbytečné chyby, které by se promítaly do dalších reinkarnací nebo jakéhokoliv ukvapeného jednání, které by bylo zbytečné. Mohlo by se stát, že ještě v tomto životě, by jsme si mohli nerozvážností sami sobě i jiným uštědřit nové rány či poškození, které by jsme později museli napravovat. Na tomto paprsku nám pomáhá archanděl Gabriel. Já jej vnímám jako nádherného anděla v ženské podobě s aspektem zlatobílého světla. Přináší velkou obnovu i světlo, aby se vše rozzářilo posvátným Božím světlem. S velkou láskou Vám přináší správné chápání osvíceného duchovního učení. Pomáhá Vám, aby Vaše sdělení jak ústní či písemné mělo léčivé účinky. Velmi dobře vnímá naše duše a podporuje v nás tvůrčí vyjádření. Archanděl Gabriel přináší vyšší formu čistoty i soucítění se všemi jak lidskými dušemi, tak s celým Božstvím i s naší Matkou Zemí. Pokud nemáte vše zpracované a nejste si jisti, že další životní rozhodnutí bude pro Vás to správné, posečkejte. Neboť již jste zažili mnohé zklamání a spolupracujete s Archandělem Gabrielem. Povede Vás nejjednodušší cestou k pravému konání či práci a zařadí do Vašeho vidění nejsprávnější rozhodnutí, aby jste korespondovali s čistotou Kristového světla. Budete vedeni k správnému rozhodnutí, které tento archanděl oddělí od emocí, které by Vás ovlivňovali. Dokážete tak svou vrozenou inteligenci využít pro inspiraci i motivaci sami sebe i všech ostatních lidských duší. Budete tak konat ve jménu vyššího dobra. Začnou Vás oslovovat úžasné myšlenky a tím můžete být pro ostatní lidské duše prospěšní. Přidáte se na cestu Božího vedení.
 3. paprsek září oranžovou barvou. Bude Vás provázet i osvětlovat Vám nové duchovní nauky a povede Vás intuitivním myšlením k nové tvorbě různých nových technologií, které budou prospěšné i v budoucnosti. Neboť velmi rád se připojí ke každé lidské duši a velmi dobře zná každého z nás,naše myšlenkové pochody,kvality v nejlepší pracovní činnosti, kterou daná lidská duše oplývá a nejlépe chápe. Naučíte se nejen správně tvořit veškeré vynálezy, ale i přesně propracovávat různé nové myšlenky, nápady, případně pomocné nástroje tak, aby byly ku prospěchu všech lidských duší a aby sloužily pro rozvoj celého zemského světa – tedy pro celé stvoření. Pomáhá nám vše vytvořit v nejlepší prosperitě archanděl Rafael s aspektem smaragdově zeleného světla. Pokuste se vnímat jeho nádherné paprsky, kterými Vám prosvěcuje nové příležitosti veškeré tvorby. Neboť není jen skvělý léčitel, ale i obnovitel všeho co jest potřísněné nebo zasažené špínou a negací minulosti. Osvítí paprsky příležitostí jak ve Vašem vědomí – tedy ve Vaši intuici, tak i případné nové náměty či oblasti, kde můžete vytvořit obnovu v různých oborech pro dobro všech. Tím mění nejen naše duchovní učení, ale i naši duši i ducha. Archanděl Rafael Vás povede k vytváření jednoty, chápání všech ostatních lidských duší a k hojnosti. Povede nás k správnému konání, abychom se navrátili k myšlenkám moudra hojnosti, ale taktéž nám myšlenkově dodá správné nakládání s celou naší matkou zemí. Když se naučíme souznít se vším co potřebujeme v našem fyzickém životě k přežití a co jest důležité pro obnovu a prospěch všech, jak přírody, tak lidských duší, zvýší se i naše frekvence k rychlejšímu pročištění. Tím se bude obnovovat i zvyšovat kvalita a velmi pozitivně bude vše vzrůstat. To co jsme vše poničili nesprávným zpracováním, se začne obnovovat pro prospěch celé naší planety i naší každodenní potřeby. Tak jak nám napomáhá s léčením našeho fyzického těla i duše. Archanděl Rafael tak napomáhá i s léčením všeho co jest pro naše životy velmi důležité a hlavně prospěšné. Pokud vstoupíte do spolupráce s archandělem Rafaelem a budete si to přát, urychlí Vaši schopnost regenerace fyzického těla, ale i Vaši potřísněné duše. Samozřejmě musíte mít dokončené negativní či špatné smýšlení a snažit se v této spolupráci přemýšlet klidně i pozitivně.
 4. paprsek září indigovou barvou. Provází nás na cestě, abychom měli pevně ukotvenou lásku, ctnost, oddanost, pokoru i trpělivost. Nejdříve je vše nutné vnímat svým vlastním vědomím a chápáním sami v sobě. A později se je učit vysílat všem ostatním lidským duším. Do celého vědomí i srdce přijmout tyhle ctnostné a vzácné schopnosti. V této fázi Vás prosvěcuje Žena Sluncem Oděná – vzácná Panna Marie, která miluje vše neskonalou láskou. Přijměte prosím její krásnou podporu, neboť ji posílá celému stvoření. Vždy podpoří Vaše čisté úmysly a vede Vás s laskavým srdcem k důvěře i obětavosti. Přeje si, aby jste si vážili sami sebe neboť jen za těchto pocitů dokážete tyhle nádherné energie lásky a světla vysílat a předávat všem ostatním lidským duším. Na tomto paprsku nám napomáhá i archanděl Uriel zlatopurpurovým světlem. Vede Vás k poznání čisté spirituality – tedy poznání čisté Božské magie. Chrání naše fyzické tělo, ale i naši mysl, aby vše zůstalo v harmonii i rovnováze. Aby všude zavládl klid, pohoda, mír i soulad. Archanděl Uriel pracuje na rozpuštění nižších frekvencích, lidských duší. Pomáhá nám zbavit se všeho, co nás spoutává, abychom dosáhli své dokonalosti, víry, svobody i štěstí. Pomáhá nám pochopit naší dokonalost, neboť každá lidská duše nese vysoké energie moci i síly. Připomíná nám, abychom schopnosti nejen v sobě opět obnovili, ale i moudro předávali ostatním lidským duším. Vždy nás podporuje v čistých energiích k posvátnému konání. Taktéž jste jistě mohli postřehnout, že v této době naše obavy, strachy, které mnohdy ještě přijímáme, z našeho okolí nás dokážou stahovat do nižších úrovní. Naučte se spolupracovat s archandělem Urielem, neboť zvýší naše frekvence světla, klidu i pohody. Bude stát při Vás, aby jste nepříjimali špatné emoce a obavy, ale naopak uchovali si nadhled a lásku. Což je pochopitelné, že v této rychlé rozvíjející době je velmi těžké. Taktéž bych velmi ráda, abyste se jako děti uchýlili k Panně Marii neboť její láska je obsažena v nás ve všech duších. Svými proudy z jejího srdce plyne nekonečné milosrdenství i posvátnost – tedy nekonečné dobrodiní pro všechny stejně. Pro všechny duše bytosti – tedy pro vše co existuje a nejen na naší matce zemi, ale v celé Galaxii. Pokud dáme najevo naše přání všem, přispěchá na pomoc a povede Vás vždy správnou cestou.
 5. paprsek září fialovou barvou, aby jste se začali vylaďovat na frekvence dávných časů – tedy i předešlých zániků civilizací , ale hlavně na nádherné zářící krystaly nekonečného moudra a posvátnosti, které nás prosvěcují. Přijměte s otevřeným srdcem i myslí světlo nekonečného posvátného moudra, které z nás odvádí zlobu i vztek, aby jsme byli naplněni souzněním i bezpečím. Tento paprsek nás vede s láskou přijímáním a vnímání naší intuice, k samo léčitelským schopnostem, abychom dokázali se spojit se zákony celého stvoření. Na tomto paprsku nám napomáhá archanděl Zadkiel pomocí fialového světla čistého osvícení. Vede nás k poznání i posílení celého našeho čakrového systému – tedy k transformaci k poznání nadsmyslového vnímání, neboť je to skvělý duchovní profesor. Otevírá nám ušní čakry, aby jsme dokázali slyšet nejdříve zemské bytosti a hlavně hlas nebes. Abychom dlouhý čas nesetrvávali v minulých již nepotřebných situacích, neboť velmi dobře ví, že nás hluboce zasáhly. Vede nás k uzavření starých dveří naší minulosti. Vkládá nám nádhernou myšlenku – vykroč a nech se vést čistou cestou světla. Archanděl Zadkiel nám dodává odvahu, abychom se neobávali nových poznání a poskytuje nám velkou pomoc v alchymistické práci. Přesto, že jsme v dávných dobách dostali vše co bylo pro nás lidské duše potřebné, opět nás vede k nadsmylovému chápání ke všem zákonitostem. Jeho pomocí i přáním je abychom se připojili k spolupráci a zahrnuje nás nekonečnou moudrostí všech zákonitostí, které jsme svým zahmotněním ztratili. Svým učením nás povede k obnově všeho, abychom vstoupili do Zlatého Věku osvícení. Bude se s námi podílet na přeměně všeho, co jest důležité pro naši Matku Zemi, ale i pro prospěch celé Galaxie. Vše prosvítí svým fialovým plamenem, aby z nás i v místech kde žijeme, se rozpustily všechny staré zhuštěné negativní energie. Neboť tímto jeho plamenem všude a všemu zvýší frekvenci Božského světla, aby proces ve všem správně pokračoval. Přeje si, abychom všichni pokračovali, nezastavovali se a mohli se ctnostně připojit ke všem ostatním. To znamená nejen mezi sebou, ale v celém Božství.
 6. paprsek září modrou i zlatou barvou. Učí nás taktéž naladit se na staré časy, z důvodu abychom začali přehodnocovat, co ještě v našem životě prozatím funguje a co již nám nic nepřináší. Vede nás k přijmutí nových čistých energií, abychom obnovili veškeré záležitosti v našich životech. Snažme se přehodnotit vše, ale hlavně moudře a s rozvahou tvořme nové přínosné období. Tento paprsek nám přináší nové světlo tak jako mužský Kristu Ježíš, který nejen,že pomáhá i ochraňuje nás Zlatým deštěm se Zlatého poháru jeho ctnostné ochrany. Máme vnímat i jeho čisté poselství, abychom byli moudří, ale nepoddávali se žádné nízkosti. Máme čistě bez obav pokračovat do nového období. Podává nám lásku, vědomosti i ochranu s velkou čistotou, abychom se dopracovali k vidění Boží moudrosti. Napomáhá nám i archanděl Butyalil který udržuje vesmírné proudy. Přijměme s láskou všechny pomocníky i sami sebe jako ctnostné a čisté duše, neboť takoví ve skutečnosti jsme. Neopomíjejme pravdu a moudrost, kterou Otec Nebeský i Ježíš do nás vložili. Zlatý Kristův Věk i mužský Kristus Ježíš nás posvátně vede k probuzení a k vysokému osvícení. Tak jak jsem se zmiňovala, že s láskou k nám vysílá osvícené světlo. Jeho proudící Zlatý déšť nám všem odemyká zasažené vědomí i fyzické tělo. Abychom otevřeli své srdce a vyspěli do Zlatého Věku, který nám otevřel svoji náruč. Jeho posvátné světlo nás vede do posvátného období vážnosti a společné cesty nás všech lidských duší i světů do budoucích časů, které budou pro nás posvátným domovem. Tak jako archanděl Butyalil, který prosvěcuje a spolupracuje s celým vesmírem. Taktéž jako všichni ostatní nám dodávají poznání vlastních hodnot osobnosti i duše. Jeho světelný proud prozáří Vaše okolí i nás neboť zatím v této době nedokážeme znát svoji pravou hodnotu – tedy cenu. Tento vesmírný archanděl nás všechny vede cestou lásky, aby náš vzestup splynul s Boží vůlí. Pokud vstoupíte s ním do spojení nabije Vaše buňky svoji energií.
 7. paprsek září sytě žlutou barvou. Pomáhá nám zpracovat všechny staré myšlenky, které občas vstoupí do našeho vědomí a dokážou nás ovlivňovat i brzdit v uzavření naši minulosti. Tento paprsek nám pomůže veškeré informace přehodnotit, přinese nám čistější vidění všech událostí, abychom dokázali vše přehodnotit ze všech stran i úhlů. Tím dokážeme dát odpuštění všem událostem i situacím, které v nás vyvolaly nepříjemné emoce. Vše uzavřete, neboť již nemá pro Vás žádný význam. Na tomto paprsku se podílí velkým významem poznání Serafína, Metatron i Máří Magdaléna.Tento ženský Kristus se zářící křišťálovou korunou nám napomáhá, aby naše korunní centrum se propojilo se všemi ostatními anděly. Povede naše duchovní vnímání i smyslové myšlení k propojení s jednotou i celým Božstvím. Naše myšlenkové pochody i vidění bude dostávat novou podobu. Nejdříve Vás zaplaví zvláštní pocit, ale později novou tvorbu přijmete jako svoji součást.Archanděl Serafína je taktéž vesmírný anděl který udržuje veškeré souvislosti čistoty lahodnou písní – tedy tóny.Vyspělým duším vždy se přibližuje a je nápomocná, ale opět samozřejmě musíme vstoupit do společné spolupráce. Pomůže vám uskutečnit jakýkoliv plán a podpoří Vás čistou energií, ale samozřejmě musí být myšlen v nejvyšším dobru a pro prospěch všech.Patří k andělům Serafínům a pomáhá Vám stát se mistrem celého našeho tvoření.Archanděl Metatron společně s ní i se spoustou ostatních andělů Vám pomáhá otevřít Vaše čakry, aby byly naplno otevřeny i prosvíceny a Vy pocítili i rozpoznali sílu i čistotu své energie.Neboť v této době vzestupu prozatím je Vaše fyzické tělo nezharmonizované tudíž prochází zasažením a osvícením 3 až 4 dimenzionálním postupem.Máří Magdaléna jako ženský Kristus, která tak jako mužský Kristus Ježíš posvátně prosvěcuje naše procitnutí, uvědomění a něžné pocity bez obav i strachů, tak jako činili vždy i v dávných dobách, neboť jejich čisté poselství vždy byly posvátné.Přináší nejen Božské světlo, ale taktéž světlo z celého zdroje, které je požehnáním a plné čisté blaženosti bez jakéhokoliv omezení.Jen stačí otevřít své srdce i vědomí a přijmout nekonečnou lásku a společně splynout.
 8. paprsek září citrínovou barvou. Tento blahodárný paprsek přivádí na matku zemi čisté vesmírné energie a dodává nám sílu je vnímat i procítit. Vede nás k změnám našeho smýšlení, abychom náš život vnímaly jako smysluplnou vzácnost a nejen část, který zde jako lidské duše máme prožít. Vzácnost uvědomění si sami sebe, ale i všech činností, které vykonáváme, uvědomění si každodenních prožitků má sehrát v našem životě radost, pohodu, porozumění i spokojenost. Neboť krása prožitého času v radosti nám změní celkový náhled i smysl pokračování a hlavně vážností nás všech lidských duší v tuto dobu. Napomáhá nám na něm i archanděl Sandalfon s aspektem černého i bílého světla neboť je stvořen i spojen z obou pólů. Nový zrod – tedy naše Znovuzrození přináší obnovu všeho. Aby vše špatné i potřísněné bylo ukončeno i uzavřeno. Posvátnost a čistou přeměnu tohoto paprsku nám přináší i poselství Dítě Grálu Johanka, jako pokračování i obnovu nás všech lidských duší neboť jsme všichni pokračovatelé – tedy děti Boží. Tento paprsek změn i přeměn nás vede k metafyzickému chápání i učení – celého dění i působení energií. I z tohoto nám pomáhá archanděl Sandalfon jako expresní kurýr celého přenosu, abychom pochopili celkový předěl všech událostí i změn. Taktéž posvátné Dítě Grálu, obou svých svatých rodičů, tak jako Otce Stvořitele nám připomíná krásnou obnovu i postup do Zlatého Kristového Věku. Tak jak jsem se již zmiňovala, že celé Božství se podílí na našem znovuzrození i postupu k vysoce vyspělému duchovnímu poznání i moudru. Změny i přeměny, které je zapotřebí dosáhnout budou zaplavovat i očišťovat všechny lidské duše, ale i vše živé co stvořené jest. Na této fázi se velmi kladně podílí a je nám nápomocen i archanděl Sandalfon, který svojí výsostnou posvátností ochraňuje pradávné moudro všech krystalů v duté zemi ze zaniklé Atlantidy, ale i všech předešlých světů. Chrání veškeré proudění i moudro až do doby, než budeme spirituálně natolik vyspělé lidské duše, abychom dokázali splývat s andělskou říší telepatickou formou. Symbolem archanděla Sandalfona je nejen chránit krystaly v duté zemi, ale i udržovat rovnováhu posvátného mužství i ženství, tedy obou pólů celého stvoření. Přináší i ochraňuje všechny vzácné dary od Otce Nebes i celé Galaxie.
 9. paprsek září smaragdově zelenou barvou. Otevírá nám bránu nejvyšší duchovnosti, abychom dokázali se naladit na vyšší Božské energie a naplno se do nich ponořit. Když začneme pracovat vědomě na krásných čistých představách, uvolnění, budeme v klidu i harmonii. Naplno se v nás rozzáří plamen čistého přání i konání a láskyplného přijetí všeho co jest pro nás důležité. Na tomto paprsku nás vylaďuje archanděl Rafael – léčitel i obnovitel, společně s Dítětem Grálu Johankou. Moudře nás vedou k čistému naladění a společnému propojení s celým stvořením. Taktéž společně s nimi nás provází i archanděl Christiel nádherným bílým zářivým světlem. Neboť jeho čistou náplní je propojit a provázat celý vesmír, tedy veškeré dění i chod společně s matkou zemí. Čistou září spojují všichni společně čisté proudění energií přes nás – lidské duše i kolem nás do prostoru. Aby se v konečné sféře vše spojilo v jeden čistý celek společně s krystaly v duté zemi.Pokuste se vnímat nové vysílané signály, které se v nás začínají promítat. Tímto způsobem budeme přijímat nové vidění, které jsme v předešlých dobách nedokázali ani zaregistrovat. Archanděl Rafael obnovitel překrásných posvátných pramenů Božské energie do nás vkládá i s posvátným Dítětem Grálu Johankou sílu, abychom se mohli pozvednout do výšin nových časů a postoupit do další dimenze. Obnovují v nás veškeré síly, abychom byli schopni přijmout vyšší duchovní vibrace – tedy vyšší spiritualitu. Vše je propojené do jednoty společně i s archandělem Christielem. Tento vesmírný archanděl k nám neustále vysílá překrásnou energii z Božské podstaty. Podílí se na naši ochraně a vede nás, neboť by jsme, momentálně ještě nebyli schopni zvládnout tak náročný silný proces tohoto období, neboť se ještě mnohé musíme naučit mnohé přijmout jako naši danou součást nové doby. Všichni společně nám vysílají posvátnost, ale i postupují na našem vzestupu takovým tempem, který jsme schopni zvládnout, vnímat, přijmout i zpracovat. Z tohoto důvodu jsme schopni zvládnout, tak jak jsme zmiňovala postup vysokofrekvenční energie, které tvoří náročnější přechod, neboť je velmi náročný i silný. Vy sami na svých fyzických tělech i vědomí poznáte, že vše není tak lehké a jednoduché. Všichni podle svých duchovních schopností i vnímání jsme vylaďováni, abychom byli schopni andělské energie vnímat.
 10. paprsek září višňovou i růžovou barvou. Vede nás k přijmutí čisté zářivé energie spokojenosti, blaženosti i lásky. Proudění čisté energie září dovnitř do nás, aby se celý čakrový systém propojil a my naplno pocítili své vnitřní dítě. Při přijetí tohoto vysokého vjemu čistých energií budeme schopni je tvořit i vysílat – tedy rozmístňovat všude kolem nás do částí blízkého okolí. Případně později do vzdálenějších lokalit či velkých dálek. Tento nádherný paprsek nás naplno propojuje srdcem Mužského Krista Ježíše i Ženského Krista Máří Magdalény. Neboť jejich spojený posvátny Zlatý déšť v podobě srdce nám vysílá čistou lásku přes Dítě Grálu Johanku. Buďme si vědomi, že tvorba pokrevní linie, tak jako jejich poselství, neustále platí i pokračuje v každé době. Když si představíte nádherného svítícího anděla v podobě svítícího dítěte, které přináší znovuzrození do všech stran našeho světa. Je to zářivě svítící Luna – tedy bílý měsíc, který prozáří vše. Neboť přináší vysoké vibrace do všech sfér. Na tomto paprsku nám napomáhá i archanděl Metatron oranžovým světlem a Serafína stříbrným světlem společně s bílou Lunou. Podílejí se na rozvinutí naší cesty s Božskou bránou. Tedy otevírají nám vstup na Nebe vzetí. Naše nádherné propojení přes Dítě Grálu Johanku nám podává vysoký potenciál posvátné lásky. Neboť Otec Nebeský vždy tvoří s láskou a největší výsostí což mi prozatím si neumíme ani představit. Tohle Ježíšovo pouto je plné lásky a tak silné jako celý Zlatý Věk, který přináší změnu celého našeho života zde na Matce Zemi. Jejich společné pouto je neskonalá láska posílající nám posvátné Boží světlo Zlatého deště v podobě srdce, která nás všechny osvobozuje a vede na cestu obnovy i Znovu zrození. Tak jako zářivým oranžovým plamenem archanděla Metatrona velkého vesmírného anděla, který pohlíží do světla Božské podstaty a žehná i prosvěcuje nás všechny. Společně s ním i vesmírný archanděl Serafína stříbrným plamenem ve spojení s bílou Lunou. Pomáhají nám pracovat na vznešeném a čistém vzestupu v Zlatém Kristovém Věku. Podílejí se na našem posílení i obnově našeho vědomí, abychom se dostali na cestu k Božskému posvátnému světlu. Povedou nás ke vstupu na Nebe vzetí, abychom všechny duše mohli splynout s ostatními ve vzájemné shodě porozumění, úctě v čistém vzácném láskyplném spojení.

