Rok 2012

Výzva 2012

 

Výzva k zrodu našeho vznešeného národa

 

Dovoluji si vás oslovit v zatím počátečním období změn, které nás očekávají, tak, jak jsem vám popisovala v předpovědi o ukončení starého období a abychom všichni začali táhnout za jeden provaz. Začíná období, kdy se musíme opět probudit a vzkřísit v sobě vlastenecký potenciál k naší zemi. Mnohdy se s vámi bavím o změnách, které neočekávají jen naši krásnou zemi, ale i ostatní státy, které musí najít opět svůj potenciál možností. Věřím, že jsou mezi námi velmi schopní inteligentní lidé – tedy duše, které přišly na tento krásný svět, aby národ opět vyzvedly do výšin a probudily jej k nalezení společné cesty nás všech.

Mnohokrát jsem se již zmínila o tom, že jsme se nechali dvaadvacet let pod rouškou slibů strhnout k hmotnému obohacení, které všem řádně zatemnilo myšlení. Už jsem vám i popisovala, že odmítám konec světa tak, jak se někteří snaží vám vštěpit, aby mohli ovládat vše, i to málo co nám ještě zbylo v rukou. Otevřete proto opět své srdce a podívejte se na naši zdevastovanou zemi a přemýšlejte. Pokud se budete bát říci nahlas svůj názor, můžeme skončit opravdovým zánikem. Nenechte si vnutit myšlenky řízení, které prozatím funguje. Byl by to devastační vstup do diktátu a řízení nás všech, kde bychom nemohli rozhodovat svobodně o své zemi. Nepodílejme se na dalším ničení, rozkrádání a vnucování myšlenek, že takhle je to správné. Všichni máte děti a vnoučata, pro které se musíme přece vzchopit a podívat se pravdě do očí. Je vám utajována spousta zpráv, které vás vedou k úmyslnému nevědomí.Popisovala jsem vám, že nastává doba, kdy se ve spoustě států probouzí pravda a pociťují, na jakém základě žijí. Začínají si uvědomovat, jaké mají řízení a vládu, která je vede. Proto si povšimněte nepokojů a mnohdy masových protestů. To samé bychom měli učinit i my jako národ a pokusit se najít potenciál síly, abychom nehazardovali s vlastní existencí a neničili svůj život, pro který jsme se narodili v této zemi. Musíme se vzchopit, abychom obrátili koloběh dějin naší země.

Nejsme národ, který by musel žít pod nátlakem. I když jsme již mnohé promrhali, máme šanci na rozdíl od některých států se rychleji vzchopit. Je nutné se probudit, aby se mohlo vše změnit. Co pod tím slovíčkem, vším, myslím? Především směr vlády k nutné změně ekonomické sféry a novelizace zákonů jak v ekonomické, tak i daňové oblasti. Dále je potřeba od základu přepracovat sociální, důchodové, školské i zdravotnické reformy a soudnictví. Stali jsme se zemí, která má doslova zdevastované dráhy a silnice. Produkty, které jsme si vyráběli sami, se vyrábí v jiných zemích jen proto, že jsme si nechali rozkrást trh pod záštitou slibů, tak, jak fungoval.

Jsme úrodná země, která měla vždy vše a dokázala se o svoji existenci postarat. Se spoustou z vás rozebírám vykradení všeho, co jsme měli ve svých rukou. Naše srdce, čest a svědomí nám velí opět se vzpamatovat a opět uchopit žezlo do svých rukou.

Na Internetu můžete najít spoustu chytrých a inteligentních lidí – tedy duší, které vás všechny podporují tak, jako já, abyste se probudili. Souhlasím s nimi. Víte, že jsem prožila těžký život a bylo mi mnohokráte ublíženo, přesto vám všem přeji a chci nalít odvahu a velkou naději k životu a pravdě tak, jak ji mám já v sobě. Tak jako já, máte všichni v sobě ohromný potenciál síly a možností, které můžete uchopit. Říkám vám to vše i z mých životních zkušeností, neboť můžu říci s čistým svědomím, že už jsem prožila mnoho dobrého i zlého, tak, jak mně mnozí z vás znají. Přesto jsem duše, která nikdy v žádné době nehodlá jen přihlížet, neříci svůj názor a nebo se nepodílet na novém díle našeho zrodu. Víte mnozí, že mám postiženou dceru, kterou jsem nikdy neodložila i přesto, že jsem mnohdy musela zvládat velmi těžké překážky. Tyto děti a vážně nemocní nemají žádnou podporu. Staří lidé, kteří celý život poctivě pracovali, dnes zápasí o přežití. Mnohokráte si se spoustou z vás povídáme o těžkostech, kdy procházíte různým obdobím. Zůstanete bez práce, přičemž máte rodiny, o které se řádně staráte. Mnohé z vás trápí dluhy, exekuce a jiné překážky, které vám svazují ruce a doslova ničí životy a zdraví. Musíme si však položit otázku, proč se tak děje. Byli jsme svedeni z cesty a její opětovné nalezení nebude jednoduché, ale vězte, že existuje, a jak vždy podotýkám, naděje umírá poslední. Ovšem nemůžeme čekat, až to někdo udělá za nás. Pokud budeme vyčkávat, bude se všechno opakovat. Se spoustou z vás se bavím o opětovném vybudování průmyslové výroby, zemědělství a jiných činností, které nám sloužily pro zabezpečení našeho života. Musíme opět pracně vybudovat vše, co fungovalo, ale bohužel bylo zničeno. Je to mravenčí práce, ale přesto věřím, že máme opět rozžehnout plamen našich životů. Je zde mezi námi spousta odborníků, kteří se dokážou opět pustit do těžké a poctivé práce. Znovu se musíme opět vrátit k tradicím a zkušenostem našeho úžasného národa. Chápu, že je krásné, když všichni studují, ale zapomněli jsme, že inteligence se tituly nezíská. Inteligentní člověk se dokáže postavit k jakékoli práci. Pomalu mizí krása práce řemesel, která vždy byla a zůstane základem života. Mnohdy mi odpovídáte, že jste schopni pracovat na čemkoli, jen abychom mohli konečně žít lepší život. Velmi mě to těší, ale nesmíme zůstat jen u slov. Musíme se chopit i činů. Vkládám do vás všech velkou naději a ráda přispěji i svojí prací a pomocí, pokud budete o to stát.

 

Budu s otevřenou náručí a velkou láskou v srdci očekávat vaši odezvu a podporu, kterou mi můžete psát na:    

e-mail: janalysonkova@seznam.cz

S velkou úctou k vám všem a s podporou vašeho veškerého počínání

Vaše
Jana Lysoňková
vědma, léčitelka
Křižanovice u Vyškova.

18. února 2012