 

Nyní se ponořme do meditace paprsků Boží síly.

Pokuste se prosím na tyhle paprsky vyladit. Pohodlně se usaďte a pomalu zavírejte oči. Začněte uvolněně dýchat.Nádech a výdech.Nádech a výdech.Nádech a výdech. V této chvíli sedíte uvolněni a vnímáte nádherný pocit, který Vás vylaďuje na jemné zářivé paprsky Boží síly.

Po celém těle cítíte hladivé energie, které Vás prostupují, jako když se rozzáří teplé nádherné slunce a dodává Vám pocit blaženosti po celém těle. Pokuste se sami sebe vidět vnitřním zrakem jako nádherný strom s úžasnými větvemi. Začínáte vnímat ve své představě své fyzické tělo jako kmen tohoto nádherného stromu, neboť přes tento kmen proudí jemná vesmírná Božská energie. Větve tohoto stromu jsou Vaše energetické kanály, které se natahují až do samotného zářícího nebe. Světlo z těchto paprsků proudí a směřuje až k Vám přes Vaše energetické tělo, tedy přes větve až do kmene tohoto nádherného stromu, tyhle posvátné energie proudí přes Váš kmen poté kořeny tohoto stromu až do celé matky země. Tento strom je Vaše úžasné fyzické tělo, které je prozářeno těmito paprsky přes celé Vaše energetické centrum. Promítněte si ve své mysli nádhernou barevnou plejádu těchto jemných nádherných barev. Červenou, světle žlutou, zlatou žlutou, ametystově bílou, oranžovou, indigovou, fialovou, modrozlatou,sytě žlutou,citrínovou,smaragdově zelenou a višňově růžovou. Tyhle překrásné paprsky energetické duhy proudí přes Vás až do duté země k posvátným krystalům, aby jste se na ně mohli napojit. Vnímejte ve své představě, jak tohle spektrum nádherných zářících pramenů přes Vás proudí, prosvěcuje vás, uzdravuje vás i posiluje v místě, v kterém se nyní nacházíte. Z dáli k Vám přichází jemná vůně květin v podobě těchto barev společně s pročišťujícím Kristovým Zlatým deštěm, který jemným proudem Vás omývá i nabíjí svatou silou. Nalaďte se na společné soucítění se všemi ostatními dušemi a vytvořte si jednotnou společnou lásku se vším živým, co zde žije i existuje. Čisté a laskavé telepatické spojení si uchovejte ve své mysli a poděkujte všem za společné procítění i splynutí. Taktéž svatým vyslancům, andělům, světelným i živlovým bytostem, kteří s Vámi souzní. Cítíte se naplněni a posílení čistou blahodárnou energií. Nyní Vaše vědomí nepřijímá žádné negativní vysílání ani ovlivnění. Neboť jste posíleni a naplněni posvátnou živou vodou. Přijměte vše s otevřeným srdcem a prožijte si tento všudypřítomný blažený pocit. Nyní se pomalu nadechněte a vydechněte. Nadechněte a vydechněte. Nadechněte a vydechněte. Začněte pomalu otevírat oči a vracejte se zpět do místnosti, v které se nacházíme. V sobě cítíte blahodárnou sílu i radost v současném žití, kterou jste naplněni. Tento vzácný pocit tohoto spojení Vás nikdy neopustí.

Děkuji.

 

Přání celé nebeské sféry je, aby jsme pracovali s paprsky Boží síly, které jsou propojeny se všemi sférami celé andělské hierarchie.

Již jsme se zmínila,že paprsky Boží síly jsou vysokofrekvenční prameny Boží síly.Tímto způsobem jsme prosvěcováni, abychom vše zharmonizovali, jak mužskou část – tak i ženskou část, neboť důležité je, aby jsme splynuli jako duše v jednostné lásce. Otec nebeský, tak jak Vám vždy vysvětluji, vše stvořil v lásce, harmonii i rovnováze – tedy vše celé stvoření se skládá z obou pólů. Máme si uvědomit vysoké moudro, vědomí i vysoké duchovní schopnosti, které nám byly dány do vínku.Ale my je mnohokráte sami v sobě opomněli a uzavřeli. Je to základní kámen, který nás učí i vede k propojení i vyspělosti, abychom pomalu se mohli připojit k posvátným krystalům vysoké moudrosti. Buďme si vědomi, že jsou součástí změn i přeměn nás všech duší. Tyhle posvátné krystaly v duté zemi jsou důležitý článek přeměny našeho DNA, ale i posílení a obnovení celého našeho čakrového systému. Aby se mohl nejen obnovit, posílit, ale i propojit s dutou zemí a poté pokračovat přes všechny čakry do nebeské sféry. Je to jediná cesta, kterou se vše spojí a naše vědomí se naplno probudí. Splyne v jednotě se zástupci zemských živlů, anděly i svatými osobami, s jinými světy v celé galaxii. S tímto vědomím nám podávají pomocnou ruku všichni – tedy i andělé všech 3 sfér.Již jsem se vyjadřovala, že andělská říše se navzájem prolíná a skládá se ze tří sfér – tedy ze tří kůrů.Nyní si prosím  povíme o třetí sféře, která je nejblíže Vám všem neboť, tihle andělé jsou propojeni s Vašimi anděly strážnými. Později se zmíním o druhé a první sféře andělské říše, neboť je velmi důležitá aby jste vše pochopili  a správně zhodnotili. Všichni andělé ze všech sfér se propojují se živlovými bytostmi, které nejsou jen zemské, ale taktéž i součástí světelných bytostí, neboť vše musí mít určitý řád, sílu, chod i směr. Nech je to jakákoliv činnost, kterou provádíme, či se děje v duté zemi, nebo zde na matce Zemi, či ve vesmíru. Poněvadž se nyní nacházíme jako lidské duše ve fyzických tělech, všichni andělé velmi dobře znají naše úkoly duše, ale i naše předešlé reinkarnace. Ovšem jejich podpora je tak čistá a plná lásky, že nás nikdy neopouští, obvzláště v této nádherné době 5 dimenze Zlatého Kristového Věku, který nás vede do vysoké opětovné moudrosti i vyspění. Leč předešlé světy upadly do zániku. Uvědomme si, že opět všichni vedle nás stojí, aby nás podpořili. Vedou nás po krásných svítících zlatých schodech do nebeských výšin, abychom vstoupili do znovuzrození čistého věku. Mnohokráte jsem se již zmínila, že lidská duše, která se momentálně nachází na naší Matce Zemi je ve sféře éteru – tedy dá se říci v úrovni étericky akášické zemské roviny. Neboť máme fyzické hmotné tělo, ale náš čakrový systém je membránami propojen z akášickou sférou naší duše. Je to druhá sféra, v které se zobrazují veškeré naše pochybnosti, překážky, prohřešky či nepochopení, které jsme sami sobě či jiným vědomě či nevědomě způsobili. Tuto sféru bych popsala jako střední, neboť je sférou všech následků i příčin. Nyní pracujeme na uzavření všech předešlých prohřešků či chyb naši minulosti, ale vždy upozorňuji aby jste si dávali velký pozor na tvorbu nových případných překážek, které by se prolínaly až do příští reinkarnace – tedy dalšího života. Naše duše z této sféry má vysoké nebeské napojení do třetí sféry nebeské, kde se nachází náš duch přes opětovné membrány celého propojení. Nezapomínejme, že Otec Nebeský každého z nás stvořil jako čestného a čistého ducha – tedy duši. Jakou cestu si vybereme a jakou půjdeme, je jen na nás. Tak jak vždy připomínám, na kterou stranu se přidáš a s kým budeš souznít?

Třetí andělská sféra je spojena se všemi duchy živlů i lidskými dušemi – tedy se všemi společně, s kterými sdílíme zemskou sféru naši hmotnou matku zemi. Tihle pomocníci i ochránci všeho živého jsou nejblíže nám všem. Dá se říci, že jsou spojeni s našimi životy – učí nás, ochraňují a pomáhají nám zvládnout všechny úkoly naší duše, které jsme si do dané reinkarnace – tedy života přinesli. Tahle třetí sféra je nazývána jako andělé naši matky země. Pokuste se je vnímat pod názvem Knížectva,Archandělé a všichni ostatní andělé. Mnozí Vaši andělé strážní se nachází ve spojení mezi nimi, tedy někdy nesou stejná jména. Některé anděle strážné, můžete slyšet i vnímat pod jmény Vašeho momentálního znamení, v kterém jste se narodily. Neboť do tohoto života si přinášíte určitý duchovní úkol. Z tohoto důvodu propracováváte své vědomí i plníte předešlé nezvládnuté úkoly či skutky. Samozřejmě, že postupem let se mění nejen Vaše duchovní úkoly z důvodu, že jste je splnili, ale i v dnešní době se podílíte na svém vyšším duchovním vyspění, tudíž se bude měnit i Váš ochránce – průvodce – tedy Váš anděl strážný. Zvláště po uzavření starých karmických dveří Vaší minulosti. Již jsem Vám popisovala Vaše narození – tedy znamení i anděla.

 

Narození v určitém znamení můžou vnímat i být oslovováni.

Znamení v Beranu – Anděl Ariel

Znamení v Býku – Anděl Chamuel

Znamení v Blížencích – Anděl Zadkiel

Znamení v Raku – Anděl Gabriel

Znamení ve Lvu – Anděl Raziel

Znamení v Panně – Anděl Metatron

Znamení ve Váhách – Anděl Jofiel

Znamení ve Štíru – Anděl Jeremiel

Znamení ve Střelci – Anděl Raguel

Znamení v Kozorohu – Anděl Azrael

Znamení ve Vodnáři – Anděl Uriel

Znamení v Rybách – Anděl Sandalfon

 

Nyní vnímejte skupinu – Andělé.

Tyhle nádherné anděly bych specifikovala jako Božskou 1 – tedy zvláštní síly andělské říše, neboť se prolínají ve spojení se všemi. Zprostředkovávají energie proudící oběma směry. Od nejvyšších andělů z vysokých duchovních sfér až po každou duši zde na matce zemi. Ti z Vás, kteří se postupně dokážete spojit, nejen se svým andělem strážným, ale i s ostatními anděly budete pracovat na napojení posvátných krystalů vysokého moudra tudíž na rozvoji duchovního světa 5 dimenze Zlatého Kristového Věku. Tahle práce i vyspělost Vašeho vědomí Vás povede bez spěchu, v trpělivosti a v lásce do propojení i spolupráce s těmito nádhernými anděly. Ve vší vážnosti, v pokoře i ctnosti sami k sobě i k ostatním budete vysílat čisté nádherné pochopení i lásku všem co si ji zaslouží. Aby se vše postupně změnilo, obnovilo i pročistilo. Tihle andělé Vás povedou k nové tvorbě, k znovuzrození i k čisté přítomnosti i budoucnosti.

Nyní vnímejte skupinu – Archandělé.

Další skupina 3 sféry jsou Archandělé, které zmiňuji jako Božskou 2. Tihle andělé velmi rádi se vždy připojí k Vašemu andělu strážnému a velmi rádi pomáhají i vedou Vás k novým lidským duším.Aby jste je mohli vyslechnout a pokud si budete přát i chtít přeji si, aby jste jim sdělili nové poselství i poznatky.Vždy oblaží něhou Vaše bolavé srdce i duši, pokud to potřebujete. Taktéž spolupracují, v jiných dimenzích na různých úkolech s ostatními anděly. Přináší nám pomoc při splnění našich přání, předávají naše modlitby i prosby s fyzické dimenze až do vysokých andělských sfér k samotnému Otci Stvořiteli, aby se splnily a byly v největší čistotě. Tihle andělé vše slyší, vnímají i vidí nechť jsou to Vaše bolavé volání o pomoc, bolest či jakékoliv přání. Taktéž znají naše úkoly duše, které jsme si zvolili na svojí cestě než jsme se narodili a pomáhají nám překonat těžké překážky i zkoušky.Vždy je zmírní, aby jsme je mohli zvládnout i splnit v nejlepším období i čase. Podporují Vás ve Vašem duchovním vývoji, aby Vám pomohli vše splnit s čistým myšlením, bez nových prohřešků, pochybností či překážek. Sami rozpoznáte, že pracují s energiemi a zhmotňují vše pro dobro a prospěch nás všech. Tato spolupráce poté správně a čistě splývá s celým Božstvím.

Nyní vnímejte skupinu – Knížectva.

Další skupina 3 sféry jsou andělé Knížectva, které zmiňuji jako Božskou 3. Jsou taktéž naši skvělí pomocníci, neboť vždy nás chrání a pomáhají nám najít tu správnou cestu. Abychom zbytečně se nezdržovali, neupadali do nižších energií, do případných chyb nebo neperspektivních situací. Velmi dobře jsou si vědomi naši svobodné vůle i svobodného rozhodnutí a pokud se rozhodneme my sami brzdit – ponechají nás v této situaci na nějakou chvíli,ale respektují nás, poté nás vždy vyzvednou a pomůžou. Vždy nás vedou na novou cestu i když my ji z prvopočátku nemusíme chápat a správně si ji vysvětlit. Tak jak vždy připomínám – i to špatné je jen naše zdání, neboť přináší vše nové a čisté. Tihle andělé napomáhají i matce zemi – tedy podílí se při ochraně a obnově životního prostředí. Spolupracují s námi, ale taktéž se všemi duchy i živly. Jsou velcí ochránci celého základu, tedy života zde na hmotné matce zemi.Uchovávají ve všem rovnováhu, spravedlnost a podílejí se na celkové obnově všeho, aby vše se prosvítilo, obnovilo a spělo k novým výsledkům. Vedou nás nádherným čistým osvícením i požehnáním, abychom zanechali negativního smýšlení i konání, které nás ještě v této době občas přepadá a dokáže stáhnout do nižších duchovních úrovní.

Již jsem se zmiňovala, že andělská říše je navzájem propojená a skládá se ze 3 sfér – tedy kůrů. Na předešlé přednášce jsem mluvila o 3 sféře – tedy o andělech kteří jsou nejblíže k vám a jsou propojeni i s Vašimi strážnými anděly. Nyní se zmíním o andělech 2 sféry.

2andělská sféra se zabývá činností řízením určitých planet, ale i spolupráci s jinými anděly, kteří mají úkoly na vyšší úrovni. Tito andělé se vznáší v silném prosvěceném proudu Božské moci. Jsou velmi důležití spolupracovníci andělů 1 sféry. Tihle andělé 2 sféry se zabývají vesmírem, přenosu energií, které je potřeba předat andělům do 1 sféry.Podílí se na přenosu energií, které potřebují pročistit.Zabývají se veškerou návazností i propojeností celé galaxie.Pokuste se je vnímat pod názvem Panstva,Mocnosti i Ctnosti.

Nyní vnímejme skupinu – Ctnosti.

Tyhle nádherné anděly bych popsala jako Božskou 4. Andělé Ctnosti přivádějí do pozemské fyzické dimenze i do našeho vědomí, obrovský potenciál duchovní energie a kladného smýšlení. Dávají nám tyhle skvosty k dispozici, abychom je zařadily do našich životů, moudře a v klidu do všech činností i jednání. Andělé Ctnosti všemu propůjčí jemný půvab, odvahu, statečnost i trpělivost, která je v současném rychlém chodu dění velmi zapotřebí. Jsou to andělé pohybu, zpracovávají a vedou všechny energie živlů, které vysílají jakoukoliv činností i působení pro rozvoj naší Matky Země. Jsou ochránci i strážci všech živlů. Tedy země, vzduchu, ohně, vody i éteru. Milují matku přírodu i veškerou živou existenci. Tihle andělé ctností, podporují a regulují veškeré kladné energie, aby vše splynulo a vzájemně se prolínalo. Tím jejich přesné vysílání i úžasný přenos velmi blahodárně působí na celkový rozvoj celého stvoření, obnovu i pokračování. Tihle andělé Ctnosti konají zázraky pro dobro nás všech.

Nyní vnímejme skupinu – Mocnosti.

Tyhle nádherné anděly bych popsala jako Božskou 5. Andělé Mocnosti vedou veškeré záznamy o celkové historii pokolení lidských duší. Hlídají naše narození a pomáhají nám splnit duchovní úkol, který jsme si do daného života přinesli. Abychom mohli vše splnit, vyřešit co nejvíce bez překážek či prohřešků, které jsme si přijali za předešlé reinkarnace. Vedou veškeré záznamy o našem správném splnění všech úkolů, ale laskavě hlídají naši duchovní cestu, aby pokračovala správným směrem. Přejí si, aby jsme duchovně postoupili. Sledují i duše při odchodu ze zemské fyzické podstaty do dimenze duší. Jsou to nádherní moudří, čestní a spravedlivý andělé, tudíž jsou průvodci zrození nás všech lidských duší i po smrti. Jejich záznamy jsou přesně zapsány do zlaté knihy života všech lidských duší i po našem odchodu. Andělé mocnosti jsou andělé varování a vždy nám podávají informaci o nepravosti či chystaném útoku. Mnohokráte vyšlou našeho anděla strážného,aby jste vyslechli rozhovor o kterém jste neměli vědět. Jsou to andělé, kteří na pravdu Boží vynesou všechny podlosti i záležitosti, které jsou pro Vás důležité. Jsou to bojovníci za pravdu i čest.

Nyní vnímejme skupinu – Panstva.

Tyhle nádherné anděly bych popsala jako Božskou 6. Andělé Panstva zastupují roli velmi důležitých Božských vůdců. Jejich výsostná úloha je podílet se na čistém provazování – tedy prolínání duchovní dimenze a materiální zemské dimenze. Můžete si je představit jako andělskou královskou moc, při představě Božského žezla a jablka. Pod jejich vládu spadají veškeré záležitosti vůdcovství – tedy řízení všeho. Představují zákon příčin a následků a ve své vládě jsou velmi důslední, přesní a neopomíjejí žádné detaily. Podporují v nás všech plamen moudrosti i přirozené vůdčí schopnosti, aby zajistili pod svým vedením veškerou prosperitu, řád i pořádek.To znamená ve všech světech,ale hlavně na naší matce zemi, aby jsme postoupili v 5 dimenzi Zlatého Kristového Věku. Aby všude zavládl pořádek, klid i mír. Abychom si ze špatných informací i situací dokázali vyzvednout to správné i čisté. Jsou spravedlivý soudci, vnáší řád, čistotu a spravedlivé rozložení sil. Směřují veškeré síly i energie do kladného pólu celého dění. Andělé Panstva jsou skvělými prostředníky i smírčími spravedlivými soudci v každém případě a za všech okolností.

Předtím jsem se zmiňovala o souvislostech andělů 3 sféry a andělů 2 sféry – tedy kůrů. Nyní se zmíním o andělech 1 sféry, kteří se propojují s ostatními sférami andělské hierarchie a v tomto pomáhají nejen neustále proudící energii – tedy do nebeské sféry a poté zpět čisté posilující a zářící energie opětovně přenášejí přes druhou sféru a třetí sféru andělů. Samozřejmě až k Vám přes Vaše energetické centrum, ale i na matku Zemi a v současné době Zlatého Kristového věku až do duté země, aby vše splynulo v jedno a bylo propojeno. Andělé první sféry tak jak jsem již zmínila, se zabývají vesmírem a udržují veškeré energie posvátného Božství. Tihle andělé mají nejhlubší znalosti o celém Božství a udržují veškeré jeho vnitřní dění.Pokuste se je vnímat pod názvem Serafíni, Cherubíni a Trůnové.

Nyní vnímejme skupiny – Trůnové.

Tyhle nádherné anděly bych popsala jako Božskou 7. Andělé Trůnové jsou nádherní zářící světelní andělé z několika křídly. Shromažďují a regulují přicházející energie, přetvářejí je na čisté zářící proudy, aby je mohli vysílat do všech směrů i míst ve vysoké astrální úrovni. Spolupracují se všemi anděly i s planetárními. Andělé Trůnové Božským světlem vnímají veškeré nevyrovnanosti i nerovnováhu, která se děje. Vše pročistí léčivou energií obnovy, aby ve všem zavládlo znovuzrození. Vnímejme je jako andělé vševnímající – neboť vnímají všemi vjemy. Neunikne jim žádná část, místo či duše, která je zasažena negativním prouděním. Jsou to všudypřítomní průzkumníci, učitelé ctností i pokory ve službách Božích. Vždy Vám poskytnou pevnou půdu pod nohama ve správný pro Vás potřebný čas. Jsou milujícími ochránci jakýkoliv vztahů. Jejich vyzařování je tak silné, že mnozí z Vás by bez Vašeho anděla strážného při spolupráci tuhle zář neunesli. V tomto spojení můžete vnímat, že jste v nebeské sféře nikoli na matce zemi.

Nyní vnímejme skupinu – andělé Cherubíni.

Tyhle nádherné anděly bych popsala jako Božskou 8. Tyhle třpytiví andělé jsou strážci světla, vesmíru i hvězd. Přinášejí pozitivní Božskou energii na všechny místa, aby ve všem byla zachována harmonie a klid. Můžete si je představit jako zářící světelné bytosti vysílající proudy třpytivého světla a budete se v tu chvíli cítit jako malé dítko zabalené v měkounké peřince, neboť jsou to andělé poznání a nekonečné lásky a za všechny se vždy přimlouvají. Pokud jste vyspělejší lidské duše, budete je vnímat s krásnou lidskou hlavou, ale tělem zvířete lva nebo orla. Dohlíží i na jiné světy jako na naši matku zemi. Aby byl zachován řád ve všech úrovních, neustále jsou tihle andělé v pohybu. Zvláště nyní kdy na naši matku zemi proudí nebeské portály světla, přes které přichází Božská čistota i síla. Pokud je zapotřebí tihle andělé Cherubíni vše pročistí i prosvítí plamenným mečem nejvyšší čistoty i síly. Když se napojíte k spolupráci, budete cítit příliv čisté posilující energie, uklidnění Vaší mysli i moudré vedení.

 

Nyní vnímejme skupinu – andělé Serafíni.

Tyhle nádherné anděly bych popsala jako Božskou 9. Andělé Serafíni pracují na nejvyšší astrální úrovni, tedy jsou nejvýše Božství, aby v této části bylo vše čisté a neporušené. Jsou to andělé čisté lásky, světla, osvícení tedy čistého ohně. Vytvářejí veškeré směřování kladné pozitivní energie, aby proudila i prosvítila všechny andělské sféry, jiné světy i zemský svět. Tihle silní velitelé odpovídají, všem 4 větrům nosí 6-8 křídel. Můžete je vnímat jako blesk, nebo překrásné proudy paprsků, neboť mají zářivý ohnivý šat. Do všeho a všude směřují Božskou lásku s velkým soucítěním. Posílí jakoukoliv činnost za pomocí Vašeho strážného anděla, tak jako v jiných světech, tak i na naší matce zemi. Dodávají do všech živlů, posvátnost, znovuzrození, potřebné kódy či informace, Božskou podporu, lásku i sílu do všeho co stvořené jest. Posilují vesmírné portály světla a veškerou tvorbu v Zlatém Kristovém Věku. Vysílají přes andělské sféry čistou tvorbu postupu, nových myšlenek i veškerého konání. Podílejí se na posílení i prosvícení taktéž i obnově posvátných krystalů.

 

12 čaker našeho vzestupu, které jsou součástí důležitého pokračování v 5 dimenzi Zlatého Kristového Věku do kterého jsme opět nakročili.

Nyní si začněte pracovat na 12 čakrách našeho opětovného vzestupu, které jsou nutností, abychom byli schopni se propojit a pracovat na svém vyšším duchovním vývoji a opět se navrátit k moudrostem, které již byli u některých lidských duší naši součástí. Je zapotřebí si uvědomit, že již jsme vysoké duchovní schopnosti mnozí měli v Atlantidě či v předešlých zaniklých světech. Pokud bychom nebyli schopni se rozvíjet i duchovně spirituálně růst nedokázali bychom splynout s vysokofrekvenčními energiemi a dospět tak přes paprsky Boží síly a nové čakry až do čakry Božské brány, tedy vstoupit na Nebe vzetí. Ale za podmínky pevné základny přes naši základní čakru – tedy stát nohama na zemi. Nelze již zastavovat náš vývoj ani moudro, ale nelze ani spěchat. Snažit se na sobě pracovat a souznit se všemi lidskými dušemi, které budou soucítit v plném rozsahu dle svého duchovního vyspění. Buďte si vědomi, že jsme se podíleli na mnohé zkáze i zničení po mnohé předešlé světy, tudíž buďme i připraveni bez výmluv se snažit vše napravit. Tohle ovšem nelze rychlostí. Již jsem se zmiňovala, že se nám postupně opět otevírají nové čakry, které byly po mnohé věky ve spoustě nás uzavřeny. Mnohé vyspělé lidské duše již tento vjem dostatečně silně pocítili.Nastává doba, kdy našich 7 čaker, které jsou základnou našich fyzických těl, se pomalu probouzí a mění – tedy posilují na 12 energetických center, které souvisí s naším duchovním růstem i vyspělostí.Neboť jinak by nástup do 5 dimenze nového Zlatého Kristového Věku nebyl možný a Vy by jste se jen napůl probudili a nedokončili vše co jest potřebné.Nemohli, by jsme se připravovat a přijmout opětovné moudrosti z Posvátných krystalů zaniklé Atlantidy či jiných předešlých světů. V období než předešlé zániky nastaly, již mnozí z Vás jste 12 čaker měli a přinášeli jste více světla, klidu, lásky, moudrosti i vysoké spirituality, ale i moudrého konání než v této současné době. Neboť jsme zapomněli, upadli do zahmotnění – tedy hlubokého nevědomí. Podmínkou vzestupu je změnit své myšlení i naše životy. Změňte své dosavadní přemýšlení i chování bez rozdílu jak staré či vyspělé duchovní duše jste. Neboť základní myšlenka nových změn současnosti je vážit si života samotného se vším všudy a přijmout hojnost, která je nám nabízena a kolem nás proudí. Musíme se opět uklidnit a zvládat své emoce i ego a taktéž vše zharmonizovat do velké trpělivosti. Pokuste se prosím o to, tak jak to dokáže i naše matka Země, která i přes velkou devastaci si dále pracuje na uzavření potřísněných všech území i míst, které jsme je způsobili i my všichni, nejen rituálními vazbami, válečnými zásahy i devastací. Pochopme, že přijetím i obnovou našich 12 čaker se spojíme s Matkou Zemí, dutou Zemí a obnoví se nám čakrový systém, tedy vlákna DNA. Zesílí se náš energetický kanál, neboť obsahuje duchovní i spirituální dary. Tak jako andělé, svaté osoby, světelné bytosti i živlové bytosti vyčkávají, až my sami začneme spolupracovat a probudíme se, aby opět posvátné moudro v nás rozsvítili. Pokud nevyspějeme do vysokého uvědomění, nepochopíme, jakou správnou cestou máme jít. Nezvládneme nejen obnovu sami sebe, ale ani duchovní prozření, které nás očekává. Mnohokrát mluvím o živlových bytostech, světelných bytostech, kteří pomocníky i nás, andělů i svatých osob jsou. Jak, by jste chtěli pochopit poselství jich i všech svatých osob, když nedovolíte sami sobě se poučit i znovuzrodit.Znovuzrozením však myslím probuzení svého duchovního intelektuálního vědomí, aby se opět součástí vědomí našeho fyzického těla stalo. Jen tak dokážeme spirituální dary i obsah duchovní pravdy opětovně vnímat i otevřít v sobě. 12 čaker naší obnovy jest myšleno vstup i připojení se v podobě i vidění sami sebe přes čakru v duté zemi, poté naší základní čakru fyzického těla, tedy nohama stát na zemi. Až poté přiřazováním postupně přes posílení našich ostatních čaker ve fyzickém těle. Dále ve vizuální podobě i procítění připojení se tak k ostatním čakrám nad naším fyzickým tělem až do čakry Nebeské brány. Poté přijmete vědomě prastaré posvátné moudro z krystalů z duté země i z jiných míst na celé naší Matce Zemi. Následovně budete přijímat vědomosti a všechno se propojí v jeden silný Božský světelný proud, tak jak spoustu Vás již zažilo v minulosti. Cenné vědomosti, ale hlavně propojení čakrového systému až do samotného nebe, bude opět naše Na Nebe vzetí. Poté poselství andělů, svatých osob, budeme chápat, ale i vzácnost všech živlů, bez kterých není zemský svět možný, ani další pokračování v celém rozvoji. I z tohoto důvodu Vám vždy zmiňuji Boží 9. Již jsem se zmínila, že Posvátné krystaly v duté zemi nesou základ všech živlů, tak jako na matce zemi, taktéž ve střední Akáši v sídle naší duše, ale i ve vysoké Akáši Vašeho ducha. Postupným rozvíjením v duté zemi vznikne spojitost těchto 4 živlů – tedy energetických ramen a nad nimi se bude otevírat krystal, který se ztvárňuje v podobě srdce. Neboť Otec Stvořitel vše stvořil z obou pólů, tedy v lásce. Je to splynutí i souznění Mužského i Ženského Krista i dalších Pokračovatelů. Tento úkaz je nekonečné milosrdenství i Ženy Sluncem Oděné Panny Marie, která dává nekonečnou lásku jak Duté zemi, tak Matce zemi, taktéž vesmírné – tedy Nebeské sféře, celé Galaxii. Všem ostatním civilizacím v Galaxii i v jiném energetickém sestavení nad Galaxií. Vše prosvěcuje i pročišťuje nekonečnou láskou, čistotou klidem i ctností. Neboť Otec Stvořitel ji ustanovil jako Královnu Nebes, která všude ukotvuje nekonečnou lásku i milosrdenství. Pro Vaši představu jsem zmiňovala Posvátný čtverec v podobě živlů na matce zemi jako základnu, který nesmíte opomenout. Tudíž první bod je Panna Marie, druhý bod je Ježíš Kristus – Mužský Kristus, třetí bod je Máří Magdaléna – Ženský Kristus, čtvrtý bod je Johanka – Dítě Grálu,neboť Vy všichni jste Pokračovatelé. Z tohoto základu – tedy dolů do duté země vedou 4 trojúhelníky – dalo by se to popsat jako pyramida. Tyhle trojúhelníky splývají do jednoho kódu – tedy středu i ve spojitosti živlů, kde se nad nimi tvoří ametystové posvátné srdce. Když si představíte postup směrem nahoru, opět je to bod přes posvátný čtverec – 4 trojúhelníky jako pyramida splývající do jednoho bodu k Otci Stvořiteli – tedy čakra Božské brány. Tedy od posvátného čtverce směrem dolů pyramida společný bod k posvátnému krystalu – rozvojová 5. Od posvátného čtverce pyramida směrem nahoru, společný bod k Otci Stvořiteli – opět rozvojová 5. Ráda bych se zmínila, že základnou pro získání veškeré posvátné moudrosti je podmínka uchovat si respekt k naší planetě zemi – tedy i k sluneční soustavě. Všechny planety sluneční soustavy jsou důležité, neboť každá planeta má své měsíce, kde existují jiné světy – tedy civilizace. Poslední dobou je mi pokládáno spoustu dotazů, z jakého důvodu na některých místech v České Republice i v jiných zemích naší planety, některé skupiny meditují a otevírají dveře do předešlých zaniklých světů, ať je to Atlantida či jiné. Vždy Vám zdůrazňuji, že je zapotřebí uzavřít dveře naší karmické minulosti a ne opačně. Aby již nás opětovně neoslovovaly žádné minulé překážky a již přestaly být součástí našeho života, což je pro nás velmi důležité. Přijmout tak posvátné moudro z uzavřených krystalů jak z duté země, tak i s ostatních umístěných krystalů na jiných částech naši planety. Tahle posvátnost je pravá moudrost i ve spolupráci s anděly na tuhle část můžeme meditovat i tvořit nové a čisté energie pro naše znovuzrození. Neboť největší moudrostí je vážit si sám sebe, správně se chovat, vše zharmonizovat do jednoty, aby jste mohli tvořit překrásné přání a zhmotňovat je. Samozřejmě s jemným soucitem, který je prostoupený láskou pro Vaše blízké, ale i jiné lidské duše v naši nádherné Slovanské Zemi. Postupem času se sami přesvědčíte tak jak Vás vždy učím, jakou důležitost má tahle tvorba. Nejen, že budete vnímat ostatní lidské duše, Vaše vnímání zachytí i jemnější ráz, neboť začnou i oni být přístupnější, začnou se i jinak chovat – což by dříve nedokázali. Tohle je ukázka krásné práce a dá se říci, že se teprve začne prolínat Vašim okolím, poté v okolních městech a později v celé naší České Slovanské Zemi. Tyhle telepatické vjemy jsou vysílány jako signály již tvořeného krystalu v duté zemi, který nás provází osvícením, abychom konali pomalu s rozvahou a v čistotě zázraky. Postupem času budeme vysílat i tvořit nové nádherné podněty pro lepší a čistější život nás zde lidských duší, ale i na celé planetě zemi. Tak jak Vám vždy připomínám, klidně si čtěte i v jiných knihách a přemýšlejte o informacích. Ovšem nenechejte se ovlivňovat od negativních duší, které by velmi rády opět překazili záměr znovuzrození. Velmi dobře vědí,že všichni bažíte po nových informacích, ovšem může se stát, že opomenete naši matku zemi. Tedy budete se zabývat jen jinými dimenzemi jiných světů, které jsou v Galaxii a v Nadgalaxii. Všichni velmi dobře víte, že naše fyzická těla – tedy skladba našeho fyzického těla, je jiná než v jiných dimenzích jiných světů, poněvadž mají jiné uskupení jejich skladby. Pokud to nepochopíte, že postup do vysokých dimenzí tedy jiných světů pro Vás možný není, jen přes Vaše vědomí – neboť není možné procházet červí dírou, neboť jste vázáni časem a prostorem. Ani kdybyste byli jen duše v mezidimenzi, nebo v dimenzi duší. Tyhle části kde duše setrvávají, taktéž patří do sluneční soustavy a ne do jiných dimenzionálních světů. Mějte na paměti, že Vám vždy připomínám. Můžete mít vědomí v Nebi, ale nohama musíte stát pevně na Zemi a zakořeněni v duté Zemi. Pokud se negativním duším by podařilo Vás natolik zlákat jen pozlátkem do jiných dimenzí k jiným civilizacím a odtrhnout Vás od matky země, což může být jejich úmysl,ale poté by jste museli přemýšlet,co bude následovat. Vy by jste se nikde nepřemístili a nastoupil by další zánik a uzavření planety země. Pochybuji, pokud neudržíme znovuzrození – tedy čistý vznik našich životů, nebudeme mít co předat našim dětem, ale ani dalším generacím. Velmi moudré je posečkat až naši andělé, tedy ctění spolupracovníci nám podají pomocnou ruku a s nimi budeme stoupat v čistotě, lásce i harmonii tak jak správně máme podle našeho duchovního vyzrání. Platí to z důvodu občasného ovlivňování negativních duší, kteří Vás myšlenkově i energeticky nahlodávají a Vy jste někdy z událostí dění zde na matce zemi nebo chování některých lidských duší již znechuceni. Mnozí z Vás uchovávají myšlenky, že již se nechcete na matku zemi vracet – tedy reinkarnovat. K této souvislosti Vám sdělím jen pár informací, neboť již jsem o mnohých událostech mluvila. Tudíž Vaše vědomí se již nesmí zabývat zahořklostí, ovlivňujícími myšlenkami, které by Vás stahovaly do nižších energií – pocitů bolestí či utrpení jakéhokoliv vjemu. Dokážete vše ustát, neboť jsou to jen Vaše zkoušky. Na všechny události se učte pohlížet z jiné strany – tak jak Vás to učím. Tahle vzácnost se musí stát již Vaší součástí i když jste ve fyzických tělech na matce zemi. Pokud již jste duchovně vyzrálé duše, dokážete pomáhat ostatním lidským duším, energeticky zhmotňovat Vaše sny i přání, vše karmicky vysvětlit, ale i Vy sami, aby jste pochopili veškeré záležitosti karmické minulosti a musíte je mít zpracované i odčiněné z hluboké dávné karmické minulosti. Tohle učíte a pomáháte a vysvětlujete všem ostatním lidským duším, poté může Vám být dovoleno zaučovat se v ctnostné práci za pomocí anděla strážného, aby jste se jednou andělem strážným později mohli stát a pomáhat lidským duším v jejich rozvoji i vyspělosti na matce zemi. Až splníte tuhle část, budete se zaučovat v 3 sféře všech andělů jako pomocník a stáváte se jím až po nějaké době. Poté v 2 sféře jako pomocník všech andělů, což je dalece těžší neboť tato práce se týká nejen učit a pomáhat lidským duším a doprovázet je, ale i pracovat na přenosu energií. Poté následuje vysoká 1 sféra všech andělů, kde se podílíte jako služebník Boží na spoustě důležitých záležitostí, kterými jste pověřeni. Postupem času nastupujete těžší a složitější práci – dalo by se říci konání mise, buď v Mezigalaktické radě, kde napomáháte udělovat duším rozhřešení a procházíte s nimi veškeré sebezpytování, ale taktéž i práci ve vesmíru – tedy v Nebi, ale opět v naší části sluneční soustavy. Až nastane pravý čas a vše splníte, stanou se z Vás všudypřítomné duše, které již nejsou vázány časem ani prostorem – teprve pracujete na důležité Zemské i Galaktické práci. Později se zmíním ještě k duchovním výškám – tedy stupňům, které najdete v mé knize. Neboť některé lidské duše si je představují jednodušší, něž ve skutečnosti jsou. O tom, ale až později.

 

Přijměte mé vroucné přání, neboť naše drahá Matka Země i Vy lidské duše si zasloužíte a máte možnost opět všichni společně Nový Svět vytvořit.

Má láska, víra i důvěra ve vás všechny lidské duše je tak velká, že všichni společně se stáváme Boží spoluvytvořitelé. Tím máme možnost prosvětlit čistými Posvátnými paprsky všechny tmavé sféry, aby se vše rozzářilo Nebeskou čistotou, hojností i blažeností. Posílejme ze svých srdcí svá čistá přání, aby svět již čistější se stal i v naší nádherné Slovanské České Zemi se všechny lidské duše probudili i společně splynuli. Ať porozumění i čistota myšlení začne vládnout Naší Zemi, neboť je nutné spojit se v jedno čisté pouto, abychom si vše uvědomili a opět všichni rovni si byli i společně vše nové vytvořili. Je jedno, jakou pracovní činnost vykonáváte, jako daná lidská duše – ať lékař, právník, politik, návrhář, strojař, zemědělec, řemeslník, pekař či obuvník. Ať naše vědomí i porozumění se v jednotnou myšlenku spojí, neboť jsme všichni zářící čisté lidské duše, které společným úsilím vytvoří nové dílo – tedy naši krásnou Slovanskou Zemi. My vnímáme a jsme si vědomi, proč jsme si vybrali tyhle duchovní úkoly. Některé lidské duše vědomě, některé zatím nevědomě, ale všichni společně, neboť nás na Matku Zem Otec Nebeský i Andělé vyslali. Když v společné porozumění splyneme a ruku v ruce společně spojeni budeme, opět krásnou Slovanskou Českou Zemi vytvoříme v tomto novém požehnaném Kristovém Věku odměněni poté budeme. Bez ega, emocí a různého potřísnění, devastace, znehodnocení i špatného smýšlení. Láskou rozzáří se naše vědomí i uzdraví se naše Matka Země, tak jako naše vědomí i fyzická těla, která mnohými nemocemi trpěla. Neboť dlouhou dobou spolu i mnoha hádek, nesmyslů i závistí, jsme vše poškodili i sami sobě tím ublížili. Špatná období jsme vytvořili a závist jeden vůči druhému v sobě rozsévali. Nyní jsme všichni sami pocítili, že Nová doba nás oslovuje, abychom se probudili, všeho si vážili, mezi sebou vztahy obnovili a taktéž porozumění i všechny neshody napravili. Jen tak se může za pomocí všech živlů, andělů i svatých osob i všech živých bytostí, opět krásnou čistou naše země stát, kdy národ zpívá radostí a již nepociťuje žádné příkoří ani rozdílné myšlení či neshody. My krásné čisté lidské duše musíme v společném souznění splynout, abychom tím jiné národy oslovily, své právo si obhájili a tím jiným národům čistý a klidný život ukázali. Vzpomeňte si, kolik jemných čistých inteligentních lidských duší se mezi námi nachází, které můžou ukázat světu spoustu prospěšných možností. Každý národ na této planetě Zemi význačný spoustou předností obdařen byl a je povinen, nejen hájit svoji Zemi, ale pomocnou spolupráci jinému národu poskytnout. Ať napraví se staré chyby. Neboť v minulosti mnohé zotročení či potřísnění ať válečným nebo jiným příkořím jsme si vzájemně ublížili. Nyní již, ale nastala duchovně vyspělejší doba, kdy myšlenkově jednotní se máme stát, přestat mezi sebou bojovat a celkovou obnovu pro naši Matku Zemi máme vykonat. My vědomi si musíme být, že doba vyspělá jest, ale ne z důvodu nového znehodnocování a obohacování, ale naopak z důvodu čistého napravování i vzájemného pomáhání si jeden národ druhému. I Visegrád jako seskupení v dávné době jen tak z marnosti založen nebyl, neboť tak i já jsem se již vyjadřovala i psala, že ze 4 národů střední Evropy má 8 se spojit, poté na 12 se rozšířit a s jinými národy v celé Evropě společnou cestu postupně najít. Bez příkazů, útlaku, nařízení a vzájemného ovlivňování respektovat se všichni budeme. Poté celá planeta Země se sjednotí a na společné cestě v jedno spojí. Abychom vše nové vytvořili bez další devastace Matky přírody, nové technologie pro dobro všeho živého pochopili a tím Nový a Čistý svět obnovili, který pro celý vesmír, tedy celou Galaxii moudrem a láskou rozzáří se, aby jsme ukázali, že vážíme si našich ctěných životů, kterými jsme Otcem Nebeským byli obdařeni. Naše planeta Země pro nás lidské duše velkou krásnou základnou je, neboť pokud dovolíme, aby nesváry mezi národy nadále působily – tím negativním duším dveře opět otevřeme. Tímto nečestným chováním je vybízíme, aby opětovný zánik si v radosti vykonali a naši krásnou Matku Zemi opět do svých spárů dostali. Tím uzavře se etapa žití na dlouhé věky a my nebudeme mít se kam reinkarnovat, ve své transformaci i moudrosti pokračovat, ale ani našim dětem i novým generacím nebudeme mít co předat. Poté by museli lidské duše dlouhou cestu následovat, aby Matka Země přijala nás a opět nám dovolila o všem od samotného počátku všeho se navrátit a tuto krásnou planetu zemi obnovit. Připojte se prosím k mému skromnému přání,aby jste všichni v lásce, jeden druhému pomáhali a ve spokojenosti tak žít mohli. Neboť v srdci v každé lidské duši září láskyplný plamen jen najít odvahu, aby radost, pohoda, trpělivost a klid mohl se v nás rozsvítit. Poté pocítíte překrásné čisté energie naplněné čistým souzněním všech ostatních duší,abychom mohli jít společnou cestou bez jakéhokoliv omezení a všichni pocítíme vzájemné porozumění. Poté obdařeni touto krásnou souznící nadějí, nebudeme se již obávat své přítomnosti ani budoucnosti.

S Velkou úctou k Vám všem i s čistým přáním, s láskou v srdci Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova 1.12.2018

 

Připravila jsem Vám velmi povznášející pomůcky do Nového Zlatého Kristového Věku.

Kdo si přeje již začít novým čistým životem žít, může si v naši České Slovanské Zemi, mé knihy i všechny ostatní pomocníky k novému zrodu zakoupit. Jsou naplněné čistou a Boží láskou, plné hřejivé energie, posvátností i osvícení této nové doby.

Tímto máte možnost k mým pozitivním přáním i poselstvím se připojit. Poté jako obnovené a krásné lidské duše, mnohým mým poselstvím, které Vám podávám, jsou naplněné hřejivou energií, které Vám přináším i na internetových stránkách či přednáškách. Uzavřete své staré bolavé zážitky Vašich minulých životů a tím začnete zářit čistotou nového žití. I klidnější období, plné rodinné radosti.

Již nebudou Vás bolet fyzická těla, ale naplněni klidem a láskou se zbavíte všech strachů, pochybností, úzkostí či zahořklostí, které Vás doposud blokovaly a Vy plni těchto bolestí jste se báli přijmout cestu nové přítomnosti i budoucnosti. Taktéž mé karty, které Vám přináší posvátnost na každý den, aby jste posíleni se stali – krásné požehnání i poselství do nové doby přijali a plni nových očekávání naplněni byli. Poté se splní všechny Vaše sny i přání. Tak jak poznalo spoustu těch, kteří již knihy i karty mají,taktéž hrníček či peřinku z hřejivým mým poselstvím, který Vás uvolní i klidným spánkem naplní. Neboť rychlostí této nové doby jste všichni již natolik unaveni i slabí, že propadáte bolestivým pocitům Vašeho vědomí i fyzického těla. Neboť transformace i silové pole, které velkou rychlostí stoupá pro Vaše dobro je,aby se scelila a posílila Vaše energetická těla i celý čakrový systém až do Nebeské říše. I když mnozí citlivěji musíte ustát i těžké oslabení. I z tohoto důvodu, mé pomůcky, přání, učení či poselství Vám podávám, aby jste lépe mohli ustát vše, i zkoušky své. Kdo z Vás dokázal přijmout a zakoupit si tyhle krásné Posvátné Dary, přestal se všeho obávat a plný síly a nových poznání kráčí s hlavou vzhůru bez jakýchkoliv strachů či trápení.

S úctou i láskou v srdci k Vám všem. Do nového období, buďte naplněni čistou nadějí v tomto čistém Zlatém Kristovém Věku.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova 1. 12. 2018

 

Meditace, poselství i spolupráce a poděkování nás všech lidských duší v České Zemi.

Přijměme prosím i vysílejme překrásnou meditaci našeho poselství všem lidským duším v naši České Slovanské Zemi i všem národům na celé naší planetě Zemi. Pomalu zavírejte oči,nadechněte se a vydechněte.Uvolněte své fyzické tělo i své vědomí, aby jsme všichni společně souznili. Přijměte i připojte se k nádhernému poselství i přání,aby bylo vnímáno i vysíláno do velkých dálek všem národům na celé naší Matce Zemi.

My svobodné za pomocí andělů osvícené lidské duše s otevřeným srdcem přijímáme i vysíláme nekonečnou Boží lásku kytici světelných paprsků. Připojujeme se k vesmírným portálům, které nám i naší Matce Zemi přinášejí blahodárné ozdravující světlo 12 plamenů čistého ohně Božího světla, aby prosvěcovalo naše probuzení i znovuzrození. Posvátné portály z Nebeské říše zářící, skrze Matku Zemi i nás lidské duše osvětlují vše, aby ona i my jsme opět čistotou i Božím světlem rozzářili se. Skrze naši Matku Zemi i naše prosvícená energetická centra, stoupáme do vysokých duchovních andělských výšin, aby nás moudrostí posílili a my nový čistý svět vytvořili. Božská i Andělská moudrost se nám má vlastní stát a již nedovolíme negativním duším pošpinit či uzavřít rozvíjející se náš nový svět. My vážíme si přerodu, kdy nový svět započal, který k vysokému moudru nás vede, abychom mohli vstoupit a s láskou v srdci přijmout Zlatý Kristův Věk. Jsme si vědomi této možnosti, kterou jsme poctěni nebeským rozhodnutím, abychom se opět probudili a spojili s vysokou moudrostí i vyspělostí. Naše nové zrození nám otevřelo cestu a možnost uzavření našich karmických poklesků i chyb a mnohého dávného potřísnění. Je nám podáváno i nádherné učení, Svaté trojice z kalichu prozření. Světlo Mužského i Ženského Krista přináší nám požehnání, odpuštění i čistotu plodu jejich společné lásky, kterým i my jsme pokračovateli a učíme se být novými následovníky i tvořiteli. Mnozí z Vás se pod tímto světlem rozpomenou na staré dávné časy, že jste v předešlých reinkarnacích na Matce Zemi již žili. Neboť někteří předky jste i křišťálové děti jste. Vy mnohé čisté duše, které mě navštěvujete, vždy se mnou krásné chvíle sdílíte a blahodárné ozdravující energie pocítíte. Mnozí z vás jž pochopili, že i když jsem zde dole s vámi, nebo vy se mnou nahoře v Nebeské říši – společně jedno jsme. Usedáme v čisté Boží energii na svítící lotosový květ, andělským světlem zářící z Nebeského trůnu od samotného Otce Stvořitele. I ty lidské duše, které na své znovuzrození teprve čekají a přijímají novou cestu, aby se taktéž osvícené i čisté mohli stát, mají velkou příležitost s námi i s andělskou hierarchií spolupracovat. Přijměme s láskou zakořenění do duté země, neboť tím posílen celý náš čakrový systém jest v celém našem fyzickém těle. Tohle je nutností našeho nového probuzení i zrodu, neboť jsme dlouhou dobu spali a nyní osvíceni se teprve opět stali. Srdeční čakra posilována u všech probuzených čistých lidských duší jest a v ní posvátný krystal se nachází. Aby za pomoci andělských bytostí se v nás otevřít mohla. Vy vzápětí uvědomíte si svou jemnost i něžný cit. Neboť začínáte žít svoji čistotou, pravdou i nevinností a jste naplněni čistou silou i průzračností. Aby tento plamen svítící přes naše fyzická těla i duši až do Boží sféry rozzářit se mohl. Poté rozjasní se i naše energetická těla a naše vědomí bude vnímat moudrost Posvátných krystalů, které podáváno nám jest. Prozatím však uzavřené musí ve středu ostatních krystalů být, aby mnohé negativní duše nedostali opět příležitost jejich cennost, moc i sílu zneužít. Tohle poselství všem lidským duším vysíláme,aby jsme mohli společně souznít a láskou v celé Galaxii se spojit. Děkujeme za společné vnímání nové přítomnosti i s přáním pro naše děti, rodiny i všechny ostatní další následovníky čisté osvícené Božské budoucnosti. Nadechněte se prosím a vydechněte. Pomalu otevírejte své oči a naplněni Boží silou i blaženým pocitem přítomnosti ve svém těle, vraťte se zpět, do místnosti kde se nacházíte momentálně teď.

Děkuji.

 

Meditace, poselství i spolupráce s ostatními lidskými dušemi v České Zemi.

Nyní se ponořte do krásné meditace poděkování i čistého přání, které vnímáme i vysíláme všem lidským duším i všemu živému na naši krásné Slovanské Zemi. Ať svítí nekonečným zářivým světlem i do okolních zemí, abychom splynuli v lásce i ve společném duchovním souznění. Nadechněte se prosím a vydechněte. Ať uvolní se Vaše fyzická těla i vědomí a vy ponořeni do této krásné jemné meditace vstoupíte do telepatického světelného spojení.

My lidské duše zde na matce zemi společnou cestou se vydáváme, abychom za pomocí Tvé osvícené moudrosti Otče Stvořiteli, společně v jedno splynuli. Čisté životadárné energie vysílaly a společným postupem pod nádhernými paprsky Tvé lásky v jednotě souzněli. My se opět pod Tvou září chceme čisté neposkvrněné duše stát, abychom si vážili naši Matky Země a za vše jí dokázali dostatečně poděkovat. Bez podpory nádherných živlů naši matky země, nepřežili bychom jako krásné zářící lidské duše ve fyzickém těle. Neboť jiskra hřejivého léčivého tvořivého plamene ohně, by obnovit ani rozzářit nás nemohla ani naše rány ve fyzickém těle zacelení neučinila. Které jsme si mnohdy my sami způsobili či jiným lidským duším způsobit dovolili. Neboť jsme i my mnohým duším v minulosti taktéž ublížili. Krásná životadárná tekutina, která je nám podávána čistým živlem posvátné vody, by nemohla naši žízeň utlumit,ani rány z období naší karmické minulosti fyzického těla zacelit. Tak jako vše živé, co pro naši životní pouť velmi důležité i cenné jest. Taktéž duchovní očistu našich fyzických těl i obživu a rozvoj pro nás i naši matku zemi, bez které, by se nic nedokázalo rozvíjet, existovat ani přežít. Neboť bez drahocenné potravy či životadárné tekutiny naše země ani my, by jsme zde přežít nemohli. I ty drahocenný vánku nám přes živel vzduchu sílu dodáváš, abys podpořil léčbu našich fyzických těl, které my spěchem vlastních chyb si někdy způsobíme my sami a ty poté zjemníš i pofoukáš naše rány. Živle vzduchu, vždy oblažíš naše vědomí, neboť mnohdy koluje v nás negativní myšlení, nekonečná bolest, úzkost i strach a veškeré potřísnění v našem fyzickém těle i našem vědomí. Poté by neustále ovlivňovalo nás a my bychom nedokázali stoupat po nebeských schodech vzhůru našeho duchovního prozření. I ty krásný živle země, neustále zpevňuješ podloží naši matky země, abychom pevně nohama na zemi mohli i my stát a své fyzické tělo léčivým působením všech živlů mohli posílit i zharmonizovat. Velmi dobře víš, že bez tvé pomoci, kterou dáváš matce zemi ani my ani ona nic živého co stvořeno jest, by nemohlo existovat. Za Tvé pomoci, Otče Stvořiteli Tvého čistého zářivého světla lásky ani drahých andělů, kterým si daroval nádhernou moc obnovy i přenosu posvátných energií, které předávají nám. Tak jako jemné vjemy hřejivých slov Svatých osob, neboť je posvátnou krmí našeho vědomí, abychom se myšlenkově nezabývali jen sami sebou, ale slyšeli moudrá slova, které zní jako zvony čistoty a obnovy celého stvoření. Abychom v krásné čisté přítomnosti naplněni blažeností, láskou a největší posvátností se rozsvítili a ničeho se neobávali. Vy všichni společně nikdy nenecháte žádnou živou duší napospas, jen kdyby ona sama tohle si rozhodla moudře, ponecháte všem jejich čas. Vy respektujete naši svobodnou vůli, pokud tuhle překrásnou vzácnou podporu přijmout dokáže jen část z nás. Vy všichni rozsvěcujete naši nádhernou planetu zemi, aby čistotou se rozzářila a nás všechny jako své děti do svého lůna přivinula. Nebeským světlem rozsvítíte vše, aby žádný pramínek negativních působení neměl šanci se zde byť jen na chvíli ukotvit, ale ani na matku zemi ani na nás působit. Velmi dobře víte, že jsme se vydali čistou cestou obnovy, souznění i očisty všech starých již nám nesloužícíh věků, abychom se opět probudili, duchovně nové přítomnosti rozsvítili a veškeré chyby dávné minulosti napravili. Tohle naše čisté přání, celé naší matce vysíláme i všem duším i živým tvorům, kteří společně s námi na tvoření nové přítomnosti ctnostně podílejí se. Nadechněte se prosím a vydechněte.Aby jste splynuli v této krásné oblažující a obnovující meditaci všem ji vyslali a vy se ní naplnění i prosvícení cítili.

Děkuji.

 

Meditace, poselství i spolupráce a poděkování naši Matce Zemi.

Nyní se ponořme do krásné meditace i poděkování a čistého přání, které vnímáme i vysíláme všem lidským duším i všemu živému tak jako naši Matce Zemi. Nadechněte se prosím a vydechněte. Ať uvolní se Vaše fyzická těla i vědomí a vy ponořeni do této krásné jemné meditace vstoupíte do telepatického světelného spojení.

Ty naše drahá matko Země, nepřestávej nám sloužit. Opět tak jako již mnohokrát, tys pročistila svá území a opět ses obnovila. My všechny lidské duše Ti chceme poděkovat za vzácné dary, kterými nás odměňuješ, abychom žití zde na planetě Zemi ustáli. Odpusť naši nevědomost, kterou jsme si nechali opět naše vědomí zatemnit pod rouškou blahobytu, těžby, Tě dokázali opět zdevastovat i poškodit. Nyní pod okamžiky, které vidíme, nechť velké sucho, nebo vichry či sopky, hurikány či zemětřesení nebo poškození majetku jsme si vědomi, co jsme tobě, ale hlavně sami sobě napáchali. Tímto velkou devastaci způsobili, úrodnou půdu znehodnotili, krásné vzrostlé stromy vyřezali a velkou špínou řek i oceánů vše znevážili. Přes to prosíme za odpuštění Tvé, neboť nekonečným milosrdenstvím nás obdarováváš, tak jako drahocenným chlebem či přírodním bohatstvím. Taktéž drahocennými plody, které velkou částí naši celkové potravy jsou. I Tobě Otče Nebes, děkujeme, neboť opět jsi na matku Zemi vzácné indigové či křišťálové duše vyslal, aby opět svoji misi pro tuhle dobu vykonali. Aby napomohli lidským duším se probudit, neboť již velmi vysoce duchovně vyspělé duše jsou a mnozí znají již předešlé dávné světy. Jen uvědomění zbývá, že mnozí z nich našimi předky jsou – tedy nás lidských duší, které zde nyní na planetě Zemi žijí. Neboť v současné i dávné době uzavřením vědomí i ztrátou všech ctností, mnozí z nás zapomněli, jak vzácné byli jejich období z jejich předky. Mnozí jen s dětských let si vzpomenou na útržky blažených krásných strávených chvil. Ovšem, že návaznost na minulé životy ze svého vědomí již vypustili, ale i zapomněli, že když na čas odloží, tohle vzácné přemýšlení jen otázkou času bude, kdy se jim opět navrátí. Nyní mnozí z Vás v této době jen přemýšlí, co učinit mohli, pokud je životní zkoušky i nezdary opět osloví, jak je mají rychle čistotou i odčiněním opět napravit. Poté rozkreslí se jejich minulost i současnost aby sobě i všem odpustili, vše odčinili vůči ostatním lidským duším i živým tvorům i Matce Zemi vše napravili. Ovšem čas je moudrý pán, neboť nedovolí napravit vše ve velké rychlosti či spěchu. Až každá duše vstoupí do pokory i ctnosti, může napravit vše ze své minulosti i částečné současnosti. Abychom všechny duše mohli vstoupit do čisté budoucnosti. Zvláště v této krásné nové době Zlatého Kristového věku, kdy každá lidská duše má čistou cestu před sebou jen záleží, jak svůj duchovní úkol pochopí a do jaké míry se ho zhostí. Aby se opět čistou a neposkvrněnou stala a do vysoké moudrosti opět dospěla. Každá duše se rozpomene na staré krásné povznášející časy, kdy láska a pomoc jeden druhému byli vzácné ctnosti i dary. Tak jako radostný smích našich dětí, který zněl, jako když se rozezní zvony a tyhle proudy nádherných zvuků slyšet je do velké dáli. Kdy každá duše si uvědomí, jak je vzácné na naší Matce Zemi žít a společně všichni ve vzájemném souznění se spojit. Andělé i Svaté osoby vždy přispěchají na pomoc, neboť vždy nás ochraňují a rozezní nádhernou melodii něžného vánku okolo nás i Boží světlo rozsvítí v nás. Nádherný živel ohně vše opět znovuzrodí a zářivé paprsky slunce vždy nás pohladí. Neboť radost a blaženost rozkvete v nás. Tak jako něžný teplý jemný déšť živlu životodárné vody, který celou krajinu ovlaží, aby mohla vzácné plody pro nás opět vydat zas. Rozkvetlé louky plné krásných květů voní do velkých dálek, tak jako šepot jemně šustících stromů mezi úrodnými poli i krásných lesů, plný lesních vonících plodů. I hory, které chrání spoustu území, aby škodu velká vichřice, či paní zima nepříznivým počasím nepoškodila tuhle krásnou Matku Zemi. Tvořme prosím za pomocí těchto čistých krásných vyspělých duší, které opět přišli nám pomoci Matku Zemi obnovit. I za této pomoci všech přírodních duchů, kteří pečují o celou planetu zemi. Neboť tyhle duše z lehkostí i velkou radostí promlouvají,byť telepaticky s ní souzní i se všemi skřítky, duchy stromů,víly i elfy,rusalkami,prostě se všemi živly naši matky přírody. Mají uchované všechny paprsky přírodní záře, která neustále se otevírá, rozvíjí i září do všech míst. Neboť jejich vyspělost již poznaných předešlých věků uchovala jim jejich vědomí a krásné porozumění všem živlům. Tyto nádherné andělské duše již zahmotnění nepřijímají, žijí čisté životy v lásce a jejich velké vyspělosti. Když naslechnete mnohdy jejich moudrým slovům zůstanete v úžasu, jak tohle všechno vědí bez jakéhokoliv úmyslu úplně přímočaře a spontánně se vyjadřují. Nadechněte se prosím a vydechněte.Aby jste společně s těmito dušemi, tuhle nádhernou meditaci přijali i vyslali a vjedno společně se spojili.

Děkuji.

 

Meditace, poselství, spolupráce a poděkování nás všech lidských duší České Zemi andělu Michaelovi.

Nyní se ponořme do krásné meditace i poselství, které přijímáme i vysíláme všem lidským duším od anděla Michaela. Nadechněte se prosím a vydechněte. Ať uvolní se vaše fyzická těla i vědomí a vy ponořeni do této krásné jemné meditace vstoupíte do telepatického světelného spojení.

Drahý anděly Michaeli ty nás doprovázíš i přinášíš nám moudré učení a správné používání při práci s Boží vůlí, neboť tak jak Otec Stvořitel si přeješ, aby se z nás stali moudří i osvícení tvořitelé. Tvá andělská bytost vždy přináší milost, trpělivost i soucítění a do všeho prosvícení. Podpoříš nás i ochráníš, aby jsme vždy dokázali zvládnout jakékoliv nástrahy,hádky či případné nedorozumění. Tvůj jemný klidný blažený dotek vždy pocítíme, pokud by nás některá lidská duše hodlala zneužít pro svůj prospěch, či ze závisti měla úmysl nás vtáhnout do bláta a nekalých činností. Vždy vstoupíš do naší mysli a dodáš nám uvědomění i moudrost. Aby jsme již sami sobě nečinili na nové čisté cestě Zlatého Kristového věku zbytečné chyby ani překážky sami sobě, které by spravedlností nezářily, ale ani nás nepodrželi. Vždy pozvedneš na naši ochranu zářící světelný meč, kterým vše prosvítíš i očistíš. Tyhle paprsky čistých energií jsou prameny pravdy i spravedlnosti, neboť jimi zastavíš jakékoliv negativní úmysly či nekalosti. Tys nádherný anděl jihu kladného Božího ohně výsostné čistoty i spravedlnosti pro nás všechny i vše živé co Otec Nebeský stvořil ve vesmíru v jiných světech, na naší planetě Zemi i v duté zemi. Božský anděli Michaeli z nebe seslaný, Tvé poselství nám podává čistou moudrost do našeho vědomí. Tvé nádherné posvátné světlo nám přináší pocit tepla, lásky i bezpečí. My prosíme i děkujeme za Tvou spolupráci, neboť pod Tvými křídli se schováme a naplněni láskou jsme. Vždy nám propůjčíš paprsky své síly i ochrany, neboť jsi spravedlivý vůdce a nikdy nedovolíš, abychom upadali do nízkých energií, které nás ještě v této době občas přepadají. Ty, jenž si vůdce armády nebes a máš ohnivého i spravedlivého ducha vždy nás doprovázíš i inspiruješ na nové cestě, abychom správně ctnostně konali a ničeho se neobávali. Velmi dobře víš, že jsme se vydali novou cestou odpuštění i duchovního vyspění neboť tento svět ukrývá ještě mnohé těžké období. Láska, odvaha a síla i ctnost v nás září díky Tvé pomoci i osvícení. Tvé paprsky vždy prosvítí naše myšlení,abychom zvládli všechny změny bez strachu i bázně a učinili správné kroky i změny pro čistotu našich životů. Tudíž vše staré již nesloužící ani nám neprospívající ponechali jsme již minulosti. Dodáváš nám pomocnou nebeskou světelnou Boží zář, aby se zvýšila naše vnitřní síla, zodpovědnost i jistota a my bez obav, plní odvahy, oddanosti a vzácné trpělivosti učinili změny, které jsou pro nás lidské duše velmi posvátné i povznášející. Učíš nás, abychom konali v čisté vyšší duchovní pravdě a přijali prastaré posvátné moudro z krystalů duté země, které na nové cestě povede nás. Neboť jen tak uslyšíme a uvidíme Boží řád i čistotu celého stvoření. Dodáváš nám přes naši intuici prastará moudra, aby opět součástí nás se stala, naše nová přání se všechna vyplnila. Nebudou již potřísněny negativním smýšlením našeho starého vědomí, ale naopak novým a vzácným tvořením. Ty vedeš nás k čistým lidským duším, neboť velmi dobře víš, že s mnohými jsme v minulosti společnou cestu měli a všichni společně pro prospěch a dobro všech ostatních na naší matce Zemi. Jsi strážcem zrodu samotného, tak jako Otec Stvořitel všech vod i posvátných míst. V tomto novém zrodu poskytuješ nám všem velkou ochranu i planetě Zemi, která si pročišťuje svá potřísněná území, aby se mohla obnovit i znovuzrodit. Za Tvé pomoci i ochrany i my můžeme vše začít a vše špatné v nové přetvořit. Prozatím ve svém nitru – tedy v celém našem krásném fyzickém těle a postupně v jakémkoliv jiném místě za Tvé cenné spolupráce, anděli Michaeli a záleží jen na nás, kam ctnostnou čistotu nasměrujeme. Pokusíme se tuhle posvátnost již v této době přijmout, neboť s námi spolupracuješ, aby se v nás rozsvítila čistota mysli i nová tvorba. Abychom byli naladěni na vesmírné portály, které nás prosvětlují jako čisté plameny Kristového světla. Drahý anděli Michaeli pod Tvým ochranným štítem budeme uschováni, tak dlouho, až mi sami budeme schopni čistě tvořit, až dosáhneme vysokého probuzení i duchovní moudrosti a zázračné zralosti. Pod Tvými křídly se nebojíme své síly, neboť není v ní ani pramínek ega či špatného úmyslu, ale naopak vnitřní krása a vysoká moudrost Božího vedení. Tím můžeme moudře vést i inspirovat všechny ostatní, tak jako ty, neboť konáš a vedeš nás jako Bůh. Ty vždy dodáš moudrost i chápání Stvořitelových vlastností, čisté lásky, síly i odvahy a neochvějné víry, neboť jen tak se můžeme cítit opět svobodní. Tvé Božské světlo zářící spravedlnosti i moudrosti nám přinášíš, abychom se na své nové cestě nezastavovali, ničeho se neobávali a v čistotě vše vytvořili. Vše nové pro nás naše blízké i matku zemi. Tvá pomoc i Boží dílo tímto dokonalé jest.Nadechněte se prosím a vydechněte.Přijměte i vyšlete tuhle posvátnou meditaci i čisté přání do velkých dálek,abychom všichni odpuštění i svaté požehnání dostali a vznešení jako andělé se stali.

Děkuji.

 

Meditace, poselství i spolupráce a poděkování nás všech lidských duší v České Zemi.

Nyní se ponořme do krásné meditace i poselství, které přijímáme i vysíláme všem lidským duším od anděla Jofiela. Nadechněte se prosím a vydechněte. Ať uvolní se Vaše fyzická těla i vědomí a vy ponořeni do této krásné jemné meditace vstoupíte do telepatického světelného spojení.

Drahý anděli Jofieli ty doprovázíš a dodáváš nám velkou podporu i sílu, aby nás zaplavila trpělivostí, vírou i nadějí. Svítíš nám na cestu Božím světlem, abychom se jako lidské duše probudili, Božské světlo v sobě rozsvítili a na nové cestě se znovuzrodili. Ty vysíláš k nám čisté paprsky i něžnou lásku, abychom všechny situace i chování neprobuzených lidských duší správně pochopili. Tím měli sílu vidět i hodnotit vše nadhledem i čistým zrakem zde na matce zemi. Ty probouzíš v nás opět jasnocit i jasnovidění. Aby naše vnímání zemského náhledu se z duchovním jasnoviděním spojilo, abychom jsme moudře chápali, konali i hodnotili. Neboť jen tak k nám vstoupí inspirující duchovní síla a my pochopíme cennost i čistotu celého stvoření. Přeješ si, abychom vnímali s láskou Boží čistotu i přání, aby naše duše opět se probudila a s naším vnitřním dítkem se propojila. Poté přijímáme správné rozhodnutí i krásu každého okamžiku i důležitost veškerého dění v celém vzniku. Neboť konáme i zde na naší matce zemi všechny úkoly i plány, abychom vše ve svých životech obnovili a dokázali dovést až k zázračnému uskutečnění. Ty víš, anděli Jofieli, že až pochopíme pravou podstatu hojnosti, přestaneme se zahmotňovat a sami sobě překážky ukládat. Božský anděli jofieli z nebe seslaný, Tvé poselství nám podává moudré poznání, abychom dokázali žít i přijmout každodenní zázraky našeho žití. Ty vedeš nás k procesu i vzestupu, aby jsme se již nezastavovali,ale s Tebou spolupracovali na vyšším duchovním uvědomnění. Neboť moudro a Tvoje posvátná práce nás vede, abychom karmické záležitosti uzavřely a opět moudrost našich duší v sobě rozsvítili. Neboť naše vědomí špatnými rozhodnutími i skutky potřísněné bylo a zahořklostí i různými bolestmi tím uzavřeno zůstalo. Ty vždy zvláště v této době prosvěcuješ vše čistotou a posvátnou nadějí, aby se opět v nás slunce rozzářilo, tak jako pohoda i klid, a my v trpělivosti přivedli jsme vše k samotnému uskutečnění. Vždy přispěcháš nám na pomoc, když uvidíš jak nejistí i utrápení se potácíme ve svých myšlenkách plných obav i pochybností. Pokud některá lidská duše se k nám chová bezohledně a nečestně s vědomosti či nevědomosti. Přesto s láskou nás nabádáš, abychom nemrhali svými cennými energiemi a nevysílali je na svoji ochranu či odplatu. Ty anděli Jofieli učíš nás udržet si klid a vysílat lásku, která nás k ctnosti i blaženosti uchová a my dokážeme zde na matce zemi bez jakékoliv provokace nevědomých duší šťastný život žít. Drahocenným poznáním ty měníš náš postoj, náhled i myšlení. Neboť jen tak můžeme v klidu pracovat, tvořit i zhmotňovat všechno důležité, náš vzácný postoj i život zde i vše co Otcem Nebeským Stvořitelem na matce zemi stvořeno jest. Vedeš nás, abychom vkládali dobro i čistotu všude, tam kde rozkvétá. Ukazuješ nám tím vyšší učení jak správně vnímat i žít, neboť vše se děje v plné kráse v zlatém proudu a světle Božím. Když jsi po našem boku, chápeme vnitřní klid, lásku, světlo krbu domova i všech ostatních míst. Ty podporuješ v nás sílu v jakékoliv činnosti i velkou odvahu, aby jsme mohli vše obnovit. Neboť poté dokážeme se dopracovat k vynikajícím výsledkům, přáním i cílům. I když podrobeni se zatím řízením tohoto světa, my přejeme si na naši matku Zemi vše očistit i uchovat, neboť velkou důležitostí pro celý vesmír je. Otec Nebeský ji stvořil, abychom jako duše se měli kam navracet, neboť dobře věděl, že úpadek a opětovné uzavření si ve své nevědomosti ještě můžeme způsobit. Ty učíš nás rozpoznat pravé hodnoty, krásu našeho žití abychom vnímali jemnost v tomto okamžiku na této nové cestě v Zlatém Kristovém věku. Až vážnost a láska prostoupí naše vytvořené domovy,radost našich dětí vykouzlí nám na tváři úsměvy, poté my pochopíme cennosti celé naší matky přírody. Vedeš nás k propojení s přírodními bytostmi i ctěnými anděly, neboť jsou neustále s námi. My sami lidské duše si rozhodujeme do jakého vysokého stupně je chceme vnímat, tak jako Tebe drahý Jofieli. Ty vkládáš do nás jemnou tvořivou inspiraci do všech životních i uměleckých činností. Spolupracuješ s námi ještě v této mladé rodící se době, abychom vše milovali, na rtech radostný úsměv měli, v srdci blažený pocit otevřeli a naše vědomí ctnostným uvědoměním se rozzářit mohlo. Ty do všech životních situací nám vkládáš kladnou energii a regeneruješ naší duší, aby společně s naším fyzickým tělem v jednotě splynulo. Neboť Tvé hřejivé Boží světlo i pohlazení přináší nám andělskou lásku i čistou a novou naději. Pod Tvým světlem opět radostnou blažeností naplnění jsme a tvé krásné jemné doprovázení nás vede k poznání i k souznění se všemi dušemi, s matkou přírodou i celou Galaxií. Tohle Boží poselství nám vkládá jiný náhled na celou naši planetu zemi. Nadechněte se prosím a vydechněte. Aby jste v náruči, Božího světla i anděla Jofiela se probudili. Přijali i vyslali tuhle povznášející meditaci všem lidským duším i celému stvoření, aby všichni společně blaženou energii naplněni zůstali.

Děkuji.

 

Meditace, poselství i spolupráce a poděkování nás všech lidských duší České Zemi andělu Chamuelovi.

Nyní se ponořme do krásné meditace i poselství,které přijímáme i vysíláme všem lidským duším od anděla Chamuela. Nadechněte se prosím a vydechněte. Ať uvolní se vaše fyzická těla i vědomí a vy ponořeni do této krásné jemné meditace vstoupíte do telepatického světelného spojení.

Drahý anděli Chamueli, Ty vkládáš do nás čistou sílu, abychom se nezastavovali i nových myšlenek i pocitů se neobávali. Neboť dobře víš , že tohle čisté světlo je pro naše fyzické tělo i naši duši drahocenným uzdravením. Tvá pomoc společně s Božím požehnáním nás povede cestou lásky i našich nových přání, neboť jen tak posíleni dokážeme pokračovat v čistotě a nové naději. My budeme plní posvátné energie i síly pokračovat vpřed do dalšího nového období. Ty nádherný anděli Chamueli všemu dodáš čisté osvícení i blaženou naději, abychom odložili již nezdary i špatné bolavé zážitky, které nás v minulosti provázely. Posiluješ naše vědomí i náhled, abychom rozpoznali spoustu probouzejících se lidských duší, s kterými jsme doposud nesouzněli a prozatím společné porozumění nenašli. Neboť se nám nepřístupné i uzavřené zdáli o všem s mnohými, jsme v dávné minulosti se již setkali. Ty drahý anděli Chamueli vedeš nás krásnou cestou očisty, aby se světlo Boží v nás rozsvítilo. A naše vědomí se tím rozjasnilo a my rozpomenuli se pokud bychom v roztržitosti klidní nedokázali být a spoustu činností zapomněli vykonat či v minulosti uzavřít.Ty osvítíš nám všechny důležité další kroky všech událostí, aby jsme vždy k pravému poznání dospěli a rozpoznali šedivosti negaci prozatimních některých negativních potřísněných míst.Ty nádherný anděli Chamueli povedeš nás čistou cestou k pravým životním činnostem neboť velmi dobře znáš naše duchovní úkoly, tak jako kvality naše, každé lidské duše, aby zbytečnostmi jsme se nezastavovali a drahocenný čas neztráceli. Ty vidíš jemnost i čistotu našich přání i krásných zálib i ctností, které součástí každého z nás se stali. My se mnohdy obávali, je uskutečnit z důvodu vlastních našich pochybností jsme se k nim ještě mnozí nedopracovali. Ty doprovázíš nás na nové cestě, kdy mnohdy ještě temnota náš zemský svět úplně neopustila, abychom se již nezastavovali, ničeho se neobávali, ale pomalu a klidně novou přítomnost přijímali. Přinášíš všem lidským duším v Slovanských i jiných zemích, klid i mír, aby jsme se vzájemně respektovali, chápali a lásku jeden k druhému konečně pocítili. Aby nedorozumění, které vládlo dlouhé věky,již čistější chod celého světa i uspořádání dostalo,aby vše živé se znovuzrodit mohlo a osvícené se stalo. Ty nádherný anděli Chamueli všem i všemu posvátné paprsky zemské i nebeské vždy přinášíš a všude je rozzáříš. Neboť tohle jemné probuzení posiluje v nás všech čistou mysl i uzdravení našeho fyzického těla i vědomí, aby postupem času do nebeských výšin v čistotě se otevřelo a vše v jednotě splynulo. Ať rozzáří se naše energetické tělo i vědomí a posíleno jest, se všemi ostatními čakrami v jedno se společně propojilo. Ty nikdy nedovolíš, abychom ublížili sami sobě, způsobili si zdravotní překážky, které by nás zdržovaly či dlouho dobu ovlivňovaly. Jen na chvíli dovolíš, aby naše minulost nás oslovila, pokud ještě naši zkouškou mát být, aby nás jen posílila. Podáš nám vždy drahocenné vysvětlení, již naší dávné minulosti, aby jsme již zbytečně v ní nesetrvávali, novými myšlenkami i cíli se ve svůj prospěch již zabývali. Provázíš nás ctnostnou naší představivostí nových plánů, které velkým prospěchem pro náš nový zrod budou, ale i skvělé pracovní činnosti, které pro mnohé lidské duše i vše živé jsou příležitostí i budoucností. Nová tvorba Tvá, jest pro spoustu nás plná radostných rodinných událostí i velkou nadějí. Nové vztahy, kterých jsme se obávali, se stanou za Tvé pomoci, drahý anděli Chamueli velkou naši radostí. Již opět se rozzáří láska v nás, bychom se nových vztahů ani života neobávali, jen proto, že jsme mnoha potřísnění v minulosti zažít museli. Bolestivá období již z velké části pominula a Ty anděli Chamueli nám správné pochopení i porozumění vkládáš. Neboť najdeme v něm naplněni i radost nového žití, sílu i sebevědomí. Aby jsme viděli smysl našeho vzácného i zázračného žití. Tohle vše nám největší odvahu dodá. Neboť vedeš nás k pochopení zážitků celé naší matky přírody, aby jsme s ní soucítili a naplněni čistou energií od ní přijímali. Tak jako přírodní bytosti, které s námi žijí. Vždy nás doprovázíš na cestě poznání, aby jsme pod nohama pevnou půdu měli, stabilitu,víru i zázračný pocit v sobě rozhostili. Aby jsme svobodné duchovně vyspělé duše se stali,matku zemi milovali a nohama pevně k ní přilnuli i zakořenění byli.Ty rozpoznáš naše pravé kvality a za tvé ctnostné spolupráce spravedlivě nás obdaříš.Tohle poznání nám otevírá láskyplné smýšlení, že jsme si všichni rovni – tedy Děti Boží. Nadechněte se prosím a vydechněte.Přijměte tuhle krásnou meditaci a vyšlete čisté přání i ostatním lidským duším aby již v této nové době šťastni a láskou naplněni mohli být a se všemi dušemi souznít.

Děkuji.

 

 

Meditace, poselství i spolupráce a poděkování nás všech lidských duší České Zemi andělu Gabrielovi.

Nyní se ponořte do krásné meditace i poselství, které přijímáme i vysíláme všem lidským duším od anděla Gabriela. Nadechněte se prosím a vydechněte. Ať uvolní se Vaše fyzická těla i vědomí a Vy ponořeni do této krásné jemné meditace vstoupíte do telepatického světelného spojení.

Drahý anděli Gabrieli, ty podáváš nám krásné učení, abychom dokázali za tvé pomoci využít své schopnosti tvořivého myšlení. Neboť každá lidská duše tenhle klenot Božího daru obdržela, aby své schopnosti v čisté víře i do všech činností vložila a nimi vše v nové době tvořila. Podáváš nám nádherou osvícenou moudrost našeho vědomí, abychom opět své úžasné schopnosti si uvědomili i za tvé pomoci i spolupráce si jich vědomi naplno byli. Ty nádherný anděli Gabrieli, přinášíš nám osvícení ze zlaté knihy moudrosti, abychom života samotného si vážili, své vnitřní dítko v čisté víře i lásce probudili a opět ctnostní i pokorní se stali. Ty Božský anděli Gabrieli, v našich představách jako krásná jemná žena k nám promlouváš a posvátnou živou vodou nám naše vědomí i fyzické tělo probouzíš i jemně žehnáš. Tys poslem Božím, který rozsvěcuje v nás čistý plamen nekonečné lásky, aby celý svět zářil opět v Zlatém Kristovém věku v současné době a v jeden společný se spojil. Poté zářil, jako čistý paprsek až do nebeských výšin. Tvá jemnost i soucítění v nás otevírá blažený pocit, abychom láskou a čistotou naplněni posíleni byli a nádhernými čistými životadárnými energiemi se rozzářili. My vnímáme Tvé nádherné paprsky této živé posvátné vody, která promění staré životní starosti v čisté přání, aby v našem vědomí rozsvítila nové klenoty našeho myšlení. Ty vedeš nás svoji moudrosti, abychom tak jako vyspělé duše našich dětí, které děkují naší matce Zemi i všem živlům, které nás ve všech sférách doprovází. Tvým přáním Ty drahý anděli Gabrieli jest, abychom i my jako Děti Boží všichni souzněli vzájemném porozumění. Začali pracovat se svým uvědoměním i vážností, nejdříve sami u sebe i u všech ostatních duší v jakékoliv jiné říši, abychom rozkvetli naplněni moudrosti, jako nádherné květy zemské i nebeské zahrady. My všichni společně s Tebou budeme zářit štěstím i jasným světlem jako nádherné světelné bytosti.Ty vkládáš nám oddanost a lásku ke všemu živému i k nám samotným, abychom si odpustili, špatné a bolestivé zážitky v sobě již uzavřely a novou cestou se vydali.Tvým přání je, aby jsme osvícené nové časy přijmuli a již žádných negativních působení se neobávali, ale naopak odvahou své víry se k novým úkolům postavili.Ty nádherný anděli Gabrieli vkládáš nám nové možnosti i příležitosti a dobře víš,že si je zasloužíme. Neboť Boží vůle nám je všem duším, když nastane pravý osvícený čas poskytne. Tys anděli našim učitelem i profesorem všech moudrostí, abychom se neobávali přijmout posvátné učení, které jsme v dávných dobách již měli, ale postupně v nevědomosti je v sobě uzavřeli. Vedeš nás cestou přijmutí posvátného moudra, které po částech k nám z posvátných krystalů proudí, abychom vše přijali bez záblesku jakýchkoliv pochybností. Neboť řád, láska, ctnost a vzájemné pochopení vše v jedno splyne i s ostatními světy v celé Galaxii. Jen tak všude Boží světlo se může rozsvítit, vzájemné tolerance, spokojenost, štěstí i pochopení v jedno spojit. Ty nádherný anděli Gabrieli na naši matku zemi, přivádíš nové duchovně vyspělé duše, které již velké moudro v sobě mají. Společně s námi si přejí spojit vše v jedno vědomí. Abychom i my se rozpomněli na překrásné a čisté dávné časy, které jsme i my mnozí velmi šťastni, plni radosti v minulosti již žili. Ty ochraňuješ nás, aby jsme čistou energií naplněni byli, nového života si vážili a po duchovních schodech až k Otci Nebes za pomoci všech andělů i Svatých osob vystoupali.Tvé a poté i naše vzájemná láska i spokojenost,bez nástrah, ohrožování, bez násilí a nedůstojného chování, nás všechny pohladí a v klidu na novou svítící cestu postaví. Budeme prostoupeni pocitem čistého myšlení, klidu i spokojenosti, neboť tys krásný čistý Boží anděl, který promění všechny naše čistá přání v zlaté zázraky i klenoty skutečného naplnění. Nádhernou duhou posvátných paprsků ze svého zlatého džbánu k nám vyšleš nebeskou ochranu, která posvátnou vodou omyje naši duši i naše fyzické tělo tím přijme zářivý nebeský čistý šat. Nohama stojící pevně na zemi, zakořeněni v duté zemi i náš čakrový systém prostoupen světlem bude v plném jasu zářit až do nebeské sféry k trůnu k Otci Stvořiteli. Poté pocítíme bez rozdílu věku velkou radost i štěstí. V tento daný čas se v nás může rozsvítit hravost i čistota jako, kdyby jsme byli v daný okamih Dětí Boží naplněni klidem,bezstarostností i něžnou laskavostí.Poté plni síly i odvahy,bez obav stoupáme po zlatých schodech do vysokých nebeských výšin a naplněni čistou vědomostí jak krásné jsou naše životy bez přílišného spěchu i netrpělivosti. Nadechněte se prosím a vydechněte. Přijměte i vyšlete tuhle naplňující posvátnou meditaci a čisté přání všem duším, které naši láskou obdaření budou a s námi společně splynou.

Děkuji.